Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10057
Authors Gaspar de Ferreres
Berenguer Roig
Titles Correccions i decisions fetes per lo prior de Sort i de Sach
Date / Place promulgat 1475
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10512
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 168-182v
Title(s) Gaspar de Ferreres… Correccions i decisions fetes per lo prior de Sort i de Sach, promulgat 1475
Incipit & Explicits rubr.: [ 168] Corrections e addicions fetes per los Prior de Cartoxa e per mossen Gaspar de ferreres preuera al regiment de sort e de sach e ordinations per aquells nouament fetes
intr.: E7N nom de nostre senyor deu Jesu christ e dela sua sanctissima mare sua. Com clarissima experientia del vs e abus del vniuersal regiment de sort e de sach … les protestations he no obstancies jnfra scrites
text: [ 169] E4 Primerament Com anos dits reformadors haia constat e consta plenament … [ 182v] … volem se fasse tota difficultat contraris consultes e obstacles cessants
datatio: Dat en Girona a xx dies del mes de decembre any dela Natiuitat de nostre Senyor Mil cccclxxiiij. Rex Joannes
ID no. of Witness 2 cnum 8889
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 11 (BITECA manid 2384)
Copied Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467
Location in witness ff. xliiij-liii
Title(s) Gaspar de Ferreres… Correccions i decisions fetes per lo prior de Sort i de Sach, promulgat 1475
Incipit & Explicits rubr.: [ xliv] Correccions e addicions fetes per los [sic] prior de cartoxa e per mossen Gaspar de ferreres preuere al regiment de sort e de sach: e ordinacions per aquells nouament fetas
intr.: E6n nom de nostre senyor deu Jesucrist e dela sua sanctissima mare. Con clarissima experiencia del us e abus del universal regiment de sort e de sach … [ xlivv] … Les protestacions e no obstancias jnfrascrites
text: E3 primerament Com anos dits reformadors haie constat e consta plenament per veridica jnformacio de moltes notables persones … [ liii] … volem se faça tota difficultat contraris consultes e obstacles cessants
datatio: Dat en Gerona a xx dies del mes de Deembre any dela nativitat de nostre senyor. MCCCCL xx iiij Rex Jo
ID no. of Witness 3 cnum 10215
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 92-101v
Title(s) Gaspar de Ferreres… Correccions i decisions fetes per lo prior de Sort i de Sach, promulgat 1475
Incipit & Explicits rubr.: [ 92] Regiment de sort y de sach
rubr.: Corrections e additions fetas per lo prior de Cartoxa e mossen Gaspar de ferreres preuere del Regiment de Sort y de sach é ordinacions per aquells nouament fetas
intr.: En nom de nostre señore hiesuchrist é dela sua Santissima mare com clara experiencia del vs é abus del vniuersal regiment de sort é de sach del present Regne de Mallorca hage fins açi dat causa sufficient daquell sien stadas fetas assi dues querelas … [ 92v] … é per la forma deuall continuada é mitgensant las protestacions é no obstancias jnfrascriptas
tit.: Quant los dits reformadors euacuaren tots los sachs é feran noua habilitacio per tots los officis
dispositio: Primerament Com anos dits reformadors hage constat é conste plenament per veridica jnformacio de moltas notables personas de cascuns staments … [ 101v] … ab lo dit vniuersal regiment [..]riuilegis Jurats é jurades seruar y tenir (…)
Note acaba en l'aire, deu faltar almenys un foli en aquest punt. Segueixen documents en llatí: ff. 102-109 de 1321, 1326, 1301, 1331, 1340, 1367
Record Status Created 2006-09-21
Updated 2012-01-28