Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1008
Authors Desconegut
Titles De pomo
Mort d'Aristòtil
De morte Aristotelis
Paraules d'Aristòtil a la mort seva
Incipit & Explicits text: Fo en aquell temps un gran savi e molt famós … com se pertany a ànima de just e dreturer hom que tu est. Amen
Date / Place traduït 1430 - 1450 ca. (Riera)
escrit 1250 - 1254 (Riera)
Language català
àrab (orig.)
hebreu (interm.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 14.3.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 14.3.1
Editat a: Riera i Sans (1981), La mort d'Aristòtil. Versió quatre-centista del 'Liber de Pomo' 23-33
Note El text prové d'un opuscle àrab s. IX-X, Kitab al-Tuffaha traduit a l'hebreu per Abraham ben Semuel ibn Hasday com Séfer ha-Thappuah al tombant ss. XII-XIII i que entre 1250-1254 seria traduït al llatí
Subject FILOSOFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 32
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/1474 (BITECA manid 1028)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 105-112v
Title(s) Desconegut, Mort d'Aristòtil (tr. Desconegut), traduït 1430 - 1450 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 105] Delo que Aristoteles hablo a la ora de su muerte disputan[do] delas propiedades del alma humana assi estando en el cue[r]po como despues y dela vnidad de vn dios criador y gouernador
text: F4O en aquell temps vn gran savi e molt famos entenent en tota sciençia que hauia nom aristotil e tots los sauis del seu temps scoltauen la sua siençia e aprenjen dell … [ 112v] … e tantost mori sobre lo qual caygueren tots los sauis plorant e cridant e digueren en aquell deu lo qual recull en la sua gloria les anjmes dels philosofs reculla la anjma tua en los tresos de la sua gloria axi com se pertany a anjma de just e dreturer hom que tu est. Amen
Note còpia poc acurada. Ni Massó ni Domínguez Bordona ni l'Inventario identifiquen l'obra com traducció del Liber de pomo. La rúbrica és de mà posterior, la mateixa que va completar la taula preliminar, amb algunes variants (p. e. a la taula preliminar diu “alma del hombre” i a la rúbrica del f. 105 “alma humana”) Seguia a aquest text un tractat que l'espurgador va eliminar: “Item otro tractado grande delas propiedades de muchas piedras preciosas f. 113”, segons es pot llegir a la taula de l'inici
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-25