Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1004
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
City, library, collection, & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, H 8 inf.
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau)
Joan Malbec (Soler), 1526 a quo
Location in witness ff. 51-72v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 51] Deu glorios de tots bens abundos | per uostra saujesa e amor comencam [sic] a|quest libre quj es de consolacio de | ermjta
text: P3er vn boscatge anaua ramon | trist e consiros per ço com ue|hia lo mon en tant torbat | estament perço com deu es tant poch |conegut e amat … [ 72r] … ¶ Tota ge|neral fi / obliga asi matexa tota | fi particular / Deu es general fi | Doncs deu obliga asi mateix | tota fi particular. [tít.] Conclusio. [colofó] A2 gloria hi a laor de nostre se|nyor deu fenj Ramon aquest | libre en la çiutat de meçina en | lo mes de agost En lany de .M. | ccc xiij. dela encarnacio de nostre | senyor deu ihesu crist. Amen
nota: [ 72v] Q2uant Ramon hague fenjt son li|bre dix al ermita aquestes | paraules ¶ Ermita segons lo proces | de aquest libre es donada doctri|na com dejes amar mes deu que tu | mateix … lo aprena el entena el do a enten|dre als altres hermjtants de çiçilia | perço que sapien deu entendre e con|trastar a temptacions
Note Una mà posterior va afegir entre la rúbrica i el text, a la part dreta “cap. j.” i ho continua fent a l’inici de tots els capítols (p.e. f. 72r “cap. 23”).
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-07