Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1010
City and Name Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Former Name AHCB
Institut Municipal d'Història
Address Santa Llúcia, 1 (Casa de l'Ardiaca)
Barcelona 08002
Espanya
Telephone (93) 2562255 (Telèfon)
Staff Xavier Torraubella, Director
Sebastià Riera, Responsable fons ms. ((93) 3178327)
Library code BAHC
Facilities microfilms
fotocòpies
References (Most recent first) Tractat a: U. Erfurt et al. (2018-), FactGrid: , n. Q747430
Note l'horari de Reserva és: dimarts-dijous de 9.00 a 14.00h
Internet https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/ca vist 2024-04-05
https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q747430 vist 2024-04-05
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 2464 A-20 MS: 1586 a quo. Jaume Safont, Dietari, escrit 1454 - 1472.
manid 2459 Ms. A-50 MS: Salvador Sanpere i Miquel, 1883-06-08. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 2465 A-261 MS: Barcelona:, 1718 a quo. G. Mascaró, Cròniques barcelonines, escrit 1452.
manid 2768 1B XXV -1 MS: Barcelona:, 1381 d. - 1396. Desconegut, A vós me do, senyora de valor, escrit 1381.
manid 2436 Ms. B-21 MS: 1551 - 1650. Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03.
manid 2441 Ms. B-22 MS: 1691 - 1710. Jaume Safont, Dietari, escrit 1454 - 1472.
manid 2442 Ms. B-49 MS: 1601 - 1610. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2443 Ms. B-50 MS: 1728. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2437 Ms. B-71 MS: 1451 [?] - 1500 [?]. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1949 Ms. B-76 MS: 1401 - 1450. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
manid 2444 Ms. B-78 MS: 1479 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2043 Ms. B-80 MS: 1401 - 1410. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 5064 B-101 MS: Desconegut, 1663 a quo. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2438 Ms. B-109 (a) MS: 1376 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2439 Ms. B-109 (b) MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 2440 Ms. B-109 (c) MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
manid 2446 Ms. B-109 (d) MS: 1301 - 1350. Desconegut, Conjurs i oracions, escrit 1301 - 1350.
manid 2448 Ms. B-109 (f) MS: 1301 - 1400. Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia, Tractat de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem.
manid 2239 Ms. B-135 MS: 1371 [?] - 1585. Desconegut, Cartes, escrit 1400 - 1500.
manid 2445 Ms. B-281 MS: 1522. Joan Toralles, Noticiari (1365-1428), escrit 1428 a quo.
manid 1200 B-1592-4o (1) Segona part MS: Barcelona: Francesc Degès, 1711. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2512 C-XVI, 15 MS: 1384 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 2513 C-XVI, 16a MS: 1384 a quo - 1400. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 2514 C-XVI, 16b MS: 1384 a quo - 1400. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 1019 1G ms. 8 | Antic L-8 MS: Barcelona: Ramon Ferrer, per a Barcelona: Consell de Cent, 1335. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
manid 1927 1G ms. 5 | Antic L-5 MS: Barcelona:, 1301 - 1400. Desconegut, Cronicó, escrit 1281 d.
manid 1020 1G ms. 10 | Antic L-10 MS: Barcelona: Ramon Ferrer, 1346. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
manid 1750 1G ms. 18 | Antic L-18 MS: Barcelona: Joan Esteve, 1448-04-02. Jaume Marquilles… Glosses i comentaris als Usatges, promulgat 1448-04-02.
manid 1874 1G ms. 35 | Núm. de registre 1457 | Antic L-35 MS: Barcelona: Arnau de Tollís, per a Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 1880 1G ms. 36 | Antic L-36 MS: València: Bartol de Savalls, per a Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 2033 1G ms. 64 | Antic L-64 MS: Barcelona: Pere Joan Comes, 1583. Desconegut, Història de Joan Fiveller, escrit 1423 a quo.
manid 2435 1G ms. 71 | Antic L-71 MS: València:, 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
manid 2804 Consell de Cent Diversorum, 6 MS: 1601 [?] - 1700 [?]. Arnau de Capdevila, Tractat sobre monedes, escrit 1437-03-20.
manid 2078 Gremis (Gremi de Sabaters) 1/129 MS: Catalunya Nord:, 1391 - 1410 [?]. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350.
manid 2394 Gremis, 1/196 MS: 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Vida de Sant Marc, escrit 1301 - 1400.
manid 1023 Ms.: MS: 1301 - 1333. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 2259 Ms.: MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Complanta d'un astròleg, escrit 1400 ad quem.
manid 2260 Ms.: MS: 1427 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Predicció astrològica, escrit 1427 ad quem.
manid 2314 Ms.: 1634 MS: 1739 ca. Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem.
manid 2756 1C.XII-23/1 MS: Barcelona[?]:, 1428. Desconegut, Anau-vos-én, la mia amor, escrit 1428 ca.
manid 2771 1G, ms. 87 | Antic L-87 MS: Barcelona: Joan Oliver, et al., 1457 [?] - 1546 [?]. Desconegut, Pus ha dispost la magestat divina.
copid 1301 B-109 (e) Ed.: Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 1987 B-1562-4o (1) Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1361 B-1592-4o (1) (primera part) Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2449 B-1574-8o (op.) 1 Ed.: Barcelona: Pedro Malo, 1574. Jaume II, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2456 B-1577-8o (2) Ed.: Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2450 B-1578-8o (op.) 1 Ed.: Barcelona: Samsó Arbús, per a Arnau Garric, 1578. Jaume II, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2452 B-1620-8o (2) Ed.: Barcelona: Llorens Déu, et al., per a Barcelona: Diputació, 1620. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2453 B-1625-8o (op.) 5 Ed.: Barcelona: Vídua de Matheuat, 1625. Jaume II, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 2451 B-1635-8o-1 Ed.: Barcelona: Gabriel Nogués, per a Barcelona: Diputació, 1635. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2455 B-1671-8o (3) Ed.: Barcelona: Barcelona: Casa Matheuat, per a Barcelona: Diputació, 1670 - 1671. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2454 B-1685-8o (7) Ed.: Barcelona: Rafael Figueró, per a Barcelona: Diputació, 1685. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 1374 Res. 4o 89 Ed.: Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1118 Res. 4o op. 2 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-14. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 2081 Res. 12o-4 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1018 Res. fol. 16 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2102 Res. Fol. 22 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2127 Res. Fol 24 (1) Ed.: Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3084 Res. Fol. 24 Ed.: Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-04-05