Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10090
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10786
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Caterina
Language català
Date escrit 1250 - 1280
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 | Antic I-2000 | Antic 1635
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxcviiiva-cccvb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ccxcviiiva] La interpretacio de sancta Catherina
text: [C]5Atherina es dita de catha que vol dir vniuersal. e de ruina … perço com ella feu asi cadena per bones obreh [sic]: per la qual puia en lo cel
rubr.: La vida de sancta catherina
text: C5Atherina fonch filla de constanti rey. e fonch molt sauia en totes les liberals arts … [ cccvb] … com prega deu per aquells qui hauien memoria della. Tots aquests priuilegis foren en sancta catherina verge
Record Status Created 2008-04-02
Updated 2012-01-28