Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10059
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Disposició per a què els deutors paguin realment els seus deutes
Date / Place promulgat 1477
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10514
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 184-185
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició per a què els deutors paguin realment els seus deutes, promulgat 1477
Incipit & Explicits rubr.: [ 184] Que los deutors dela vniuersitat qui per sort exiran a officis hagen apagar reyalment e de fet e no satisfa donar fermances
intitulatio: D7On Joan per la gratia de deu Rey de Arago … e de Serdayne [sic]
salutatio: Als Spectable amats e faels Conceller nostres … salut e dilectio
text: Com segons forma del priuilegi del regiment del dit regne algu qui sia deutor en sus de trescentes lliures a la dita vniuersitat … [ 185] … hauen cara ela dita pena no volen Jncorrer
datatio: Dat en barchinona a xxiiij. de Setembre any dela Natiuitat de nostre Senyor Mil quatre cents setanta Set Rex Joannes
Note segueix un petit text en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 8891
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 11 (BITECA manid 2384)
Copied Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467
Location in witness f. liiijv-r
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició per a què els deutors paguin realment els seus deutes, promulgat 1477
Incipit & Explicits rubr.: [ liv] Que los deutors dela vniversitat qui per sort exiran a officis hagen apagar Realment e defet e no satisfa donar fermanças
intitulatio: D3on Joan per la gracia de deu Rey de Arago … e de Cerdanya
salutatio: Als spectables amats e feels consellers nostres … salut edilectio
text: com segons forma del privilegi del Regiment del dir Regne algu qui sia deutor en sus trecentes liures ala dita vniuersitat … hauen caura enla dita pena no volen fe correr
datatio: Dada en Barchinona a xxiiij de Setembre any dela Natiuita de nostre senyor Mil Quatrecents setanta Set Rex Jo
Note segueixen unes notes en llatí
Record Status Created 2006-09-21