Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10081
Authors Joan de Pròxida, Comte d'Almenara
Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Lletres de batalla i respostes
Date / Place escrit 1447
Language català
Text Type: Prosa, Col. cartes
Subject EPÍSTOLES
CAVALLERIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8977
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. cccxxxviiijv-cccxxxxij
Title(s) Joan de Pròxida, Comte d'Almenara… Lletres de batalla i respostes, escrit 1447
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxxxviiijv] letra del molt noble mossen Johan de proxjda al Senyor Rey de nauarra. lochtjnent jenerall. responent a certa \letra/ que part de sa senyoria li era stada feta sobre la batalla de son fjll mossen njcollau. e don lois cornell
text: Senyor molt excellent. per lo noblle mossen lope de mendoça … [ cccxxxxij] … no puxa esser allegada
ID no. of Witness 2 cnum 9063
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7809 (BITECA manid 2173)
Copied 1591 ca. - 1600
Location in witness ff. 251v-254
Title(s) Joan de Pròxida, Comte d'Almenara… Lletres de batalla i respostes, escrit 1447
Incipit & Explicits text: [ 251v] Senyor molt excellent Per lo Noble mossen lope de mendoça he rebut de vostra Senyorja vna lletra de Crehença … [ 254] … perque ignorancia no puxa esser allegada
Record Status Created 2006-10-30
Updated 2013-04-10