Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10083
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Joan de Pròxida, Comte d'Almenara
Nicolau de Pròxida
Titles Lletres de batalles i respostes
Language català
Text Type: Prosa, Col. cartes
Subject EPÍSTOLES
CAVALLERIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8979
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. cccxxxxvij-cccxxxxviijv
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó… Lletres de batalles i respostes
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxxxxvij] Suplicacio dels molt nobles mossen johan e njcolau de proxida al Senyor Rey de nauarra
text: Senyor molt excellent. A audiencia dels noblles mossen \johan/ de proxida e en njcolau … [ cccxxxxviijv] … lo dit suplicam vos o haura a gracia e merçe Altisimus etc
ID no. of Witness 2 cnum 9065
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7809 (BITECA manid 2173)
Copied 1591 ca. - 1600
Location in witness ff. 257-258
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó… Lletres de batalles i respostes
Incipit & Explicits text: [ 257] Senyor molt excellent. Audiencia dels Nobles Mossen johan deproxjda e en njcolau de proxjda fill seu … [ 258] … sia les dites coses pro [sic] de justicia empero Lo dit suplicant vos ho haura a gracia emerce Altissimus et caetera
Record Status Created 2006-10-30
Updated 2013-04-10