Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10058
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítol tret de les instructions de misser Dusay
Date / Place promulgat 1474 ca.
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10513
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness f. 183r-v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítol tret de les instructions de misser Dusay, promulgat 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 183] Capitol tret deles Jnstructions de micer dusay Com lo loctinent general de Citar los Concell general a Jnstancia dels Jurats o dela maior part
text: I3Tem lo dit ambaxador supplicara la Regia clemencia … fuit usitatum
ID no. of Witness 2 cnum 8890
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 11 (BITECA manid 2384)
Copied Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467
Location in witness f. liij
Title(s) Casa dels Jurats, Capítol tret de les instructions de misser Dusay, promulgat 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ liij] Capitol tret deles jnstructions de misser dusay com lo loctinent general de citar los Consell general a jnstancia dels Jurats o dela maior pars
text: I3tem lo dit Ambaixador suplicara l aRegia clemencia … fuit usitativa
Record Status Created 2006-09-21
Updated 2008-12-20