Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10065
Authors Desconegut
Titles Obra d'alquímia d'Hermes
Obra de la alkímia
Obra de la Alkímia de Hermes (Pereira et al.)
Date / Place traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Language català
àrab (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Atribució: Hermes Trismegist
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 251
Tractat en: Pereira et al. (1999), Il “Testamentum” alchemico attribuito a Raimondo Lullo. Edizione del testo latino e catalano dal manoscritto Oxford, Corpus Christi College, 244 xxiii
Tractat en: Wilson (1936), “An Alchemical Manuscript by Arnaldus de Bruxella”, Osiris 375-7
Note Segons Cifuentes i Pereira, la versió catalana procedeix d'un comentari d'origen àrab de la Tabula smaragdina que circulà en llatí amb el títol de Liber diabesi o Liber Galieni
Subject ALQUÍMIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8947
City, library, collection & call number Bethlehem: Lehigh University Library, SC R 091 T98 (BITECA manid 2751)
Copied Napoli: Arnaldus de Bruxella, 1473 - 1490
Location in witness ff. 30vb-48v
Title(s) Desconegut, Obra d'alquímia d'Hermes, traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 30vb] Açi comença la obra dela Alkimia de hermes e parla primerament dela pedra que ell apella adebesi e comença en aquesta manera Ad Rubeum elixir faciendum
text: Primerament Recipe dela pedra que es apella Adebesi e sia piccada forment
Record Status Created 2006-10-20
Updated 2018-06-06