Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1005
Authors Pere Albert
Titles De batalla
Libellus de batallia facienda
Incipit & Explicits rubr.: De batalla
text: Bataylla jutjada, ans que sia jurada, si per cavallers deu ésser feita, … Lo caval e los guarnimens e les armes del vensut, haya la cort
Date / Place promulgat 1251 - 1255 ca.
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Ordenança
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 98.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 98.2.1
Tractat en: Garcia i Sanz (1996), “El jurista Pere Albert i la seva obra”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols 15-8
Editat a: Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 79-96
Tractat en: Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el duel judicial a Catalunya”, Revista de Catalunya 50
Tractat en: Tucci (1926), “La prova giudiziaria del duello nel periodo dell’autonomia (Note al “Libellus de batallia”)”, Studi Sassaresi
Tractat en: Otto (1889), “Die Verordnung für den gottesgerichtlichen Zweikampf zu Barcelona”, Zeitschrift für romanische Philologie 101-8
Subject Catalunya (principat)
DRET
CIÈNCIA MILITAR
CAVALLERIA
Number of Witnesses 27
ID no. of Witness 1 cnum 12508
City, library, collection & call number Lleida: Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida, (BITECA manid 5121)
Location in witness ff. 87-89v
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
ID no. of Witness 2 cnum 25
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, (BITECA manid 1023)
Copied 1301 - 1333
Location in witness ff. 199-[?]
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
ID no. of Witness 3 cnum 24
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.III.14 (BITECA manid 1006)
Copied 1301 - 1333
Location in witness ff. 1-5
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits text: [ 1] dar lo reptador par al reptat. Lo qual par … [ 5] … El caual els guarnjmens eles armes [del] vençut aya
Condition acèfal
References Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 79-96
ID no. of Witness 4 cnum 9
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 39 (BITECA manid 1009)
Copied 1301 - 1350
Location in witness ff. 1-3
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits text: [ 1] Batayla jutjada ans que sie jurada si per caualers deu esser feyta sia fermada ab peyores … [ 3] … lo caual e los guarnimens e les armes del vençut aya la cort
ID no. of Witness 5 cnum 12507
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 4671A (BITECA manid 5120)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 71-74
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
ID no. of Witness 6 cnum 4062
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 92rb-94va
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 92rb] Jncipit Capitulum dela batayla
text: B5ataylla iurada ans que sie iurada si per caualers deu esser feyta. sie fermada ab peynores … [ 94va] … Lo caUall eells garniments del vençut age la cort
ID no. of Witness 7 cnum 27
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 200-204
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 200] Batalla jutjada
text: Batalla jutjada ans que sia jurada … [ 204] … lo cavall els guarnjments et les armes del vençut haya la cort
References Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655
Salat i Móra (1818), Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña. Con instrumentos justificativos
ID no. of Witness 8 cnum 22
City, library, collection & call number Cagliari: Università di Cagliari. Biblioteca, ms. 6 (BITECA manid 1021)
Copied 1301 [?] - 1310 [?] (ff. 1-22)
1341 [?] - 1360 [?] (la resta del volum)
Location in witness ff. 22vb-24vb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Livellus de bataila
Incipit & Explicits rubr.: [ 22vb] Liuellus de batailia [sic]
text: B6ataila iutgada ans que sia iurada si per cauallers deu esser feta sia fermada ab penyores … [ 24vb] … lo cauall els garnimens e les armes del uencut aya la cort
References Tractat a: Tucci (1926), “La prova giudiziaria del duello nel periodo dell’autonomia (Note al “Libellus de batallia”)”, Studi Sassaresi
Note amb anotacions marginals en llatí
ID no. of Witness 9 cnum 12506
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 4670A (BITECA manid 5119)
Copied 1321 - 1323 (Coll i Rosell)
1341 - 1360 (primera unitat ff. 1-66)
1301 - 1330 (segona unitat ff. 67-240)
1440 a quo
Location in witness ff. 138va-142rb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 138va] En qual manera batayla de ca|ualers se deu fer
text: B4ATAYLA. | iutgada ans que sia | iurada si per caualers | deu esser feta sia ferma|da ab peynores tents. … [ 142rb] … L2O caual els guarnimens e les | armes del uensut aya la cort
ID no. of Witness 10 cnum 19
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 89vb-96rb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 89vb] Deles batayles
text: B2atayla jutyada ans que sia jurada … [ 96rb] … lo cauayl el guarnjment del vençut aja
ID no. of Witness 11 cnum 16
City, library, collection & call number Lleida: Arxiu de l'Ajuntament, 1375 (BITECA manid 1015)
Copied 1326 - 1350
1336 ad quem (Coll i Rosell)
Location in witness ff. lxijva-lxvjrb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ lxijva] Libellus de batallia facienda
text: B4ATAYla iutgada ans que sia iurada si per caualers deu esser feta sia fermada ab penyores … [ lxvjrb] … L4O caual els guarmnies [sic] eles armes del uensut aya la cort
ID no. of Witness 12 cnum 12509
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/2005 (BITECA manid 5122)
Copied 1330 a quo (data del document del f. 232r)
Location in witness ff. 46v-52v
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Libellus de batallia facienda, f. 46v
Incipit & Explicits rubr.: [ f. 46v] Libellus de batallia facienda
text: [b]4Atayla jutgada ans que sia jurada si per cauallers deu esser | feta sia fermada ab penyores… … [ f. 52v] … [L]2a Cort deu auer per lo camp afer .xx Morabatins entre am|dues les parts lo Cauall e los guarnjments e les armes del | vençut aia la cort
Note amb alguna nota marginal en llatí
ID no. of Witness 13 cnum 20
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 8 (BITECA manid 1019)
Copied Barcelona: Ramon Ferrer para Barcelona: Consell de Cent, 1335
Location in witness ff. 53v-[?]
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
ID no. of Witness 14 cnum 21
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 10 (BITECA manid 1020)
Copied Barcelona: Ramon Ferrer, 1346
Location in witness ff. 64-[?]
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
References Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655
Brocà i de Montagut (1913-14), “Usatges de Barcelona”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 358
Salat i Móra (1818), Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña. Con instrumentos justificativos
ID no. of Witness 15 cnum 10
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.16 (BITECA manid 1010)
Copied Barcelona [?]: 1351 - 1400
1501 - 1550 [?] (cartes transcrites en espais en blanc del manuscrit)
Location in witness ff. 2-10 ff. v-xiii
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] batayla
text: B3atayla jutgada ans que sia fermada si per Cauallers deu esser feta … [ 10] … al primer dia al uespre tant lo sol se pondra protesgen los feels del camp
References Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655
ID no. of Witness 16 cnum 14
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 32 (BITECA manid 1013)
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)
Location in witness ff. 23ra-25va ff. xiijra-25va
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Com deu esser fermada batayla ne com se deu fer
Incipit & Explicits rubr.: [ 23ra] Com deu esser fermada batayla ne com se deu fer
text: B6Atayla deu esser jutgada abans que sia jurada si per caualers deu esser feyta sia ferm [tatxat] fermada ab penyores … [ 25va] … La cort deu anar [corregit a ploma: auer] per lo camp a fer .xx. morabetins entre ab dues les parts e deu auer lo caual e les armes e tots los guarnimens dels [punt sota la s] uençut
ID no. of Witness 17 cnum 17
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 4671 (BITECA manid 1016)
Copied 1351 [?] - 1400
Location in witness ff. 153ra-184rb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 153ra] Incipiunt confirmationes statuta et declaraciones celebratem ciuitate barchinone … ferdinandum regem aragonii
text: E5n ues la honor he reuerencia de nostre senyor deu he de nostre dona sancta maria gloriosa uerge mare sua he de tots los sancts … [ 184rb] … per execucio qui sic aut tot per remes e les penyores tornades plau al senyor rey
ID no. of Witness 18 cnum 18
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 3058 (BITECA manid 1017)
Copied Barcelona [?]: 1367 a quo - 1370 ad quem (la darrera disposició legal és de 5-2-1367 i al peu del f. 4 prel. s'ha afegit posteriorment una nota sobre un fet de 1370: "Dijous ora de miga nit a tres de març de l'any m.ccc.lxx.tres fo fet gran terra tremol en la Ciutat de Barcelona e dura dues hores…")
Location in witness ff. lvira-lixrb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Ordenament de bathyla ques fa en Barchinona, f. lvi
Incipit & Explicits rubr.: [ lvira] Ordonament De Batayla ques fa En Barchinona. Bathallia quomodo sit fatienda
text: B5atayla iutiada ans que sia iurada si per cauallers deu esser feyta sia fermada ab priores tinens … [ lixrb] … lo caual e los guarnimens e les armes del uenzut aja la corth
colofó: Explicit bataylla
References Iglesia Ferreirós (2003), “Biblioteca Apostólica Vaticana. Ms. Ottob. Lat. 3058 de los Usatges glosados. Edición”, Initium 520-21
Otto (1889), “Die Verordnung für den gottesgerichtlichen Zweikampf zu Barcelona”, Zeitschrift für romanische Philologie 101-8 (ed.)
ID no. of Witness 19 cnum 12
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 139ra-141rb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 139ra] De batallia. Hic incipit libellus de batallia facienda
text: B5Atayla jutjada ans que sia jurada si per caualers deu esser feita sia fermada ab peyores … [ 141rb] … Lo caual ell guarnimens eles armes del vençut haya la cort
Note duu moltes anotacions marginals
ID no. of Witness 20 cnum 13
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness f. 257rb-vb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits text: [ 257rb] B2atayla jutiada ans que sia jurada si per Cauallers … [ 257vb] … los fels abans que altre mesuren etc
Note copia un altre cop el text dels ff. 139-141
ID no. of Witness 21 cnum 23
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 47ra-50ra
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Ordenament del Juy de Deu O per Batalla, f. 47r, marge superior dret, d'altra mà, del s. XVI
Incipit & Explicits rubr.: [ 47ra] Aci comença lordonament dela batalla
text: B4ataylla jutgada ans que sia jurada … [ 50] … L2O Caual e los guarniments del vencut haia la Cort
ID no. of Witness 22 cnum 11
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.3 (BITECA manid 1011)
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
Location in witness ff. 46vb-48vb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 46vb] De batallya
text: B4Atallya iutgada ans que sie iurada si per cauales deu esser feta … [ 48vb] … L2O caual e los guarniments e les armés/ del uençut haia la cort
References Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 656
ID no. of Witness 23 cnum 29
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 487 (BITECA manid 1027)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 104v-108
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits text: [ 104v] Batalla jutjade ans que sia jurade si per cavallers deu esser feta sia fermade … [ 108] … lo cavall e los garniments e les armes del vensut age la cort
References Coll i Alentorn (1928), “El Libre de les Nobleses dels Reys”, Estudis Universitaris Catalans 504-5
ID no. of Witness 24 cnum 4224
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. cviij-cxviijv
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cviij] En nom de nostre senyor deu E dela gloriosa nostra dona sancta marja amen Aci comenca [sic] lordonament de les batalles
text: B5atala jutiada ans que sia jurada si per cauallers deu esser feta … [ cxviijv] … L2o Cauall E los guarnjments del venssut aya la Cort
ID no. of Witness 25 cnum 28
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, (BITECA manid 1026)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 129v
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Note Sense títol
ID no. of Witness 26 cnum 26
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 82 (BITECA manid 1024)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 21ra-23rb
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Processus batallie judicate, f, 21ra
Incipit & Explicits rubr.: [ 21ra] procesus batallie judicate
text: B2atala jutyade ans que sia jurade | si per caualles [sic] deu esser feta … [ 23rb] … el caual | eles armes elgarnjment quel vençut aya
ID no. of Witness 27 cnum 3756
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-188 (BITECA manid 2498)
Copied Barcelona [?]: 1441 - 1460
Location in witness ff. cxxixva-cxxxvva
Title(s) Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipit & Explicits text: [ cxxixva] B2atalla jutjada ans que sia jurada si per cauallers deu esser feta sia fermada ab penyores … [ cxxxvva] … Lo cauayl els guarnjments e les armes del uansut haja la Cort
Note anotacions llatines marginals
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-18