Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10068
Authors Pseudo-Arnau de Vilanova
Titles Duodecim capitula (Paris, BnF,)
Llibre dels dotze capítols
Date / Place traduït 1401 a quo
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Atribució: Arnau de Vilanova, metge
Traductor: Desconegut
References (most recent first) Vist per: Calvet (2009), Carta
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 244-5
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2004-05), “Les obres alquímiques “arnaldianes” en català a finals de l'Edat Mitjana”, Arxiu de Textos Catalans Antics 136-40
Note Segons A. Calvet: “le texte latin référent est donc contenu dans le BnF nal 1293 (XVe siècle), composé par une main principale qui semblerait napolitaine. Outre le latin, la langue majoritaire, on a des recettes en napolitain (?) (“recipe huna herba che a manera de porcelana”) et même un traité (ff. 102-106) que Corbett dit être catalan (“Molt dignas lausores conven donar a Deus a les amadores qui per maravelos eficacia”). Le scribe cite égalment au fol. 39v une autre recette qu'il dit avoir reçu d'un “compater meus Napolitanus”… Le manuscrit fait mention du roi Martin de Sicile… le manuscrit parisien a été fait et a circulé entre Sicile, Naples et Catalogne oú les alchimistes étaient nombreux ainsi que les communautés spirituelles auxquelles sont liés les noms d'Arnau de Villanova et, bon gré, mal gré, celui de Lull.”
Subject ALQUÍMIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8964
City, library, collection & call number Bethlehem: Lehigh University Library, SC R 091 T98 (BITECA manid 2751)
Copied Napoli: Arnaldus de Bruxella, 1473 - 1490
Location in witness ff. 132ra-144ra
Title(s) Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre dels dotze capítols (tr. Desconegut), traduït 1401 a quo
Incipit & Explicits intr.: [ 132ra] Aquests .xij. capitols que segueixen areu feu e ordena lo gran philosof Mestre Arnau vilanoua lo qual fon natural del loch de Ceruera del Marquesat de montesa deles parts de cathalunya
pream.: E4N nom de deu Rey de gloria componam aquest libre e començem a parlar açi enla molt noble e molt alta scientia … lo be e la merçe que los fa que yo Mestre Arnau de Vila noua a honor dell la pos per capitols ordonadament
tit.: Distinctio dels capitols
índex: Capitol primer de les costumes e de vida que deu fer lo mestre … [ 132rb] … Capitol tretze En qual manera (…) en qual manera gittaras ta medicina ni com deus tenir los vaxells en lo foch
tit.: Comença lo primer capitol deles costumes e de vida que deu fer lo mestre
text: A3quell qui fill voldra esser de aquesta scientia coue que sia infra los bons … [ 143va] … Empero aquells qui las obren per qui han pau pertat e noy saben altra cosa fer
colofó: [ 143va] Apetitio de qui fonch composar lo libre Aquest libre es fet a honor de nostre Senyor deus e dels amats complit e explanat per mestre Arnau de Vila noua … [ 144ra] … li dona quant fonc apres dela sua fin per quen fes be als pobres per amor de Deus
References Tractat a: Calvet (2009), Carta
Note Segons A. Calvet:

"Il semble que les XII capitols contenus dans le ms. de Lehig, 57 (décrit par Wilson, 1939) soit une version catalane du texte latin transmis par le Paris, BnF, nouvel. acqu. lat., 1293 (décrit dans Corbett, I, n) 64, p. 211), à savoir : Opus magistri Arinaldi de Villa nova per capitulla 13."

“Le passage du fol. 144 (Lehig, 57) est de toute évidence un ajout du scribe catalan : “aquest jove a qui elle dona aquesta sciensia era stat fill d'un rich hom qui havia molt gran riquesa”. De même, le prologue des XII capitols, fo1. 132 : “En nom de deu Rey de gloria, componam aquest libre e començem a parlar açi en la molt noble e molt altra scientia, etc.”.
Record Status Created 2006-10-25
Updated 2018-06-06