Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10052
Authors Desconegut
Titles Calendari segons l'ordre dels hebreus
Date / Place escrit 1450 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Riera i Sans (1993), El siddur en català dels conversos jueus (s. XV) conservat a la Reial Acadèmia
Note segons Riera no es tracta d'una traducció
Subject CRONOLOGIA
TRACTATS
JUEUS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8885
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura (BITECA manid 2788)
Copied Bartomeu Rodrigues, 1475 ad quem
Location in witness ff. ij-vv
Title(s) Desconegut, Calendari segons l'ordre dels hebreus, escrit 1450 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ii] Mesos del any segons lorde dels jueus
text: Tisri es lo primer mes del any e enlo primer dia del dit mes fonch creat lo mon … [ vv] … Elul es lo xij mes del any noha ffesta nj dejuni
Record Status Created 2006-09-19