Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10053
Authors Desconegut
Titles Siddur en català dels conversos jueus (edició)
Llibre d'oracions (manuscrit)
Date / Place traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Language català
hebreu
hebreu (orig.)
Text Type: Prosa i vers, Oracions
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Riera i Sans (1993), El siddur en català dels conversos jueus (s. XV) conservat a la Reial Acadèmia
Note text català traduït de l'hebreu llevat d'algunes peces del volum; la darrera de les quals, segons Riera, seria una oració composta pel propi compilador del volum. El llibre d'oracions conté nombrosos extrets bíblics, alguns d'una certa extensió com el Càntic de Moisès (Ms. Barcelona ff. lvv-lviii)
Subject RELIGIÓ
PREGÀRIES
JUEUS
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 10562
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2788)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1475 ad quem
Location in witness f. [ccxxxxviir-v]
Title(s) Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxxvii] La oracio ques seguex es ordenada de dir entrant en qualsevol ciutat o loch
ID no. of Witness 2 cnum 10559
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2788)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1475 ad quem
Location in witness f. [ccxxxxvr-v]
Title(s) Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxxv] El ques segueix son los vii manaments de la ley de natura
ID no. of Witness 3 cnum 10560
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2788)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1475 ad quem
Location in witness ff. [ccxxxxvv-ccxxxxvi]
Title(s) Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxxvv] El ques seguex son los x manaments de la ley de Escriptura
ID no. of Witness 4 cnum 10561
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2788)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1475 ad quem
Location in witness ff. [ccxxxxviv-ccxxxxvii]
Title(s) Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxxviv] El ques seguex es oracio ordena[da] de dir hexint de qualsevol ciutat vila loch o part
ID no. of Witness 5 cnum 10558
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2788)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1475 ad quem
Location in witness ff. ccxxxxiii-[ccxxxxv]
Title(s) Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxxiii] El ques seguex son los xiii articles de la ley de Escriptura els quals els ebreus tenen en orde dirlos cascuna nit en lo llit apres que han dit la oracio de ojes Y[srael]
ID no. of Witness 6 cnum 8892
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2788)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1475 ad quem
Location in witness ff. xvij-246v
Title(s) Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ vj] Rubricha del present libre En quines cartes son les oracions
índex: Oracio per entrar en casa de oracio en cartes 17 … [ x] … Els xiij articles dela Ley de escriptura en cartes 243
tit.: [ xvij] Oracio ordenada dedir entrant en casa de oracio
text: Ab ajuda del temeros de lahors Escriure de oracions Quant son bones les tuas tendes Jacou … [ 246] … ne son bou ne son ase ne res que sia delacasa de ton proysme
text II: [ 246v] Loants som davant Tu Adonay … axi placia ala tua Santa mjsericordia e pietat vol\er/ que estiguam e hixcam dell ab ta sancta pau
Note la fórmula final del volum, una oració afegida, segurament obra del mateix copista, l'hem indicat com a text II. La taula és incompleta, hi manquen les quatre darreres rúbriques
ID no. of Witness 7 cnum 12497
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 18v
Title(s) Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?] Hoies Israel
Incipit & Explicits text: [ 18v] Hoies israel lo senyor deu nostre es vn tot sol beneyt es lo nom | dela sua gloria ara e per tostemps amen / amaras lo senyor deu nostre | de tot ton cor de tota ta anjma … que | sien montiplicats los vostres dies los dies de vostres fills que jura lo | senyor deu nostre adar axj com los dies del çel sobre la terra Amen
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 354-55
ID no. of Witness 8 cnum 9766
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 7v
Title(s) Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?] Hoies Israel
Incipit & Explicits acc.: [ 7v] Senyor verdeu misericordia Senyor ver deu misericordia
text: Hoies israel Lo Senyor deu nostre es hun tot sol beneyt | es lo nom dela sua gloria ara e per tostemps Amen | amaras Lo Senyor deu nostre de tot ton cor detota ta | anima … que sien monti|plicats los vostres dies los dies de vostres ffills | que Jura lo Senyor deu nostre adar axi com los dies | del cel sobre La terra Amen
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 354-55
Note al marge de cadascun d’aquests paràgrafs es troba escrit “oracio’’
ID no. of Witness 9 cnum 12504
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 535, exp. núm. 5 (BITECA manid 2534)
Copied València: 1520 (f. 6)
Location in witness f. 19v
Title(s) Desconegut, Siddur en català dels conversos jueus (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?] Hoies Israel
Incipit & Explicits text: [ 19v] Hojes israel
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Oracions en català del conversos jueus. Notes bibliogràfiques i textos”, Anuario de Filología 354-55
Note en l’exposició dels inquisidors no es repeteix tot el text sinó que només s’esmenta l’oració pel seu començament
Record Status Created 2006-09-19
Updated 2015-01-09