Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1004
Authors Pere Albert
Titles Costums de Catalunya entre senyors i vassalls
Costumas generals de Cathalunya entre senyors e vasalls, tenents castells e altres feus per senyor
Incipit & Explicits rubr.: Que nuyla excepció ne despulació no sia reebuda contra senyors qui demanen poçtat e ferma de dret
text: Sil senyor rey demanarà a son vasal que li dón postat … de aquell a qui axí és atorgat lo feu
Date / Place traduït 1275 - 1300 (Riera)
escrit 1240 - 1260 (edició)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 2066 Pere Albert, Casos en què no procedeix de restituir potestat (tr. Desconegut), traduït 1275 [?] - 1300 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 98.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 98.1.1
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Editat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 141-99
Editat a: Abadal i de Vinyals et al. (1913), Usatges de Barcelona
Tractat en: Gudiol i Cunill (1907), “Traducció dels Usatges, les més antigues Constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 318-34
Note 43 capítols, el material dels quals es pot dividir en tres grups
Subject Catalunya (principat)
DRET
CAVALLERIA
Number of Witnesses 10
ID no. of Witness 1 cnum 5
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 157, núm. inventari 7087 (BITECA manid 1005)
Copied 1251 - 1300 (Ed. Rovira, p. 33)
1301 - 1400 (Massó)
Location in witness ff. 23-36v
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 23] Aci comencen les custumes de cathalunya entre senyors e vassals … qui demanen potestat e ferma de dret
text: S2il senyor Rei demanara a son uasal … [ 36v] … homenatge en aço car la heretat a reebuda e usa de
Condition incomplet
References Gudiol i Cunill (1907), “Traducció dels Usatges, les més antigues Constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 318-34
Note Té llacunes i acaba al capítol “Si aliquis vasallus”
ID no. of Witness 2 cnum 6
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.III.14 (BITECA manid 1006)
Copied 1301 - 1333
Location in witness ff. 24ra-31vb
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 24ra] Aço son custumes de Cathalunya entre senyors e uassals tenens feus que neguna excepcio de despulament no sie reebuda contra Senyor de manant poztat e fermament de dret
text: S2i lo senyor demanara a son uasal que li do poztat de castel o de casa lo qual o la qual per el tenra … [ 31vb] … lo feu emparat tro que sie uist entre el elo uassal per dret
Note 29 capítols
ID no. of Witness 3 cnum 2853
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 17 (BITECA manid 2367)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. xiiv-xxiiiv
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ xiiv] Aci comencen les costumes de catalunya entre senyors & uassalls … qui demanen poztat & ferma de dret
text: S4Jl senyor demana a son uassal que li do postat … [ xxiiiv] … que li alonga o li meynsprea de fer
epíleg: Aci fenexen les costumes de catalunya
ID no. of Witness 4 cnum 1554
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 39ra-53va
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 39ra] Incipitiunt consuetudines cataloniae
text: Si el senyor demana a son uasayl que li do posat
ID no. of Witness 5 cnum 4
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 10152 (BITECA manid 1004)
Copied 1361 - 1400
Location in witness ff. 3-8v
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 3] [A]2yssi comenssen les costumes de catalunya entre los senyors els vassals los quals tenen castels ho altres feus per senyors hon es escardat feu e homenagge
text: [S]3i lo senyor ha demanat al seu vassal que li done postat de castel o de casa lo qual o la qual per el … [ 8v] … Effet lo meniar aquell qui uenut ha sen vasa sis uol
Condition incomplet
Note el text té disset capítols, essent el darrer “Cant alcun feu o castell es venut”
ID no. of Witness 6 cnum 4222
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. lvj-lvijv
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ lvj] Aço son costums de Catalunya entre senyors e vassalls tinent feus primerament que excepcio neguna de despullament no sia rebuda contra senyor demanant posat [sic] E fermament de dret
text: S5i lo senyor demanara a son vasall que li don postat … [ lxvij] … ab lo defunt de quj es hereter
ID no. of Witness 7 cnum 3597
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 78 (BITECA manid 1289)
Copied Bartomeu Teixidor [?], 1421 - 1450
Location in witness ff. 177v-211
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 177v] Aci comencen les costumes de Cathalunya entre los senyors e vassalls tenents castells e altres feus per senyors Encara excepcio e encara de expoliatio sie admesa contra lo senyor requerint potestat e fermament de dret
text: S2i lo senyor demanara a son vassall a ell … [ 211] … fer destrenyar segons drets per lo senyor de la terra
Note La rúbrica fou copiada al marge per una altra mà
ID no. of Witness 8 cnum 12593
City, library, collection & call number Tortosa: Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, Codis núm. 11 (BITECA manid 1931)
Copied 1422 a quo - 1456 ad quem (Massip, no duu la constitució de la Immaculada Concepció de la Verge, que és de 1456)
Location in witness ff. 147rb-162ra
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
Incipit & Explicits rubr.: [ 147rb] Aci comencen les custimes [?] de ca|thalunya entre los senyors e | vassalls tenents castells altres | feus per senyors. ne encara excep|cio e encara de expoliacio sia ad|mesa contra lo senyor requerent | posat e fermances de dret
text: S6j lo senyor demanara | a son uassall a ell esser | donada postat de ca|stell o de casa … [ 162ra] … axi donats aquells | solament es uist cogitar e no dels | altres qui no son de son cors des|çendents com axi es atorgar lo | feu
ID no. of Witness 9 cnum 3188
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Generalitat, 3 (BITECA manid 1286)
Copied Barcelona: Joan de Bellmunt para Barcelona: Diputació, 1426 a quo ? - 1450 (Font i Rius)
Location in witness ff. cxiii-
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
ID no. of Witness 10 cnum 12599
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10185 (BITECA manid 1008)
Copied Genesius, Bernardus, 1432 a quo - 1443 ad quem (data en que el compra el primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 189-214
Title(s) Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-18