Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1005
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number c. 157, núm. inventari 7087
Copied 1251 - 1300 (Ed. Rovira, p. 33)
1301 - 1400 (Massó)

External description
Writing surface Paper àrab
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 35 + I
Collation 138
Page Layout 16 línies (f. 18)
Size pàgina 312 × 215 mm (f. 8)
caixa 217 × 150 mm
Hand notarial
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Rúbriques en vermell
Altres: tinta negra
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: als quatre angles de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: no
Condition originalment en mal estat per efecte de les humitats i dels verms, alguns passatges són de molt mal llegir; manquen els ff. 1-2 i 37-38 i més de la meitat del f. 3; només els ff. 4-35 són complets; volum amb fons de quadern en pergamí. S'ha restaurat molt acuradament
Binding moderna, pergamí flexible
References (most recent first) Tractat a: Museu Episcopal de Vic (2008), Manuscrits Catalans del Museu Espiscopal de Vic [catàleg d'exposició] 2
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 166-7
Tractat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 33 i 45
Tractat a: Gudiol i Cunill (1907), “Traducció dels Usatges, les més antigues Constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 285-7 i 334
Catalogat a: Massó Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 247 , n. VI

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 471
Location in volume ff. 3-18v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1322
Desconegut. Usatges de Barcelona
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Incipits & explicits in MS text: [ 3] [ho]menatge axi con per mixa caual … [ 18v] … nol deu mantener de son seynor de sos drets
Condition acèfal
References (most recent first) Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 185
Rubió i Balaguer et al. (1910), “Notes sobre la formació de les compilacions de Constitucions y altres drets de Cathalunya i de Capítols de Corts referents al General”, Estudis Universitaris Catalans 4:409-435
Gudiol i Cunill (1907), “Traducció dels Usatges, les més antigues Constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 287-311
Note Comença amb l'usatge “Qui fallerit: Qui falra de ost ho de cavalcada a son senyor a qui aquelles deu feu de tot danpnatge e perdues e messions les quals lo senyor…”, seguit d'altres constitucions totes anteriors a 1253
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2801
Location in volume ff. 18v-19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2992
Pere d'Aragó I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort
Language català
Date promulgat 1207 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18v] Constitucio del rey en Pere
text: Si alcun dels auts homes dels Reys ho alcun caualer ho alcuna altra persona … [ 19v] … no contrastan aquela […] qui en les n[…]edores ueda pena esser perduda
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1528
Location in volume f. 19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2750
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1251
Title(s) in witness de la forma del jurament que te el reptat de treves trencades, f. 19v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19v] Aquest vsatge establi lo Rey en Jacme
text: Com entrels nostres caualers aia dupte de la forma del jurament que te el reptat de treues trencades … en la qual cosa li sien trencades per aquel qui atorga aquestes auer trencades
Associated Persons Persona: Pere d'Aragó I el Catòlic, Rei de Catalunya-Aragó [1196 - 1213] ( (confirmat per))
References (most recent first) Gudiol i Cunill (1907), “Traducció dels Usatges, les més antigues Constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 311-8
Note Gudiol, p. 317 nota
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2802
Location in volume ff. 19v-23
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1596
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1227-12-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19v] Aquesta es la carta de pau e de treua la qual constitui lo noble rey en Jacme ab los magnats de la terra
text: En nom de crist sia manifestat a tots con nos en Jacme per la gracia de deu Rey daragon (…) volent seguir les traces els exemplis dels nostres antecessors … [ 22] … E asso juram en poder de nostres caualers e daltres prohomes molts
rubr.: Aquest usatge establi lo Rey en Jacme
text: En nom de nostre seyor ihesuchrist sapien tuit con nos en Jacme per la gracia de deu Rey de Aragon (…) conexens uerament quel stament del nostre reg regne [sic] a prouisio deu esser en mils tots \temps/ resmat que per stabliment de salut … [ 23] … si en la casa del seu primerament no sera atrobada fadiga
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 5
Location in volume ff. 23-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1004
Pere Albert. Costums de Catalunya entre senyors i vassalls
Language català
Date traduït 1275 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23] Aci comencen les custumes de cathalunya entre senyors e vassals … qui demanen potestat e ferma de dret
text: S2il senyor Rei demanara a son uasal … [ 36v] … homenatge en aço car la heretat a reebuda e usa de
Condition incomplet
References (most recent first) Gudiol i Cunill (1907), “Traducció dels Usatges, les més antigues Constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 318-34
Note Té llacunes i acaba al capítol “Si aliquis vasallus”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-03-31