Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1008
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació
Language català
Date escrit 1271 - 1273
City, library, collection, & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, D 549 inf
Copied Mallorca (illa / illes): Guillem Pagès, 1280-07-08
Location in witness ff. 2rb-277rb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 2rb] D6Eus glorios ab entencio de donar gloria | e lausor de uos. comensam lo ters vo|lom [sic] el quart libre del libre de con|templacio. De la .xxxa. iija. distincio en | larbre qui tracta de esser e denesessa|ria e de priuatio. Con es tractat de esser | en la potencia e en la actualitat e en la possi|bilitat e en la impossibilitat
text: A7 Deus gran marauelos auos senyer | sia feyta reuerencia e honor per tots temps | e a tot quant de uos es … [ 277rb] … per tal que ab ela siatz loat e honrat e seruit | e amat e obeit e que resebam gloria e benedictio perdurablement de uos quj sotz | nostre glorios deu
subscr.: A2cabada e complida es aquesta translasio del | libre de contemplatio darabic en romans. la qual | translatio fo fenida lo primer dia del any | en uolgar … E la compilatio darabic fo fe|njda e termenada en lo sant diuenres de | pascha. en lo qual pres mort e passio nostre senyer deus Jhesu crist. fil de la verge gloriosa | nostra dona Santa Maria
oració: B2enedictio e gloria senyer deus sia donada | atotz aquels e aqueles Qui uos adoraran eus | contemplaran ab aquesta obra … e a loor de uos Qui sotz nostre honrat | senyor deus Jhesu crist
colofó: Hic liber est scriptus Qui scripsit sit benedictus. | A M E N … Ego Guillelmus pagesij presbiter diuina gratia au-|xiliante. hunc librum consolationis in Ciuitate | Maioricharum ab originali translatione penitus | translatauj. viijº. Jdus Julij. Anno domini Mo. cco. | Lxxxo & hoc | sig ✠ num feci
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-03-17