Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 100
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1069
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols entre senyors i pagesos de remensa
Language català
Date promulgat 1462-05-29
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.15 | Antic vij.H.4
Copied 1464-07-07 a quo (data de la Requesta, segons Pérez Mingorance)
1461-06-21 a quo (data de la Petició, segons Pérez Mingorance)
1462 a quo
Location in witness ff. 27-31v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 27] C2apitols e apuntaments della aujnença concordada entre los homens o pagesos uulgarment appellats de remença de vna part. E los senyors dells dits homens della part altre … E subseguexen les respostes concordades e fetes per los dits senyors per la forma seguent
intr.: E2 primerament per confessar bona fe ales coses que paren als dits pagesos … e daqui auant no esser molestats
rubr.: Responen los dits senyors segons ja es respost al precedent capitol Delles jntestia. Cugutia. Exorquia. Arcia. Ferma despoli. e Remença
text: P3rimerament suppliquen e demanen los dits pagesos que totalment sens alguna retencio o memoria de esser jmposat algun dret sien lauats Ramença de homens e de fembres … [ 31v] … e Consells lurs ne sian determenadors
auten.: P3ost hec vero die xxviiij.o mensis madij Annj natiujtati dominj Millesimj Quadringentesimj sexagesimj secundj Gabriel arrencada (…) presentis ciujtatis vicensis retulit et fidem fecit se predicta capitulationem (…) et prout moris est
References (Most recent first) Castañeda y Alcover (1920), Libertades medioevales (Cataluña-Castilla). Notas comparativas 6-15 (ed. text)
Note anotacions marginals
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-03-10