XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1006
Name Consell de Cent
Consellers de Barcelona
Associated places Barcelona
Associated persons bioid 2961 Bernat Cadireta (Floruit 1411)
bioid 2155 Bernat Serra, poeta
bioid 2963 Denís Almugàver (Floruit 1411)
bioid 1070 Ferran d' Ayerbe, metge
bioid 1757 Ferrer de Gualbes, mercader
bioid 1010 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo
bioid 6480 Francesc Ferrer Despuig (Mort 1590)
bioid 2809 Joan Fiveller, fe catòlica romana
bioid 1162 Joan Fogassot, notari
bioid 3625 Joan Llorenç Calça, escrivà
bioid 3623 Joan Mayans, escrivà
bioid 3622 Joan Oliver, escrivà
bioid 3624 Marc Busquets, escrivà
bioid 1213 Romeu Llull (Mossèn), poeta
Author of texid 1368 Consell de Cent, Capitols i ordinacions de la taula de canvi, promulgat 1401
texid 1072 Consell de Cent, Capítols sobre el dret de la quortera, promulgat 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3740 Consell de Cent, Carta al Cardenal de València, escrit 1395-12-10
texid 10959 Consell de Cent, Carta sobre la quitació de censals, promulgat 1441-01-11
texid 2089 Consell de Cent, Cerimònies extraordinàries, promulgat 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1096 Consell de Cent, Consueta dels Consellers de la ciutat de Barcelona, promulgat 1388-11-25 - 1389-04-25 a quo
texid 2500 Consell de Cent, Forma de jurament que fan els Consellers, promulgat 1401 - 1500
texid 4458 Consell de Cent, Ofici del procurador, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 11283 Consell de Cent, Ordenança sobre els loismes, promulgat 1285-01-16
texid 2930 Consell de Cent, Ordinació per fet de canvis, promulgat 1502 ad quem
texid 2956 Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, compilat 1452-11-21
texid 2927 Consell de Cent, Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims, promulgat 1435-11-21
texid 2926 Consell de Cent, Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília, promulgat 1458 ad quem
texid 4195 Consell de Cent, Ordinacions fetes sobre els testaments sacramentals, promulgat 1411
texid 1238 Consell de Cent, Ordinacions i capítols sobre els cònsols de Sicília, promulgat 1350 - 1450
texid 1239 Consell de Cent, Ordinacions i privilegis de Barcelona, promulgat 1390
texid 4164 Consell de Cent, Ordinacions sobre l'ofici dels corredors, promulgat 1270-06
texid 2933 Consell de Cent, Ordinacions sobre seguretats marítimes, promulgat 1484-06-03
texid 10449 Consell de Cent, Reptament, escrit 1383 d.
texid 2910 Consell de Cent, Sentència arbitral entre els oficis de sabaters i tapiners, promulgat 1501-12-07
texid 2928 Desconegut… Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres, promulgat 1494 ad quem
Former owner of manid 1927 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5. Barcelona:, 1301 - 1400. Desconegut, Cronicó, escrit 1281 d.
manid 1874 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 35. Barcelona: Arnau de Tollís, per a Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 1298 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 10. Barcelona[?]:, 1461 d. Desconegut, Vida de Sant Julià, escrit 1350? - 1450?.
manid 1197 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 81. València:, 1371-11-24 a quo. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
Patron or publisher of manid 1019 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 8. Barcelona: Ramon Ferrer, per a Barcelona: Consell de Cent, 1335. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
manid 1874 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 35. Barcelona: Arnau de Tollís, per a Barcelona: Consell de Cent, 1408-10-06 ad quem. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
Record Status Created 1990-11-03
Updated 2022-09-16