Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1009
City and Name Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana
Former Name Biblioteca Apostolica
Address Cortile del Belvedere
Vaticano (Città del) 00120
Stato della Città del Vaticano
Telephone (06) 6987 9402 (Telèfon)
(06) 6988 4795 (FAX)
WWW.VATICANLIBRARY.VATLIB.IT/BAVT/INFO/DE (URL)
Staff Raffaele Farina, Director (Cardinale archivista e bibliotecario di S.R.C.)
Hours 8,30-13,30 i 15,30-18,30 (dl-dv) * 8,30-13,20 (ds)
Closed 16-7 / 15-9 * provisionalment des del 2008
Facilities ordinadors
microfilms
fotocòpies
References (Most recent first) Catàleg de: Wilmart (1937), Codices Reginenses Latini, 1. Codices 1-250 - 2. Codices 251-500
Tractat a: Bartz et al. (1993), World Guide to Libraries: , n. 45252
Catàleg de: Jones (1978), Hispanic Manuscripts and Printed Books in the Barberini Collection, I. Manuscripts - 2. Printed Books
Catàleg de: Prete (1968), Codices Barberniani Latini. Codices 1-150
Tractat a: Bignami Odier (1934), “Guide au Département des manuscrits de la Bibliothèque du Vatican”, Mélanges d'Archéologie et d'Histoire publiés par l'École Française de Rome
Catàleg de: Vattasso et al. (1914), Codices Vaticani Latini. Codices 9852-10300
Catàleg de: Stornajolo (1912), Codices Vrbinates Latini
Tractat a: Langlois (1889), Notice des extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, publiés par l'Institut National de France
Note Fundada en 1475. 72000 Ms. i 8300 inc. Tancada durant tres anys des del 14 de juliol de 2007 per reformes, període durant el qual es podran demanar reproduccions des de la seva pàgina web
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 1887 Barb. lat. 311 | Antic X. 129 | Antic N. A. 768 MS: 1441 - 1456. Desconegut, Taula dels dies malaventurats segons sant Jerònim, compilat 1400 [?] - 1450 [?].
manid 2317 Barb. lat. 3589 | Antic XLIII.135 | Antic N. A. 793 MS: 1301 - 1400. Desconegut, Libre de puritats, compilat 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1660 Chigi lat. E. IV 118 | Antic C. 1806 | Antic 985 MS: 1391 - 1410. Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299.
manid 5048 Vat. lat. 3138 MS: 1367 ca. Orde de Sant Joan de Jerusalem, Primers estatuts (tr. Desconegut), traduït 1450 ca. - 1500?.
manid 1612 Vat. lat. 3824 MS: Montpellier:, 1305. Jaume II, Rei de Mallorca… Mayre de Déu e fylha, escrit 1301 - 1310.
manid 2319 Vat. lat. 4797 MS: 1476. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
manid 2320 Vat. lat. 4799 MS: 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2025 Vat. lat. 4801 MS: 1401 - 1500. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
manid 2179 Vat. lat. 4802 MS: 1491 - 1510. Francesc de Moner i de Barutell, L'estranger dolor que·m liga, escrit 1490 ca. - 1491.
manid 2318 Vat. lat. 4804 MS: 1481 [?] - 1500 [?]. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
manid 1814 Vat. lat. 4806 MS: 1492 ca. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 1717 Vat. lat. 4850 MS: Bernardus Guasch, 1393. Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?].
manid 1661 Vat. lat. 9344 MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
manid 1713 Vat. lat. 9443 MS: 1341 - 1360 ca. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1694 Vat. lat. 10036 MS: Ciutat de Mallorca[?]:, 1615 - 1617. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
manid 1633 Vat. lat. 10275 MS: Dídac Garcia, 1408 ca. Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299.
manid 1705 Vat. lat. 10734 MS: 1426 [?] - 1460 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1673 Ott. lat. 542 MS: 1312 a quo - 1400. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1727 Ott. lat. 845 MS: 1301 - 1400. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 1017 Ott. lat. 3058 MS: Barcelona[?]:, 1367 a quo - 1370 ad quem. Desconegut, Termes de la vegueria de Barcelona i del Vallès, escrit 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2397 Reg. lat. 19 MS: 1401 - 1500. Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem.
manid 2057 Reg. lat. 2056 MS: Napoli: Joan Loret, 1454. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2405 Rossiano 3 | Antic VII a. 3 MS: 1401 [?] - 1420 [?]. Desconegut, Revelacions de Santa Elisabeth, escrit 1400 ca.
manid 2107 Urb. lat. 894 MS: 1501 - 1600. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
copid 2175 Racc. Gen. Teologia: III.289 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 2176 Racc. Gen. Teologia: III.588 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 1104 Stamp. Barb.: AAA.I.12 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2173 Stamp. Barb.: KKK.II.28 | Antic LX.D.122 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2044 Stamp. Barb.: S.II.8 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2174 Stamp. Barb.: S.II.10 | Antic XXVII-8-25 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2172 Stamp. Ross. 6916 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2010-08-20