Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10056
Authors Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet
Titles Declaració sobre la graduació dels consols e del Execudor
Date / Place promulgat 1469-12-30
Language català
Text Type: Prosa
Subject DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10414
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 4r-v
Title(s) Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet, Declaració sobre la graduació dels consols e del Execudor, promulgat 1469-12-30
Incipit & Explicits rubr.: [ 4] Sobre la precedencia dels consols e del exegudor
datatio: Die veneris xxx mensis decembris anno anatiuitate dominj M cccc lx nono
pream.: L5os die e any demunt dits lo Spectable e Magnifich mosson [sic] ffrancesch berenguer de blanes donzell conseller … [ 4v] … per moltes causes e rahons en lo dit consell de paraule dedujdes e allegades
dispositio: Pertant lo dit Spectable e loctinent general prouehex ordona e declara ab consell del Magnifich mjsser Johan dusal … empero noy sera sino hun consol aquell precehesca al dit exequdor Jo. dusay
Note al f. 5v hi ha diverses anotacions marginals com aquests versos mig humorístics “Clerga ne caualler ne porter ne hom qui men | scuder ne aport sparuer nom deura hun diner | si mal proffit puxen ells fer | lo segon die de fabrer entrels qual sta vguet lo verguer | quita scrit sia al primer”. Les anotacions són de tipus anals de 1419 i 1420, la primera relata l'arribada d'Olf de Proxida i la segona la del rei Alfons. Als ff. 6-12v disposicions en llatí
ID no. of Witness 2 cnum 10511
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 166-167
Title(s) Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet, Declaració sobre la graduació dels consols e del Execudor, promulgat 1469-12-30
Incipit & Explicits rubr.: [ 166] Declaratio sobre la graduatio dels consols e del execudor
datatio: Die veneris .xxx. mensis decembris anno Anatiuitate domini .Mo. cccc. Lxviiijo.
dispositio: L3Os die e any dessus dits Lo Spectable e magnifich mossen francesch berenguer de blanes donzell conceller … [ 167] … empero noy sera sino hun consol aquell preceesca lo dit Execudor. Jo dusay
Note f. 167v en blanc
ID no. of Witness 3 cnum 8888
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 11 (BITECA manid 2384)
Copied Ciutat de Mallorca: Rafel Perera, 1467
Location in witness f. xliiir-v
Title(s) Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet, Declaració sobre la graduació dels consols e del Execudor, promulgat 1469-12-30
Incipit & Explicits rubr.: [ xliii] Declaracio sobre la graduacio dels consols e del Execudor
datatio: Die veneris .xxx. mensis Decembris anno anatiuitate domni M CCCC L xviiij
text: Los dia e any dessus dits Lo Spectacle e magnifich mossen francechberenguer de blanes donzell Conseller
Record Status Created 2006-09-21
Updated 2008-08-28