Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1007
Authors Gottfried von Franken
Titles De plantationibus arborum et de conservatione vini
Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi (Cifuentes i Martí Escayol)
Pelzbuch (versió alemanya)
Incipit & Explicits text: Açi comensa lo tractat de plantar o empeltar
Date / Place traduït 1360 - 1385
escrit 1300 ca. (Giese i Martí Escayol)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2013-14), “Els sabers útils al món rural català medieval: agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments”, Études Roussillonnaises. Revue d'Histoire et d'Archéologie Méditerranéennes = Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence XIIe-XVIIIe siècles 34-9
Editat a: Martí Escayol et al. (2012), De re rvstica 71-94
Tractat en: Martí Escayol (2011), “Two Iberian versions of Gottfried of Franconia's Pelzbuch. Translations and copies in medieval and modern agricultural literature”, Sudhoffs Archiv. Zeitschrift fr Wissenschaftsgeschichte
Tractat en: Martí Escayol (2009), “Com vol empaltar, dues coses deu hom guordar. La traducció en català del tractat d'agricultura de Gottfried de Francònia”, Estuid d'Història Agrària
Tractat en: Martí Escayol (2008), “Les fonts del Llibre dels secrets d'agricultura de Miquel Agustí: el MS754 de la Biblioteca de Catalunya i el MS291 de la Bibliothèque nationale de France”, Afers: Fulls de Recerca i Pensament
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 292-3
Editat a: Bonnet (1995), “Un manuscrit catalan du XVème siècle "De re rustica””,
Tractat en: Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
Subject BOTÀNICA
AGRICULTURA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 31
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6437 (BITECA manid 1029)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 100v-111
Title(s) Gottfried von Franken, Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi (tr. Desconegut), traduït 1360 - 1385
lo libre de Albert sobre la materia de plantar o empeltar arbres
Incipit & Explicits text: [ 100v] Albert. Açi comensa lo tractat de plantar o empeltar arbres o de conseruar lo vi segons albert. Altres dient segons euclides … [ 111] … Acabat es lo libre de Albert sobre la materia de plantar arbres i de conseruar lo vi i de moltes altres nouitats segons que apar en los [llibres ratllat] capitols preçedents
Associated Persons Atribució autoria: Pseudo-Albertus Magnus (S.)
References Capuano (1997), Carta
Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
ID no. of Witness 2 cnum 388
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 291 (BITECA manid 1271)
Copied 1476 - 1525 (García Sánchez, Carabaza, et alii)
1391 - 1410 (Mettmann)
Location in witness ff. 1-30v
Title(s) Gottfried von Franken, Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi (tr. Desconegut), traduït 1360 - 1385
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] DE RE RUSTICA
text: A2quest empelt sapella paluxo … [ 30v] … e vet açj com se empasten capons e galljnes
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-23