Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1004
Name Jafudà Cresques Abraham, fe jueva
Sex H
Milestones Floruit 1375 - 1389
Lloc vinculat Ciutat de Mallorca
Affiliation fe jueva
Author of texid 1003 Jafudà Cresques Abraham, Atlas català, escrit 1375
Printer or scribe of manid 1003 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 30. Ciutat de Mallorca: Jafudà Cresques Abraham, 1375. Jafudà Cresques Abraham, Atlas català, escrit 1375.
References (most recent first) Tractat a Riera i Sans (1975), “Cresques Abrahám, judío de Mallorca, maestro de mapamundis y de brújulas”, L'Atlas català de Cresques Abraham. Edición conmemorativa del 600 aniversario de su realización
Tractat a Sureda i Blanes (1975), “Cresques Abraham i els descobriments geogràfics de l'Edat Mitjana”, L'Atlas català de Cresques Abraham. Edición conmemorativa del 600 aniversario de su realización
Tractat a Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 23-4
Tractat a Llabrés i Quintana (1891), “Cartógrafos mallorquines. Algo más sobre Jafudá Cresques”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
Tractat a Llabrés i Quintana (1890), “El maestro de los cartógrafos mallorquines (Jafudá Cresques)”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-06