Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1002
Name Desconegut
Sex H
Author of texid 1725 Aemilius Macer… Llibre de Macer (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1315 Antoni Canals… Tractat del molí espiritual, escrit 1390 - 1410
texid 2634 Atanasi… Exposició de la fe catòlica escrita per sant Atanasi qui comença: Quicumque uult saluus esse (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1417 [?]
texid 2995 Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona… Regla de les monges de santa Margarida de Mallorca
texid 1920 Aurelius Augustinus Hipponensis, Bisbe d'Hipona… Sentenciari (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400 [?]
texid 2458 Bartomeu de Tresbéns… Tractat de les eleccions, escrit 1336 [?] - 1387 [?]
texid 2457 Bartomeu de Tresbéns… Tractat de les interrogacions, escrit 1336 [?] - 1387 [?]
texid 2503 Basilius, Bisbe de Cesarea… Amonestament que sant Basili bisbe féu als seus monjos (tr. Desconegut), traduït
texid 2924 Bernardus Claravallensis… Interrogació a cinc monjos, traduït 1201 [?] - 1300 [?]
texid 1462 Bernardus Claravallensis… Revelació de la Verge a Sant Bernat (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1350 [?]
texid 4872 Bernat Desclot ~ Desconegut… Crònica de Desclot interpolada, escrit 1390 - 1400
texid 2368 Claudius Galenus… Recepta. Pilloles de jerapigra Galieni, traduït 1401 - 1500
texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1229 Consolat de Mar… Ordinació sobre obligacions de patrons de naus, promulgat 1435
texid 2867 Desconegut, A gat! A, gat! A, gat!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 1054 Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 3680 Desconegut, A la sinagoga i al poble judàic, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2820 Desconegut, A la verges Maria tuit la lausem homilment, escrit 1390 [?] ad quem
texid 2086 Desconegut, A los maitines era, escrit 1401 - 1500
texid 11053 Desconegut, A mon cor fay | ham ham senyora
texid 3602 Desconegut, A, Senyor meu! com és gran pietat, escrit
texid 2338 Desconegut, A tu ho dic, don Caravida, escrit 1380 - 1400
texid 3599 Desconegut, A vós me do, senyora de valor, escrit 1381
texid 4120 Desconegut, A vós, ne Constantina Júlia, escrit 1409-12-02 a quo
texid 5364 Desconegut, Ab amor i pensa pura, escrit 1515 ad quem [?]
texid 5460 Desconegut, Ab devota pensa en la dura terra, escrit 1502
texid 1251 Desconegut, Ab goig e ab alegria, escrit 1301 - 1400
texid 4878 Desconegut, Ab gran goix y alegria, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 3600 Desconegut, Ab lo cor trist e envirollat d'esmai, escrit
texid 4002 Desconegut, Ab pena gran mos dèbils sentiments, escrit 1450 ca.
texid 4091 Desconegut, Ab vós volria parlar, escrit
texid 4966 Desconegut, Actes sobre l'ofici del veguer de fora i la seva jurisdicció, promulgat 1349 - 1387
texid 1078 Desconegut, Actor de pats, tot lausor e honor, escrit 1387 - 1392
texid 11456 Desconegut, Ad verum elixir
texid 5467 Desconegut, Addicions a la regla de les monges de santa Margarida de Mallorca, promulgat 1572
texid 5379 Desconegut, Ador-te, cap del ver cap de la Sglésia, escrit
texid 4255 Desconegut, Ador-te, Creu verísima e sancta, escrit
texid 5380 Desconegut, Ador-te, loch y boca infinida, escrit
texid 5382 Desconegut, Ador-te, mà squerra del Messies, escrit
texid 5384 Desconegut, Ador-te, peu esquerre inefable, escrit
texid 5383 Desconegut, Ador-te, peu, gran fonament insigne, escrit
texid 5385 Desconegut, Ador-te, sant costat de l'invisible, escrit
texid 5381 Desconegut, Ador-te yo, de Déu vera man dreta, escrit
texid 1124 Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
texid 3684 Desconegut, Aforismes, escrit 1380 - 1440
texid 2757 Desconegut, Agitar los demonios de los cuerpos de los hombres usan algunos de la següent art, escrit 1500 ad quem
texid 4667 Desconegut, Agnès molt benigna y santa perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4166 Desconegut, Aigua bona per al mal d'ulls, escrit 1401 - 1450
texid 11480 Desconegut, Aigua vermella per llevar taques que no siguin vermelles i una altra aigua per treure taques vermelles, escrit 1401 ? - 1500 ?
texid 1061 Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo
texid 1077 Desconegut, Al jorn incert quan Déu vendrà, escrit 1390 - 1410
texid 2205 Desconegut, Al retrato d'en tranda, escrit 1550 [?] ad quem
texid 9897 Desconegut, Alagrau-vos, companyons, escrit
texid 11417 Desconegut, Alcorà (tr. Desconegut), traduït 1518 ad quem
texid 5151 Desconegut, Alegacions per part dels que es muden de lloc, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
texid 5153 Desconegut, Alegacions pro e contra de tenir dos domicilis, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
texid 4082 Desconegut, Alegron si li pecador, escrit
texid 1351 Desconegut, Almanac (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1500 [?]
texid 1283 Desconegut, Alta de pretz, flor de mesura, escrit 1390 - 1410
texid 5026 Desconegut, Altra pólvora per a la vista i el ventrell, escrit 1401 - 1450
texid 4708 Desconegut, Altra recepta per a infladura, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4585 Desconegut, Altra recepta per a pantax, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2507 Desconegut, Altre tractat notable, escrit 1400 - 1500
texid 2577 Desconegut, Altres receptes, compilat 1401 - 1500
texid 3034 Desconegut, Amichs en Cerveri, escrit
texid 2727 Desconegut, Amonestament de sant Anselm (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350 [?]
texid 2313 Desconegut, Amor de cor hafectuós, escrit 1400 - 1500 [?]
texid 4243 Desconegut, Amorosa mayhorquina, escrit
texid 3814 Desconegut, Amors, com fayts amar ten aut?, escrit 1440 ad quem
texid 5646 Desconegut, Amors, mercè no sia, escrit 1250 [?] - 1300 [?]
texid 4092 Desconegut, Anau-vos-én, la mia amor, escrit 1428 ca.
texid 3008 Desconegut, Anch hom no vi pus prim arquier, escrit 1375 - 1400 [?]
texid 9903 Desconegut, Andiria, andiria, andó, escrit
texid 9912 Desconegut, Anem tots a·dorar, escrit
texid 4678 Desconegut, Angelich doctor de noble linatge, escrit 1450 [?] - 1500
texid 11383 Desconegut, Anima Christi, escrit 1300 ? - 1340 a quo
texid 2433 Desconegut, Ànima sensitiva e intelectiva, escrit 1400 - 1500
texid 3640 Desconegut, Annals
texid 2208 Desconegut, Annals de 1204 a 1334, compilat 1334 a quo
texid 5203 Desconegut, Annals de Mallorca, escrit 1229 a quo - 1495 ad quem [?]
texid 2041 Desconegut, Annals dels reis d'Aragó, escrit 1468 a quo - 1500
texid 2519 Desconegut, Annals, escrit 1500 ad quem
texid 2767 Desconegut, Annals valencians, escrit 1437 d.
texid 5421 Desconegut, Anotació sobre uns pagaments [?], escrit 1201 [?] - 1300 [?]
texid 5230 Desconegut, Anotacions alquímiques (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 2550 Desconegut, Anotacions sobre la mesura del temps, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2422 Desconegut, Antifona beate Caterina, escrit 1500 ad quem
texid 2638 Desconegut, Antífona de la Verge. Salve Regina (tr. Desconegut), traduït 1417 ad quem
texid 3752 Desconegut, Antorcha de fe, apòstol benigne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2668 Desconegut, Anunci de festes i dejunis, escrit 1500 ad quem
texid 4619 Desconegut, Apòstol de Déu molt alt e insigne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4612 Desconegut, Apòstol insigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4613 Desconegut, Apòstol insigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3749 Desconegut, Apòstol molt sant de gran sapiència, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4618 Desconegut, Apòstol sant y subiran doctor, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3764 Desconegut, Apostols beneyts Simo y sent Judes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3762 Desconegut, Apostols insignes de gran reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4621 Desconegut, Apostols insignes y molt gloriosos, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1346 Desconegut, Apotegmes de les Verba seniorum, escrit 1301 - 1330 [?]
texid 5710 Desconegut, Aprés Ochozias, rey d'Irael (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5496 Desconegut, Aprés que Jesús fo crucificat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 11368 Desconegut, Aquell benaventurat cavaller Longi al costat del meu pare Déu Jesucrist ab lança ferí, escrit 1280 - 1320
texid 10493 Desconegut, Aquell gran le[…] de Bretanya rei, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 3630 Desconegut, Aquestes són les ciutats e comptats e bescomptats qui antigament eren en lo principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 9927 Desconegut, Aquests són los dotze articles de la fe (tr. Desconegut), traduït 1400 - 1417 a quo
texid 4849 Desconegut, Ara ballau, companyes, escrit 1419 a quo
texid 4168 Desconegut, Ara lausetz, lauset, lauset
texid 3611 Desconegut, Ara sus, companya, sus, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5498 Desconegut, Ara vos vuyl dir e comtar, escrit 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 2036 Desconegut, Ara·n lo punt de ma partida, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 4083 Desconegut, Arbreçellent en bon signa plantat, escrit
texid 1043 Desconegut, Aritmètica, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4169 Desconegut, Armem-nos, vers crestians, escrit
texid 11363 Desconegut, Arribada a Europa l'any 1495 de la malaltia coneguda com a mal de sement (o de sant Ment), escrit 1495 a quo
texid 2467 Desconegut, Ars grammatices dispositiva intellectus ad sciencias latina-tiliter [sic] editas propter quas secundarie et propter Deum primarie legi et addisci debet
texid 2493 Desconegut, Ars iuris
texid 2235 Desconegut, Art abreujada de confessió, escrit 1317 a quo - 1400 [?]
texid 1396 Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410
texid 2253 Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem
texid 1391 Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410
texid 4060 Desconegut, Art de ben morir, escrit 1400 - 1500
texid 1641 Desconegut, Art de confessió, escrit 1336
texid 11242 Desconegut, Art de confessió, escrit 1440 [?] - 1475 [?]
texid 3783 Desconegut, Art de confessió general, escrit 1350 - 1450
texid 1640 Desconegut, Art intel·lectiva, traduït 1440 ca. - 1455 ca.
texid 4046 Desconegut, Arte para bien confesar, escrit 1400 - 1497 [?]
texid 3709 Desconegut, Articles de fe contra heretges, escrit 1390 [?] - 1410 [?]
texid 1802 Desconegut… Assumpció de la Verge, escrit 1290 - 1300
texid 3801 Desconegut, Atresi·m pren com la mola com mol, escrit 1400 - 1440 ad quem
texid 1247 Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260
texid 1134 Desconegut, Aujats la epístola, barós, escrit 1301 [?] - 1350 [?]
texid 3641 Desconegut, Aujats, senyors, complits de saviesa, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 3554 Desconegut, Ausiren missa matinal
texid 2515 Desconegut, Autoritats dels doctors de la santa Església, compilat 1400 - 1500
texid 3485 Desconegut, Ave flor immaculada, escrit
texid 4084 Desconegut, Ave flor inmaculada, escrit 1400 ? - 1500 ?
texid 4170 Desconegut, Ave, inclita Senyora, escrit 1500 [?] ad quem
texid 5323 Desconegut, Ave, lum y stela clara, escrit 1520 [?] ad quem
texid 4102 Desconegut, Ave mara, de Jesús regina coronada, escrit 1400 - 1500
texid 9901 Desconegut, Ave Maria, bé us daveu alegrar, escrit
texid 2857 Desconegut, Ave Maria yoiosa, 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4868 Desconegut, Avis i consell cristia per a tots los que volen fogir en temps de pestilencia, escrit 1489-90 - 1530 d.
texid 4590 Desconegut, Axí cant és en muntanya deserta, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 4242 Desconegut, Axi com çel qui be·s xalba, escrit
texid 3711 Desconegut, Ay, espigua novela, escrit 1340 [?] - 1360 [?]
texid 3601 Desconegut, Ay hulhs traydors [e], com m'avets trayts, escrit
texid 5425 Desconegut, Ayçò hagats per clar, escrit
texid 4241 Desconegut, Ayman suy Bel Joy e l'alba, escrit
texid 1299 Desconegut, Aytal conseyl te don - que a joch ne a de ueres
texid 1862 Desconegut, Barons, escoltats un partit (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 4172 Desconegut, Bé puch penar e vós voler-me mal, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2392 Desconegut, Beatissimi virginis Maria, escrit 1500 ad quem
texid 11022 Desconegut, Bell exemple d'un home qui fou malalt, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 4244 Desconegut, Bels aymis, qui be·ndivina, escrit
texid 4171 Desconegut, Be·n fayts pervén, amors, que pauch vos costi, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 4882 Desconegut, Benaventurat sant Pere, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 10610 Desconegut, Benediccions
texid 2279 Desconegut, Benedicta est Maria, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4673 Desconegut, Beneït confessor per Déu molt amat, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4645 Desconegut, Beneït sent Basili, doctor qui esmalta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4622 Desconegut, Beneyta Eularia, qui dins Barcelona, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3148 Desconegut, Bestiari (fragment) (tr. Desconegut), traduït 1340 ca. ad quem
texid 1047 Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), escrit 1350 - 1400
texid 11437 Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 11487 Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1048 Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1450 [?]
texid 2128 Desconegut, Bestiario toscano, escrit 1301 [?] - 1475 [?]
texid 5667 Desconegut, Bíblia AT: 1 Macabeus (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 11406 Desconegut, Biblia AT: 1 Paralipomenon (tr. Desconegut), traduït 1351 ? - 1400 ?
texid 11491 Desconegut, Bíblia AT: 1 Reis (= 1Sam bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 5668 Desconegut, Bíblia AT: 2 Macabeus (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 11472 Desconegut, Bíblia AT: 2 Reis (= 2 Sam bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301 ? - 1350 ?
texid 5658 Desconegut, Bíblia AT: Abdies (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5664 Desconegut, Bíblia AT: Ageu (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5657 Desconegut, Bíblia AT: Amós (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 4183 Desconegut, Bíblia AT: Baruc (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 4248 Desconegut, Bíblia AT: Càntic dels càntics (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 1059 Desconegut, Bíblia AT: Daniel (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 11474 Desconegut, Bíblia AT: Deuteronomi (tr. Desconegut), traduït 1301 ? - 1350 ?
texid 3184 Desconegut, Bíblia AT: Eclesiastès (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5598 Desconegut, Bíblia AT: Eclesiàstic (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 11422 Desconegut, Bíblia AT: Esdres, traduït 1351 ? - 1400 ?
texid 1300 Desconegut, Bíblia AT: Ezequiel (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 11405 Desconegut, Bíblia AT: Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1350 ad quem
texid 5662 Desconegut, Bíblia AT: Habacuc (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 3098 Desconegut, Bíblia AT: Isaïes (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 1291 Desconegut, Bíblia AT: Jeremies (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5656 Desconegut, Bíblia AT: Joel (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5659 Desconegut, Bíblia AT: Jonàs (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5669 Desconegut, Bíblia AT: Lamentacions (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 11473 Desconegut, Bíblia AT: Levític (tr. Desconegut), traduït 1301 ? - 1350 ?
texid 5666 Desconegut, Bíblia AT: Malaquies (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5660 Desconegut, Bíblia AT: Miquees (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5661 Desconegut, Bíblia AT: Nahum (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5655 Desconegut, Bíblia AT: Osees (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 1771 Desconegut, Bíblia AT: Proverbis (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1385 ad quem
texid 3603 Desconegut, Biblia AT: Salms (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
texid 2737 Desconegut, Bíblia AT: Saviesa (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5663 Desconegut, Bíblia AT: Sofonies (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 5617 Desconegut, Bíblia AT: Tobies (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
texid 3157 Desconegut, Bíblia AT: Tobies (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1450 [?]
texid 5573 Desconegut, Bíblia AT: Tobies (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1450 [?]
texid 11471 Desconegut, Bíblia AT (tr. Desconegut), traduït 1301 ? - 1350 ?
texid 5103 Desconegut, Biblia AT, traduït 1380 [?] - 1420 [?]
texid 5665 Desconegut, Bíblia AT: Zacaries (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 1051 Desconegut, Bíblia de València (tr. Desconegut), traduït 1360 a quo [?]
texid 5614 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 1 Esdres (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5611 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 1 Paralipomenon (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 11411 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 1 Paralipomenon (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5607 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 1 Reis (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5616 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Esdres (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5612 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Paralipomenon (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5610 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5608 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 11410 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5609 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 3 Reis (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 11470 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301 ? - 1350 ?
texid 5603 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Deuteronomi (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5619 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Ester (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5600 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Èxode (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 11408 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Èxode (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 11404 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo
texid 5599 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5621 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Job (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5604 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Josuè (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5618 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Judit (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5605 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Jutges (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5601 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Levític (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 11409 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Levític (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5613 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Menasés (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5615 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Neemies (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5602 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Nombres (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5606 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Rut (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5620 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 11415 Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400
texid 1036 Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 10843 Desconegut, Bíblia del s. XV: Apocalipsi (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10831 Desconegut, Bíblia del s. XV: Deuteronomi (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10836 Desconegut, Bíblia del s. XV: Epístoles de Jaume (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10837 Desconegut, Bíblia del s. XV: Epístoles de Joan (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10834 Desconegut, Bíblia del s. XV: Epístoles de Pau (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10838 Desconegut, Bíblia del s. XV: Epístoles de Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10842 Desconegut, Bíblia del s. XV: Evangeli segons Joan (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10841 Desconegut, Bíblia del s. XV: Evangeli segons Lluc (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10840 Desconegut, Bíblia del s. XV: Evangeli segons Marc (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10839 Desconegut, Bíblia del s. XV: Evangeli segons Mateu (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10835 Desconegut, Bíblia del s. XV: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10827 Desconegut, Bíblia del s. XV: Levític (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10844 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre d'Isäies (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10829 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre de Job (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10825 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre del Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10828 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre dels Nombres (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10830 Desconegut, Bíblia del s. XV: Llibre dels Psalms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10832 Desconegut, Bíblia del s. XV: Primer llibre de les Cròniques (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10845 Desconegut, Bíblia del s. XV: Primer llibre de Samuel (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10826 Desconegut, Bíblia del s. XV: Primer llibre dels Reis (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10833 Desconegut, Bíblia del s. XV: Segon llibre de les Cròniques (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10846 Desconegut, Bíblia del s. XV: Segon llibre de Samuel (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10847 Desconegut, Bíblia del s. XV: Segon llibre dels Reis (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1268 Desconegut, Bíblia: Nou Testament (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400 [?]
texid 5699 Desconegut, Bíblia NT: Epístola als laodicencs (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 11431 Desconegut, Bíblia NT. Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1400 [?]
texid 11420 Desconegut, Bíblia: Text bíblic en curs d'estudi, traduït 1351 ? - 1400 ?
texid 11407 Desconegut, Bíblia: Text bíblic sense identificar, traduït 1351 ? - 1400 ?
texid 2723 Desconegut, Biblia (tr. Desconegut), traduït 1300 [?] - 1350 [?]
texid 2038 Desconegut, Biblia. Vetus Testamentum (tr. Hieronymus)
texid 5294 Desconegut, Bon esforç mal astre venç, escrit 1310 [?] - 1350 [?]
texid 4173 Desconegut, Bona dompna, Dieu cuy veser, escrit
texid 2784 Desconegut, Bona fe es morta, escrit 1450 [?] - 1510 [?]
texid 9900 Desconegut, Bona gent, ab la alagria, escrit
texid 4850 Desconegut, Bons cavallers, tots prestament, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5624 Desconegut, Breçats-lo gint, infantonetes, escrit 1400 ad quem
texid 5068 Desconegut, Breu notícia de la fundació de Barcelona
texid 1275 Desconegut, Breu receptari del ms. BNF esp. 57, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 11338 Desconegut, [Breu] regiment per a qui vol usar de cirurgia, de física o de flebotomia, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 2665 Desconegut, Breu tractat de confessió, escrit 1350 - 1450
texid 2772 Desconegut, Breus annals, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2640 Desconegut, Breus notes sobre algunes pràctiques piadoses (abstinència dels divendres), escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 1152 Desconegut, Breviari abreviat (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2135 Desconegut, Breviari de les oracions que la Confraria dels clergues de València deia els dimecres
texid 2486 Desconegut, Breviari, escrit 1410 ad quem
texid 5700 Desconegut, Breviarium (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400 [?]
texid 10524 Desconegut, Brevíssim tractat d'astronomia, compilat 1401 [?] - 1500 [?]
texid 11476 Desconegut, Calendari de molts fets antics dels reis d’Aragó, escrit 1401 ? - 1500
texid 3792 Desconegut, Calendari, escrit 1490 ad quem
texid 1057 Desconegut, Calendari i taula pasqual, escrit 1389 [?]
texid 1058 Desconegut, Calendari lunar i horòscop, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 3620 Desconegut, Calendari pasqual, compilat 1400 a quo
texid 3618 Desconegut, Calendari pasqual, escrit 1350 ca.
texid 10052 Desconegut, Calendari segons l'ordre dels hebreus, escrit 1450 ad quem
texid 9914 Desconegut, Calla, mon fill, calla, escrit
texid 5311 Desconegut, Cançoner de Gandia
texid 3637 Desconegut, Canòniques dels reis d'Aragó, escrit 1458 a.
texid 11287 Desconegut, Cansó fete per hune monge
texid 5491 Desconegut, Cant Cirus fo mort, hom graciós (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 3712 Desconegut, Cant lo rey Erodes [ac] asò entès, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 5712 Desconegut, Cant nabugodonosor ab degastat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5709 Desconegut, Cant tot ayso fo ja passat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4886 Desconegut, Cantarem ab alegria, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 4874 Desconegut, Cantem tots devotament, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 5238 Desconegut, Capítol de corts sense datar, promulgat 1418 [?] - 1458 [?]
texid 4873 Desconegut, Capítol sobre bonesa i honestetat de la dona, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 11254 Desconegut, Capítol sobre l'administració de les cises de Roda, promulgat 1444-10-31
texid 2996 Desconegut, Capítols a honor del Sagrat Cos de Jesucrist
texid 3039 Desconegut, Capítols de delmar el bestiar, promulgat 1301 - 1400
texid 1087 Desconegut, Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca, escrit 1440
texid 11004 Desconegut, Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca, escrit 1440 - 1451
texid 11005 Desconegut, Capítols de la confraria de les portes i portadors de lletres de Mallorca, escrit 1472
texid 1063 Desconegut, Capítols de la Confraria de Santa Maria de Betlem de València, escrit 1404-04-25
texid 1065 Desconegut, Capítols de la Confraria del Monestir de la gloriosa Verge de Montserrat, escrit 1415-06-10
texid 1066 Desconegut, Capítols de la Confraria dels sastres, escrit 1400 - 1600
texid 10812 Desconegut, Capítols de morbo, promulgat 1475
texid 10993 Desconegut, Capítols del gremi de forners de Mallorca de 1428, promulgat 1428 [?]
texid 10996 Desconegut, Capítols del gremi de forners de Mallorca de 1455, promulgat 1455-09-22
texid 10997 Desconegut, Capítols del gremi de forners de Mallorca de 1457, promulgat 1457-10-07
texid 1068 Desconegut, Capítols del gremi i ofici de forners, escrit 1415
texid 1062 Desconegut, Capítols del honrat ofici dels boters, escrit 1400 - 1500
texid 3628 Desconegut, Capítols fermats entre lo compte de Barcelona i la infanta dona Peronel·la reina d'Aragó (tr. Desconegut), promulgat 1137 a quo
texid 1070 Desconegut, Capítols fets a Xipre, promulgat 1350 - 1450
texid 10940 Desconegut, Capítols i ordinacions del regne de Mallorca, promulgat 1390 ca.
texid 3090 Desconegut, Capítols singulars de les llavors que deuràs sembrar en tot l'any (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
texid 1165 Desconegut, Car és plasers d'ausir, escrit 1390 - 1410
texid 3155 Desconegut, Car mort no pot parlar, escrit
texid 2323 Desconegut, Car no saps res dir ne far, escrit 1301 - 1350
texid 1319 Desconegut, Car say que caminant, escrit 1393 a quo
texid 2336 Desconegut, Carta catalana, escrit 1390 - 1410 ca.
texid 1183 Desconegut, Carta d'amor a una dama (i), escrit 1475 - 1550 [?]
texid 2408 Desconegut, Carta d'amor a una dama (ii), escrit 1475 - 1550 [?]
texid 2409 Desconegut, Carta d'amor a una dama (iii), escrit 1475 - 1550 [?]
texid 4157 Desconegut, Carta d'amor a una dama (iv), escrit 1475 - 1550 [?]
texid 4156 Desconegut, Carta d'amor a una dama (v), escrit 1475 - 1550 [?]
texid 2410 Desconegut, Carta d'amor. Confus per viu voler, escrit 1401 - 1500
texid 2415 Desconegut, Carta d'amor. Entretant que en auditori, escrit 1400 - 1500
texid 2302 Desconegut, Carta d'amor, escrit 1451 - 1500 [?]
texid 2414 Desconegut, Carta d'amor. Molt raduptabla fortitut, escrit 1400 - 1500
texid 2413 Desconegut, Carta d'amor. Nuu de tot solaç, escrit 1400 - 1500
texid 2312 Desconegut, Carta d'amor. Perquè Déu no vol, escrit 1400 - 1500 [?]
texid 2411 Desconegut, Carta d'amor. Potencia plaqua hoges mon planyer, escrit 1400 - 1500
texid 2412 Desconegut, Carta d'amor. Resembla nobilitat, escrit 1400 - 1500
texid 1999 Desconegut, Carta de amor, escrit 1350 - 1425
texid 5422 Desconegut, Carta de Preste Joan de les Índies al rei de França (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2524 Desconegut, Cartes en valencià relatives a afers del Regne i de la Seu, escrit 1350 [?] - 1400
texid 3011 Desconegut, Cartes, escrit 1400 - 1500
texid 2260 Desconegut, Cartes i altres textos
texid 3634 Desconegut, Casas nobles del Principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1708 Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450
texid 3633 Desconegut, Cases de barons e nobles homes, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2439 Desconegut, Castell d'amor
texid 5570 Desconegut, Castigament que una honorable regina feu a sa filha quan li donà marit (tr. Desconegut), escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 5715 Desconegut, Catorze articles de la fe, set pertanyents a la divinitat i altres set pertanyents a la humanitat, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2166 Desconegut, Cels homens son beneventurats, escrit 1451 ad quem
texid 1074 Desconegut, Cenes que ha de cobrar el rei, promulgat 1400 - 1500
texid 2755 Desconegut, Censals, promulgat 1340 [?] - 1360 [?]
texid 4010 Desconegut, Cercant camí de poder esmerçar, escrit 1450 ca.
texid 1499 Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem
texid 10122 Desconegut, Cerimonia e orde que tenc el senyor Segismundo de Malatesta a Pere Sarriera i Genis Miquel sobre la forma de combatir-se, escrit 1457
texid 3490 Desconegut, Cerimònia feta en la recepció i publicació de la santa creuada contra el regne de Granada atorgada pel Papa al rei Ferran II, escrit 1484 - 1487
texid 3626 Desconegut, Cerimònia que es fa com lo comte de Barcelona se va a coronar a Saragossa, compilat 1490 a quo
texid 5116 Desconegut, Cerimonial dels consellers, escrit 1496
texid 11302 Desconegut, Cerimònies del divendres sant, compilat 1477 ? - 1500 ?
texid 4176 Desconegut, Christians devotament, escrit
texid 10966 Desconegut, Chronicon Barcinonense
texid 4879 Desconegut, Clar espill de santa vida, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 2854 Desconegut, Coblas de Nuestro Señor y de la gloriosa Santa Magdalena, escrit 1500 - 1600
texid 4614 Desconegut, Columna de fe y lum del món clara, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4687 Desconegut, Columpna de fe molt fort y sancera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4819 Desconegut, Com excusar-se de respondre a Libelo, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 4005 Desconegut, Com fel amant, pris vida d'asperansa, escrit 1450 ca.
texid 11178 Desconegut, Com fon atrobat degolat Lope Çereso, Castellà, escrit 1454
texid 4939 Desconegut, Com fou declarat que l'Algutzir hagués los salaris complits de totes fustes armades, promulgat 1424-11-14
texid 3670 Desconegut, Com hom apren ben viure e be a morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4940 Desconegut, Com l'almirall o el vice-almirall pot punir tots aquells qui hauran delinquit en les fustes, promulgat 1497-04-06
texid 5404 Desconegut, Com la gent de Maffomet, escrit 1487
texid 3105 Desconegut, Com la noble sepultura no val als pecadors, escrit 1400 - 1500
texid 4174 Desconegut, Com lo que sta sentensiat a mort
texid 2562 Desconegut, Com peca hom abusant de les tres potències de l'ànima, escrit 1400 - 1500
texid 2561 Desconegut, Com peca hom amb els cinc senys corporals, escrit 1400 - 1500
texid 2563 Desconegut, Com peca hom contra les set obres de misericòrdia espirituals i les set corporals, escrit 1400 - 1500
texid 2564 Desconegut, Com peca hom contra les virtuts teologals i cardinals, escrit 1401 - 1500
texid 1180 Desconegut, Com se deu ministrar lo sagrament de la santa Eucarestia, escrit 1394 - 1417
texid 11149 Desconegut, Comentari als fets dels apòstols (12-14), traduït 1301 [?] - 1401 [?]
texid 10942 Desconegut, Comentari sobre l'etimologia de tres parèmies que esmenten a sant Martí, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 5580 Desconegut, Comentaris sobre la dona, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1860 Desconegut, Commemoració de sant Miquel, escrit 1527 ad quem
texid 2667 Desconegut, Compendi de la doctrina cristiana, compilat 1350 [?] - 1450 [?]
texid 2702 Desconegut, Complanta d'un astròleg, escrit 1400 ad quem
texid 10766 Desconegut, Concòrdia entre el rei i el bisbe Lluís de Mallorca, promulgat 1399-06-20
texid 11340 Desconegut, Condicions de les coses: calentes, fredes, seques i humides, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 1084 Desconegut, Coneixença dels polços, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 2921 Desconegut, Conexença de les urines (tr. Desconegut)
texid 5337 Desconegut, Confessió del Mestre del Temple i dels frares, pronunciat 1306
texid 2794 Desconegut, Confessió general, escrit 1301 - 1400
texid 1085 Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500
texid 2945 Desconegut, Confessional, escrit 1450 [?] - 1531 ad quem (ed.)
texid 5102 Desconegut, Confessionari, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 1086 Desconegut, Confessions del savi pecador, escrit 1390 - 1410
texid 10994 Desconegut, Confirmació dels capítols de 1428, promulgat 1428 [?]
texid 5578 Desconegut, Conjur contra tempesta, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 5220 Desconegut, Conjur per fer girar-se el mal temps, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5114 Desconegut, Conjur-ta, fich, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 1088 Desconegut, Conjur tudesc, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 5579 Desconegut, Conjurs, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 3772 Desconegut, Conjurs i oracions, escrit 1301 - 1350
texid 3771 Desconegut, Conjurs i oracions guaridores, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2642 Desconegut, Consectari de quatre virtuts, escrit 1401 - 1500
texid 1089 Desconegut, Consell d'haver coneixença de nosaltres mateixos, escrit 1390 - 1410
texid 2643 Desconegut, Consell de bones doctrines que una reina de França donà a una filla sua que fonch muller del rei d'Anglaterra, escrit 1390 ca.
texid 5389 Desconegut, Consells sobre la manera de podar la vinya, escrit 1397 ad quem
texid 2947 Desconegut, Consideracions molt útils i devotes, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 1091 Desconegut, Consolat dels teixidors de tintures, escrit 1325-01-04
texid 1843 Desconegut… Constitució de pau i treva, traduït 1201 [?] - 1300 [?]
texid 2053 Desconegut, Constitucions de València
texid 1093 Desconegut, Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè (tr. Desconegut), traduït 1304 a quo
texid 10040 Desconegut, Constitucions quis deuen publicar en les festes anyals devant lo poble en les esglésies parroquials (tr. Desconegut), traduït 1509 ad quem
texid 2993 Desconegut, Consueta de Corpus i altres festivitats, escrit
texid 2283 Desconegut, Consuetudines civitatis Ilerdae
texid 1530 Desconegut, Cont vos vench, Maria, l'àngell Gabriell, escrit 1508 a quo
texid 2035 Desconegut, Conte del vilà i el rossinyol
texid 4112 Desconegut, Contemplació devota de la Passió, escrit 1400 - 1500
texid 3055 Desconegut… Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant, escrit 1438 ad quem
texid 1098 Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist i sobre els dolors que soferí la gloriosa Verge Maria en, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 5169 Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist intitulada soliloqui, escrit 1513 ad quem
texid 4085 Desconegut, Contemplau ab pensa pia, escrit 1520 [?] ad quem
texid 10441 Desconegut, Correspondència: Fórmula de paraula com s'ha de donar, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1243 Desconegut, Corts generals de Jerusalem, escrit 1388 - 1405
texid 11390 Desconegut… Costums de Catalunya (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300 ?
texid 1101 Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292
texid 4047 Desconegut, Credo
texid 9891 Desconegut, Crestians, ab alagria, escrit
texid 5472 Desconegut, Creu, de tu·m vull fort clamar, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2466 Desconegut, Crònica de Pere Maça, escrit 1430 d.
texid 1102 Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem
texid 1103 Desconegut, Crònica del regnat de Ferran I, escrit 1418 ca.
texid 1104 Desconegut, Crònica del regnat de Joan I, escrit 1418 ca.
texid 1105 Desconegut, Crònica del regnat de Martí I, escrit 1418 ca.
texid 1160 Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
texid 1996 Desconegut, Crònica dels fets d'Ultramar, compilat 1238 c.
texid 1107 Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (IV versió) (tr. Gaspar de Talamanca, Ambaixador), traduït 1460 a quo
texid 1106 Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo
texid 11245 Desconegut, Crònica des del diluvi fins a Guifré el Pilós, escrit 1450 ? - 1500 ?
texid 11467 Desconegut, Crònica d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1337
texid 2822 Desconegut, Crònica legendària, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2719 Desconegut, Crónica pinatense (tr. Joan de Barbastre), traduït 1372
texid 1228 Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03
texid 1108 Desconegut, Crònica universal de 1427, escrit 1427 a quo
texid 1783 Desconegut, Crònica universal (tr. Desconegut), traduït 1407 ad quem
texid 1110 Desconegut, Cronicó de Perpinyà, escrit 1201 [?] - 1250 [?]
texid 2766 Desconegut, Cronicó, escrit 1260 d.
texid 2067 Desconegut, Cronicó, escrit 1281 d.
texid 2581 Desconegut, Cròniques breus, compilat 1400 - 1500
texid 1400 Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425 ?]
texid 2216 Desconegut, Cronologia des del començament del món fins a Jesucrist, escrit 1460 ad quem
texid 1112 Desconegut, Curial e Güelfa, escrit 1440 [?] - 1480 [?]
texid 4177 Desconegut, D'aquell poc espai que tristor consent, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 4624 Desconegut, D'aquest món trist, que stava de lum pobre, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2725 Desconegut, D'aquestes dotze coses és tengut tot senyor a sos vassalls, escrit 1450 [?] ad quem
texid 2707 Desconegut, D'un temps ença tinch gran spant, escrit 1425 [?] - 1500 [?]
texid 3817 Desconegut, D'un xipelet de set flors enramat, escrit 1440 ad quem
texid 4180 Desconegut, D'una vella scaxalada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10054 Desconegut, dadfa, escrit 1400
texid 10113 Desconegut, Dança de la mort, traduït 1350 [?] - 1450 [?]
texid 2691 Desconegut, Dancus Rex (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1340 [?]
texid 2016 Desconegut, Daurel et Beton
texid 1312 Desconegut, De agricultura Paladi, compilat 1301 [?] - 1375 [?]
texid 1248 Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400
texid 4178 Desconegut, De Jesús sou tant amada, escrit
texid 1115 Desconegut, De l'ànima, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 1116 Desconegut, De l'infant Epíctetus (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1495 Desconegut, De la Inmaculada Concepció, editat 1487-12-08 a quo - 1500
texid 11064 Desconegut, De la revelació de Jhesuchrist sobre les seves plagues, escrit 1300 [?] - 1450 [?]
texid 9909 Desconegut, De la Verge inperial, escrit
texid 2862 Desconegut, De las dolors cascun dia, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3627 Desconegut, De les corts generals e de sa ordenació, compilat 1490 a quo
texid 2514 Desconegut, De les dolors cordials que Jesucrist soferí en la creu, escrit 1400 - 1500
texid 2148 Desconegut, De les edats del món i de la genealogia de Jesús (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 2140 Desconegut, De les edats del món i de la vida de Jesús (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 2417 Desconegut, De les orines, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 2418 Desconegut, De les ventoses, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 2902 Desconegut, De les vii ordes eclesìastiques (tr. Desconegut), escrit 1493 ad quem
texid 11398 Desconegut, De magnitudine et parvitate hominis, escrit 1337 [?] - 1339 [?]
texid 2030 Desconegut, De medicina, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 1401 Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
texid 2689 Desconegut, De oració, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2681 Desconegut, De perea auer parlat, escrit 1201 - 1250
texid 4626 Desconegut, De tanta valor, beneyta, us contemple, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3760 Desconegut, De tantes virtuts portau vestidura, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2758 Desconegut, De vera creença e vera obediència, escrit 1336-11-20 - 1336-11-28
texid 9902 Desconegut, De verge sou nat, escrit
texid 2397 Desconegut, De Vetula, escrit 1201 - 1300
texid 2510 Desconegut, De vida activa i contemplativa, escrit 1400 - 1500
texid 5377 Desconegut, Debat de la Verge amb la Creu, escrit 1345
texid 5146 Desconegut, Decidle al cavallero
texid 1264 Desconegut, Declaració a favor d'Urbà VI, escrit 1379 a quo - 1390 ad quem
texid 4704 Desconegut, Declaració entre els de la Ciutat de Mallorca i els de la part forana, escrit
texid 4931 Desconegut, Declaració que los acordats son de for del vice-almirall, promulgat 1398-06-17
texid 2773 Desconegut, Definicions dels pecats contra l'Esperit Sant
texid 5292 Desconegut, Dejuni de quinze divendres, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 4629 Desconegut, Del gran rey Jesús puix fos tan amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4006 Desconegut, Del ja promès no tench més avant cura, escrit 1450 ca.
texid 1121 Desconegut… Del menyspreu del món (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 2326 Desconegut, Del multiplicament de quintades d'Alexandria, escrit 1400 - 1500
texid 2346 Desconegut, Del primer nom d'amor suy en demanda, escrit 1301 - 1400
texid 2900 Desconegut, Del testament que féu Jesucrist penjat en la creu (tr. Desconegut), escrit 1493 ad quem
texid 11132 Desconegut, Del trobament del cos de sant Esteve papa, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
texid 2513 Desconegut, Dels clams que fa la carn a Déu lo pare contra lo seu fill, escrit 1400 - 1500
texid 4146 Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo
texid 2775 Desconegut, Dels dies de les llunes de l'any
texid 1256 Desconegut, Dels juys de les steles, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 4631 Desconegut, Dels sants hermitans puix sou la bandera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2426 Desconegut, Demanda que feu mossenyer sant Agustí a la Verge Maria sobre lo fet de la passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1486 a.
texid 10525 Desconegut, Departiment de sagnia (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 11477 Desconegut, Desconegut, Oracions per aconseguir allò que justament es demani, escrit 1401 ? - 1500 ?
texid 5486 Desconegut, Desde Poniente a Levante, escrit 1550 [?] ad quem
texid 2547 Desconegut, Deseiximents. Fórmula, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 11396 Desconegut, Después que a Dios ofrecí, escrit 1551 ? - 1600 ?
texid 1298 Desconegut, Destret d'emors mi clam a vos, escrit 1390 - 1410
texid 1122 Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?]
texid 2232 Desconegut… Destrucció de Jerusalem (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
texid 4877 Desconegut, Déu etern per sa clemèntia, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 2859 Desconegut, Deu grahons ha en la sala, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2785 Desconegut, Deu ha creat e fet tot quant es de nient, adaptat 1450 [?] - 1510 [?]
texid 1810 Desconegut, Deu manaments de la llei, escrit 1385 ad quem
texid 5400 Desconegut, Déus mogut de clemencia e de gran pietat, escrit 1400
texid 9910 Desconegut, Déus te sal, Maria, escrit
texid 2861 Desconegut, Déus te sal, nafre sagrade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2866 Desconegut, Déus te sal, regina, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 11468 Desconegut, Devoció a les gotes de sang de Crist, escrit 1401 - 1500
texid 11362 Desconegut, Devoció a sant Esteve per curar el tremolament de membres, escrit 1491 ? - 1500 ?
texid 2580 Desconegut, Devota oració, compilat 1401 - 1500
texid 2944 Desconegut, Devota oració que deu dir qualsevol cristià, escrit 1527 a quo - ed.
texid 1125 Desconegut, Devotes consideracions, escrit 1301 - 1500
texid 11346 Desconegut, Diagrama per jutjar la qualitat de la digestió segons el color de les orines, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 2879 Desconegut, Diccionari llatí-català, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2158 Desconegut, Dictats dels filòsofs (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 11344 Desconegut, Dies caniculars, escrit 1491 ? - 1500 ?
texid 5082 Desconegut, Dignament fos visitada, escrit
texid 2534 Desconegut, Dins en .j. any son scrites, compilat 1301 [?] - 1340 [?]
texid 5110 Desconegut, Dins los cels hon habitau, escrit 1500 - 1530 [?]
texid 4256 Desconegut, Dins un castell edificat en roca, escrit
texid 1126 Desconegut, Diputats del General de Catalunya (1358-1488), promulgat 1301 - 1488
texid 2303 Desconegut, Dir-vos-ho he. Sia secret, escrit 1451 - 1500
texid 1127 Desconegut, Dispensaçió de la senyora de Moxén, escrit 1371 a quo
texid 11182 Desconegut, Disposició sobre els que duen armes desonestament
texid 5188 Desconegut, Disposició sobre usures, promulgat 1330 [?] - 1400 [?]
texid 9921 Desconegut, Dispost sacristà taniu, escrit
texid 11260 Desconegut, Disputa de les orines segons s'usa en fisica, escrit 1466 ad quem
texid 1811 Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
texid 1128 Desconegut, Disputació d'en Buch amb son cavall, escrit 1350 - 1375
texid 1080 Desconegut, Divendres sant, escrit 1475 - 1500
texid 4662 Desconegut, Doctor excellent de vera doctrina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1501 Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
texid 2236 Desconegut, Doctrina dels infants, escrit 1317 [?] - 1338 [?]
texid 11447 Desconegut, Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operació e forma, compilat 1512 - 1516 [?]
texid 9908 Desconegut, Dolsa Verge resplendent, escrit
texid 5295 Desconegut, […] domna de bon ayre, escrit 1310 [?] - 1350 [?]
texid 9929 Desconegut, Dompna l'amor que us port e car me costa, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 3629 Desconegut, Donació feta per Carlemagne a Ramon Berenguer del Principat de Catalunya, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 9907 Desconegut, Donzella sagrada, escrit
texid 1044 Desconegut, Donzelles fels, prech uos vingats auant, escrit 1400 - 1500
texid 4633 Desconegut, Dotat vos contemple de gràcia tanta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1812 Desconegut, Dotze articles de la fe (tr. Desconegut), traduït 1420 a quo
texid 2899 Desconegut, Dotze articles de la santa fe cathòlicha (tr. Desconegut), escrit 1401 - 1493
texid 2427 Desconegut, Dotze divendres de l'any que Jesucrist mostrà a sant Pere, escrit 1486 a.
texid 4097 Desconegut, Dotze divendres en els quals cal dejunar, escrit 1400 - 1500
texid 2327 Desconegut, Du roi qui vouloit fere ardoir le filz de son seneschal
texid 4852 Desconegut, E las, e jo què·m faré, escrit 1409-12-02 a quo
texid 3815 Desconegut, E quant m'és greu quant no remir, escrit 1440 ad quem
texid 2181 Desconegut, E s'amira tot era ensems, traduït 1301 - 1400
texid 3767 Desconegut, E yo munda estaré
texid 3273 Desconegut, Efemèrides de la casa reial, escrit 1506 d.
texid 11259 Desconegut, Eixarm per al dolor al cor i a l'estòmac, escrit 1466 ad quem
texid 1292 Desconegut, E·l diable tench son cami, escrit 1301 - 1400
texid 1383 Desconegut, El fill del senescal d'Egipte, escrit 1401 - 1500
texid 2442 Desconegut, El fill del senescal del rei d'Egipte, traduït 1401 - 1500
texid 1130 Desconegut, El que va passar entre el princep de Gales i el senescal de França després de la batalla de Nàjera, escrit 1301 - 1400
texid 5702 Desconegut, El segon libre és escrit (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5083 Desconegut… Elizabeth sancta, humil y honesta, escrit
texid 3786 Desconegut, Els cinc sens corporals (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1450
texid 1637 Desconegut, Els deu manaments de la llei, escrit 1279 a quo - 1300
texid 2558 Desconegut, Els deu manaments de la llei, escrit 1301 - 1400
texid 3784 Desconegut, Els deu manaments de la llei (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1450
texid 3789 Desconegut, Els dotze articles de la fe (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1450
texid 2125 Desconegut, Els nou cavallers bons del món, traduït 1250 [?] - 1350 [?]
texid 11461 Desconegut, Els quinze signes de la fi del món
texid 11288 Desconegut, Empastre per a ciatica e per a dolor de junctures e dels brassos com ve per descorriment de relme, escrit 1490 ? - 1500 ?
texid 4009 Desconegut, En aquell jorn que·us fiu de mi senyora, escrit 1450 ca.
texid 5713 Desconegut, En Àsia ac .i. senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4139 Desconegut, En Bellem nasqué un sacrat infant, escrit 1459 [?]
texid 4245 Desconegut, En frayre, en la divina, escrit
texid 5494 Desconegut, En Grècia ac .i. senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 2860 Desconegut, En lo món, pus fos dotade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5711 Desconegut, En neptalim ac .i. prodom (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5594 Desconegut, En nom de Déu lo rei del cel, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1209 Desconegut, En nom de Déu tot poderós, escrit 1301 - 1400
texid 4853 Desconegut, En nom de Déu tot poderos, escrit 1354 a quo
texid 1045 Desconegut, En nom de uostre Fiyl, verge que tots bens guia, escrit 1301 [?] - 1500 [?]
texid 1055 Desconegut, [E]·n non de Dieu commenzeray, escrit 1290 [?] - 1350 [?]
texid 2473 Desconegut, En Pera Marbre sehia, compilat 1310-08-08 a quo
texid 2511 Desconegut, En qual manera deu hom profitar en lo seu servei, escrit 1401 - 1500
texid 5707 Desconegut, En Ramathaym ac .i. prodom (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 3041 Desconegut, En tal cas estic posat, escrit 1490 - 1521
texid 5234 Desconegut, En totes parts que hom gentilesa nota, traduït 1490 [?] - 1520 [?]
texid 4086 Desconegut, Endevinalles en prosa del Cançoner Vega-Aguiló, escrit
texid 2743 Desconegut, Endevinalles, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2878 Desconegut, Endevinalles i refranys, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 1133 Desconegut, Ensenyaments d'un savi al seu deixeble, escrit 1375 [?] - 1385 ad quem
texid 11369 Desconegut, Enseyaments que un rei demanà al seu mestre sobre com prendre muller i ensenyaments que dóna una reina a la seva filla quan ha de casar-se, escrit 1301 ? - 1400 ?
texid 4635 Desconegut, Entre·ls cavallers insignes, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4637 Desconegut, Entre·ls sants puix sou tan digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5248 Desconegut, Epistola Aristotelis ad Alexandrum
texid 2733 Desconegut, Epístola caiguda del cel (prosa) (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1135 Desconegut, Epístola de Josep a Faraó rei d'Egipte, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 11055 Desconegut, Epístola de la mare d'Alexandre a Aristòtil
texid 1136 Desconegut, Epístola de sant Miquel, escrit 1301 - 1400
texid 11243 Desconegut, Epístoles morals a una religiosa, escrit 1400 ?] - 1425 ?]
texid 11341 Desconegut, Equivalències de mesures, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 11459 Desconegut, Eras diray ço que·us dey dir
texid 3813 Desconegut, Eras diray ço que·us dey dir, escrit 1440 ad quem
texid 4960 Desconegut, Eras pareys cum pris l'amorós ams, escrit 1430 - 1460 ca.
texid 3032 Desconegut, Eras quant vey arbres e brotz florir, escrit 1401 - 1425
texid 5654 Desconegut, Era·us preg qe m'ametz, bel'amia, escrit 1250 [?] - 1300 [?]
texid 3818 Desconegut, Eres quan vey los arbres gen florir, escrit 1440 ad quem
texid 2778 Desconegut, Eromanus
texid 1306 Desconegut, Escasament Déus nos sall, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4004 Desconegut, Esper, esper de vostra senyoria, escrit 1450 ca.
texid 2339 Desconegut, Espill de consciència, escrit 1380 - 1400
texid 1137 Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
texid 3687 Desconegut, Esta lico qui legirem, traduït 1250 [?] - 1300 [?]
texid 11370 Desconegut, Establiments i estatus de la Vila d'Alzira, escrit 1344 a quo - 1540
texid 1138 Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 11465 Desconegut, Estament d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1428 - 1433
texid 11466 Desconegut, Estament d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1428 - 1433
texid 4149 Desconegut, Estant prostat axí com adorava, escrit 1301 - 1400
texid 5413 Desconegut, Estatuts de la Universitat de Perpinyà
texid 4679 Desconegut, Estel resplendent donant llum divina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5547 Desconegut, Estil de cort antiquat (abans del regnat del rei Alfons el Magnànim), compilat 1458 ad quem
texid 2424 Desconegut, Estos son los setenta y dos nombres de nuestra señora la virgen Maria
texid 4854 Desconegut, Eu vi un bon mal de Jesucristí, escrit 1397 a quo
texid 2182 Desconegut, Evangeli de Nicodemus
texid 11244 Desconegut, Evangeli de Nicodemus (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
texid 11419 Desconegut, Evangelis (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 2141 Desconegut, Evangelium Nicodemi, escrit 424 ca.
texid 1141 Desconegut, Excel·lències de la Mare de Déu, escrit 1400 - 1490
texid 2626 Desconegut, Excel·lències de la Mare de Déu, escrit 1491 ad quem
texid 5240 Desconegut, Excel·lents propietats de la flor del romaní, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1328 Desconegut, Excerpta d'astrologia, compilat 1475 - 1522
texid 1142 Desconegut, Exclamació al Salvador e Senyor nostre stant ligat en lo càrcer, escrit 1491 ad quem
texid 11020 Desconegut, Exemple d'aquells qui fan lo senyal de la creu, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 11019 Desconegut, Exemple d'aquells qui han devoció en lo cors de Jhesuchrist, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 11023 Desconegut, Exemple d'un cavaller qui era de malvada vida, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 11024 Desconegut, Exemple d'un cavaller qui era hom fort, bo i honrat, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 11026 Desconegut, Exemple d'un cavaller qui fou enamorat d'una donzella, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 11025 Desconegut, Exemple d'un monge, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 11029 Desconegut, Exemple d'un sant ermità, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 11027 Desconegut, Exemple d'una monja, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 11028 Desconegut, Exemple de sant Johan boca d'or, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 2673 Desconegut, Exhortació a complir els manaments de la llei de Déu, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 3616 Desconegut, Eximpli e miracle de sant Edimon (tr. Desconegut), traduït 1450 a quo
texid 1144 Desconegut, Explanació de la flor dels Salms del Saltiri, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 1145 Desconegut, Explanació de les hores canònicas, els deu manaments i els articles de la fe, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2560 Desconegut, Explanació dels set pecats capitals, escrit 1401 - 1500
texid 2706 Desconegut, Explicació d'alguns secrets de l'escriptura, escrit 1448-11-06
texid 11436 Desconegut, Exposició d'amic e amat, escrit 1335
texid 2633 Desconegut, Exposició del càntic de Simeó (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1417 [?]
texid 1813 Desconegut, Exposició del Pater Noster
texid 11106 Desconegut, Exposició del Pater noster, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 10060 Desconegut… Exposició dels noms de Nostre Senyor en hebreu (tr. Desconegut), escrit 1350 [?] - 1430 [?]
texid 2437 Desconegut, Exposició sobre el Pare Nostre
texid 2559 Desconegut, Exposició sobre els deu manaments, escrit 1401 - 1500
texid 11397 Desconegut, Expositio amici et amati, escrit 1450 ? - 1510 ?
texid 2688 Desconegut, Expositio Pater Noster, escrit 1350 ad quem [?]
texid 2496 Desconegut, Farmacologia veterinària
texid 2444 Desconegut, Faules nòrdiques
texid 4056 Desconegut, Fenesçer veo mi vida, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 5675 Desconegut, Fets dels apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
texid 4185 Desconegut, Filla d'Adam, primer d'ell concebuda, escrit
texid 1150 Desconegut, Filles hagudes del mullerament del Diable amb Iniquitat, escrit 1301 - 1500
texid 2012 Desconegut, Flor d'enamorats
texid 1151 Desconegut, Flor de lir, verje Maria, escrit 1301 - 1400
texid 3714 Desconegut, Flor de paradís, Regina de bon ayra, escrit 1439 ad quem
texid 2223 Desconegut… Flor de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2020 Desconegut, Flor dels salms (tr. P. Carvi), compilat 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1402 Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem
texid 2276 Desconegut, Flos de receptes (tr. Desconegut), traduït 1375 [?] - 1400 [?]
texid 4186 Desconegut, Força·m destreny, molt discreta senyora, escrit
texid 3642 Desconegut, Forma de combregar, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 11315 Desconegut, Forma de confessió, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2074 Desconegut, Forma de jurament que deuen fer los veguers, promulgat 1424 ca
texid 2026 Desconegut… Forma de jurar els jueus contra els cristians, promulgat 1232
texid 2548 Desconegut, Forma de la treva, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 11314 Desconegut, Forma de l’obligació del veguer de Barcelona i d’altres oficials de la ciutat quan comencen el seu ofici., promulgat 1372
texid 1214 Desconegut, Forma de orar, escrit 1400 - 1500
texid 11189 Desconegut, Forma de portar Jesuchrist al malalt secular, escrit 1400 [?] - 1499 [?]
texid 5208 Desconegut, Forma del sagrament fazador per lo batllet e veguers e assessors e d'altres oficials de l'Església de santa Eulàlia, promulgat 1330 [?] - 1400 [?]
texid 5207 Desconegut, Forma del sagrament fazador per lo Governador e son assessor de l'església de santa Eulàlia, promulgat 1330 [?] - 1400 [?]
texid 5330 Desconegut, Forma i manera de fer l'astrolabi, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5143 Desconegut, Fórmula del monedatge
texid 5022 Desconegut, Fórmula supersticiosa per combatre el mal de cap, confirmat 1401 - 1450
texid 5051 Desconegut, Fórmula supersticiosa per estancar flux de sang, escrit 1401 - 1450
texid 5023 Desconegut, Fórmula supersticiosa per obertura de mà o de peu, escrit 1401 - 1450
texid 2317 Desconegut, Formularis per escriure cartes, escrit 1400 - 1500
texid 4739 Desconegut, Fortuna no·m farà pensar, escrit 1438 a quo
texid 3678 Desconegut, Fragment astrològic (càncer), escrit 1400 - 1450
texid 2760 Desconegut, Fragment sobre bondat, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2678 Desconegut, Franqueses de Tarragona (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1450
texid 1155 Desconegut, Fur de les batalles de fe, promulgat 1400 - 1500
texid 2646 Desconegut, Furs d'Estella, promulgat
texid 4187 Desconegut, Galana sou tant, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4639 Desconegut, Gaspar, rei de gran prudència, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2006 Desconegut, Genealogia de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 5064 Desconegut, Genealogia de la casa de Barcelona, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2218 Desconegut, Genealogia dels reis d'Aragó, compilat 1412 a quo
texid 2421 Desconegut, Genealogia dels reis d'Aragó, escrit 1426 a quo
texid 1158 Desconegut, Genealogia dels reis d'Aragó i notícies d'història universal
texid 2217 Desconegut, Genealogia dels reis de França
texid 1159 Desconegut, Genealogia fantàstica dels reis de França
texid 1470 Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
texid 4188 Desconegut, [Gen]til dompna sens erguyl, escrit
texid 4158 Desconegut, Gentil dona, gentil dona, escrit 1400 - 1500
texid 3993 Desconegut, Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonum (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), escrit 1369 - 1375
texid 2863 Desconegut, Glòria en lo cel sia, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2747 Desconegut, Gloriosa dells angels, Verge, nom desenp[ar]as
texid 2864 Desconegut, Gloriosa Mare de Déu, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5588 Desconegut, Glosa Cantilenae Raymundi
texid 11015 Desconegut, Glossa sobre Ambrogida, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11013 Desconegut, Glossa sobre Caleopea, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11017 Desconegut, Glossa sobre Camil·la, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11016 Desconegut, Glossa sobre Dane, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11014 Desconegut, Glossa sobre Diana, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11018 Desconegut, Glossa sobre Driana, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11009 Desconegut, Glossa sobre Elicona, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11011 Desconegut, Glossa sobre Filomena, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11007 Desconegut, Glossa sobre la reina de Saba, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11006 Desconegut, Glossa sobre les muses, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11012 Desconegut, Glossa sobre Màrcia, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11010 Desconegut, Glossa sobre Minerva, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 11008 Desconegut, Glossa sobre Venus, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 1828 Desconegut, Glossari d'adverbis llatí-català, compilat 1350 [?] - 1400 [?]
texid 10589 Desconegut, Glosses catalanes al llibre dels Salms, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 5324 Desconegut, Goigs de la Mare de Déu de la Concepció, escrit 1520 [?] ad quem
texid 1161 Desconegut, Goigs de la Verge, escrit 1401 - 1500
texid 2674 Desconegut, Gràcies que aconsegueix la persona que oeix missa devotament, escrit 1500 ad quem
texid 11486 Desconegut, Gràcies que aconsegueix la persona qui devotament ou missa, escrit 1500 ad quem
texid 3796 Desconegut, Gràcies que atorga el Senyor a aquell qui li prega d'una manera determinada, escrit 1401 - 1500
texid 5096 Desconegut, Gracies vos fas, Senyor, escrit
texid 5265 Desconegut, Gramàtica, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 11361 Desconegut, Guariment de la ceguesa inspirat en la història de Tobies, escrit 1491 ? - 1500 ?
texid 4055 Desconegut, Guay de mi triste cativo, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 1163 Desconegut, Guia de rectors, escrit 1301 - 1400
texid 2088 Desconegut, Guia veterinària de falconeria, escrit 1350 ? - 1400 ?
texid 5186 Desconegut, Hanc Déu no hac començament, escrit 1401 - 1444 ad quem
texid 10614 Desconegut, Haxarm per a mal de llop
texid 5105 Desconegut, Historia Apollonii regis Tyri, traduït 1390 [?] - 1420 [?]
texid 1388 Desconegut, Història d'Amic i Melis (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410
texid 1389 Desconegut, Història d'Amic i Melis (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410
texid 1164 Desconegut, Història de Jacob Xalabin, escrit 1389 - 1404
texid 3741 Desconegut, Història de Joan Fiveller, escrit 1423 a quo
texid 3615 Desconegut, Història de l'establiment de l'orde de la Cartoixa (tr. Desconegut), traduït 1450 a quo
texid 1816 Desconegut… Història de la Corona d'Espines, escrit 1401 - 1493 ad quem
texid 1242 Desconegut, Història de París i Viana, escrit 1400 - 1500
texid 1166 Desconegut, Història de sant Turpe Arxibisbe de Rems (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1168 Desconegut, Història de Teòfil (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500
texid 1817 Desconegut… Història del bon lladre, escrit 1400 - 1493 ad quem
texid 2398 Desconegut, Història del malvat rei Antíocus, escrit 1400 - 1500
texid 1818 Desconegut… Història dels Sants Innocents, escrit 1401 - 1493 ad quem
texid 2663 Desconegut, Història perquè es diu en la fi de la salutació angelica, çò és, Ave Maria: Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, escrit 1439 ad quem
texid 11272 Desconegut, Història sobre com curà Jesucrist la gota a sant Pere, escrit 1400
texid 2394 Desconegut… Històries i contemplacions, escrit 1438 ad quem
texid 2080 Desconegut, Hoc e a uegades en meys de mige hora, escrit 1350 ? - 1400 ?
texid 5639 Desconegut, Hoges-nos, nostra advocada, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1171 Desconegut, Homilies d'Organyà, escrit 1190 - 1210
texid 3650 Desconegut, Homilies sobre els Evangelis
texid 5592 Desconegut, Honrats sants euangelistes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4781 Desconegut, Hora que en la missa solemne són representades vint coses per les quals es significada la vida de Jesucrist, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 4100 Desconegut, Hores de la Passió en pla (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2173 Desconegut, Hores de la passió (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1172 Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem
texid 1675 Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?]
texid 4627 Desconegut, Humil Apol·lonia, perfeta serventa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2521 Desconegut, Humil Verge de gran dolsor, escrit 1400 - 1500
texid 4608 Desconegut, Huy València fa festa, escrit 1478 d.
texid 10608 Desconegut, Iesus com uirgine Maria, escrit 1451
texid 5288 Desconegut, In Laudem Beati Cristophori, Carmina Heroica, escrit
texid 9922 Desconegut, Infanta molt sancta, escrit
texid 1173 Desconegut, Informació de tot cristià (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 10529 Desconegut, Informació sobre un eclipsi, escrit 1478-07-29 a quo
texid 2078 Desconegut, Inperayritz de la ciutat joyosa, escrit 1301 - 1400
texid 4665 Desconegut, Insigne apòstol de vida perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2345 Desconegut, Instruccions als legats sobre l'elecció del Papa (Gran Cisma)
texid 2720 Desconegut, Instrumento de la coronación de los rey y reina nuestros señores, escrit 1429-03-15
texid 2309 Desconegut, Intemerata dei genitrix et perpetua virgo
texid 2443 Desconegut, Invenció del cos de sant Antoni abat, escrit 1301 - 1340 [?]
texid 4641 Desconegut, Ja consumat aquell tan gran misteri, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3693 Desconegut, Ja l'Ignocent al grant munt atenyia, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 3812 Desconegut, Ja no és hom ten prous ne tan presan, escrit 1440 ad quem
texid 4003 Desconegut, Ja no tench res que tot vostra no sia, escrit 1450 ca.
texid 3997 Desconegut, Jamés degú ama lo que no veu, escrit 1450 ca.
texid 4260 Desconegut, Jerma Rafel, lo nom d'aquella dama, escrit
texid 2469 Desconegut, Jesu Christ jo creu fermament
texid 5097 Desconegut, Jesús beneït qui mort tan dolorosa, escrit
texid 5187 Desconegut, Jesús nasqué en Bel·lem, escrit 1450 - 1495 ad quem
texid 4261 Desconegut, Jo de vós saber volria, escrit
texid 9918 Desconegut, Jo jamés no cessaré, escrit
texid 4601 Desconegut, Jorn de la Nativitat, escrit 1525
texid 5420 Desconegut, Jove y sens brius, posau-vos prop del foch, escrit
texid 1994 Desconegut, Judici signum
texid 5706 Desconegut, L'altre libre és apel·lat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 3009 Desconegut, L'altrir, el mes d'abril, escrit 1375 - 1400
texid 4194 Desconegut, L'esplet d'amor ab basques lo colliu, escrit 1516 ad quem
texid 3188 Desconegut, L'ora que jo us puc mirar
texid 9904 Desconegut, La ball, ball, balletes, escrit
texid 5623 Desconegut, La bella vergereta, escrit 1388 ca. ad quem
texid 2441 Desconegut, La comtessa fidel, escrit 1301 - 1400
texid 2604 Desconegut, […] la croada, escrit 1380 - 1400
texid 3996 Desconegut, La cruel fortuna mia, escrit 1450 ca.
texid 9894 Desconegut, La fardant fandan dirondina, escrit
texid 5477 Desconegut, La fi del comte d'Urgell, escrit 1466 - 1479
texid 1149 Desconegut, La filla de l'Emperador Constantí, escrit 1440 - 1460 [?]
texid 3086 Desconegut, La filla del rei d'Ungria, escrit 1330 - 1350
texid 2255 Desconegut, La fruta por el sabor, escrit 1400 - 1500
texid 5386 Desconegut, La gran dolor que vostra carn sagrada, escrit
texid 5086 Desconegut, La gran valor qui estimar poria, escrit
texid 3231 Desconegut, […] la lengua […]
texid 5436 Desconegut… La luna de ma padrina, escrit
texid 4192 Desconegut, La mi'amor, pus no us puch dar entendre, escrit
texid 9895 Desconegut, La Verge gallant, escrit
texid 5170 Desconegut, La Verge Maria del Puix de França, escrit 1510 ad quem
texid 3688 Desconegut, […] la Verge molt singular, escrit 1400 [?] - 1475 [?]
texid 11046 Desconegut, La vida de sant Bernat bisbe de Vic, traduït 1300 ? - 1350 ?
texid 10718 Desconegut, La vida de sant Jaume apòstol qui és apel·lat Zebedeu, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
texid 11136 Desconegut, La vida de santa Eulàlia, escrit 1300 [?] - 1450 [?]
texid 3999 Desconegut, La virtut sou en pròpria forma, escrit 1450 ca.
texid 4855 Desconegut, La vostra amor mich fa venir, senyora, escrit 1409 ad quem
texid 2246 Desconegut, Laçes, mesquines, què farem, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1176 Desconegut, Lançalot del Llac (tr. Desconegut), traduït 1339 ad quem
texid 1178 Desconegut, Lapidari, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 2497 Desconegut, Lapidari referent a tres dotzenes de pedres virtuoses, compilat 1400 - 1500
texid 1177 Desconegut, Lapidari (tr. Bisbe de Roda de Isábena…), traduït 1401 - 1500
texid 11457 Desconegut, Lapidis philosophia versus super declaratione
texid 4193 Desconegut, Lassa, mays m'agra valgut, escrit
texid 2657 Desconegut, Laudes (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2018 Desconegut, Leccionari
texid 1179 Desconegut, Leccionari d'Ager, escrit 1201 - 1300
texid 4249 Desconegut, Lenga no deu jamays devotaments, escrit
texid 4642 Desconegut, Les grans laors qui recitar poria, escrit 1450 [?] - 1500
texid 11484 Desconegut, Les Quatre virtuts
texid 11190 Desconegut, Les set gràcies del Parenostre i els set dons del Sant Esperit, escrit 1300 [?] - 1399 [?]
texid 5378 Desconegut, Les set joies de Nostra Dona, escrit
texid 4875 Desconegut, Les tristes llàgrimes vostres, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 4643 Desconegut, Les virtuts de vós són tantes, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5542 Desconegut, Letovari de vida, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 1670 Desconegut, Liber de modo applicandi novam locigam ad scientiam juris et medicinae (tr. Desconegut), traduït 1303 a quo - 1400
texid 2132 Desconegut, Liber de secretis naturae seu de quinta essentia
texid 4773 Desconegut, Liber iudiciorum (tr. Desconegut), traduït 1150 ca.
texid 5249 Desconegut, Liber minor de coitu, escrit 1201 [?] - 1250
texid 2470 Desconegut, Libre de demostracions
texid 2823 Desconegut, Libre de puritats, compilat 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2332 Desconegut, Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres, escrit 1301 - 1495
texid 2718 Desconegut, Libro de las generaciones, escrit 1260 ca. - 1270 ca.
texid 1397 Desconegut, Lig dels gots (tr. Desconegut), traduït 1180 - 1190
texid 1831 Desconegut, Límits de les vegueries de Camprodon, La Reyal i Urgell
texid 1021 Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 1181 Desconegut, Llaors de Santa Maria (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500
texid 1182 Desconegut, Llegenda d'Otger Cataló, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2928 Desconegut… Lleis i ordinacions tretes de Recognoverunt proceres, promulgat 1494 ad quem
texid 10100 Desconegut… Lletra de Dídimo, rei dels brahmans, a Alexandre Magne i respostes, escrit 1400 ca.
texid 1184 Desconegut, Lletres de batalla, escrit 1400 - 1550 ca.
texid 2552 Desconegut, Lletres i actes de batalla, escrit 1400 - 1500
texid 11432 Desconegut, Llibre d'agricultura segons Paladi, compilat 1301 [?] - 1500 [?]
texid 1473 Desconegut, Llibre d'Almassor (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400
texid 1185 Desconegut, Llibre d'amonestació de salut d'ànima i de cos, escrit 1301 - 1400
texid 1384 Desconegut, Llibre d'amoretes (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1186 Desconegut, Llibre d'exemples dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1190 Desconegut, Llibre d'hores de la Mare de Déu i de la Creu, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2726 Desconegut, Llibre d'hores de Morella (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350 [?]
texid 1189 Desconegut, Llibre d'hores, escrit 1401 - 1500
texid 1187 Desconegut, Llibre d'hores (Rúbriques), escrit 1400 - 1500
texid 11391 Desconegut, Llibre d'hores segons l'ús de Roma (tr. Desconegut), compilat 1480 ca.
texid 1192 Desconegut, Llibre d'oracions
texid 1647 Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331
texid 1193 Desconegut… Llibre de caça, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1194 Desconegut, Llibre de coneixences d'espècies i de drogues, escrit 1455-09-08 - 1455-09-22
texid 1381 Desconegut, Llibre de cortesia (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400
texid 2637 Desconegut, Llibre de Daniel, traduït 1380 [?] - 1440 [?]
texid 1691 Desconegut, Llibre de definicions, escrit 1275 - 1281
texid 1385 Desconegut, Llibre de floretes (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1814 Desconegut… Llibre de Gamaliel, escrit 1438 ad quem
texid 2187 Desconegut, Llibre de Josué (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1440 [?]
texid 4703 Desconegut, Llibre de l'Apocalipsi, traduït 1380 [?] - 1440 [?]
texid 1644 Desconegut, Llibre de l'art de confessió, escrit 1317-08
texid 4945 Desconegut, Llibre de l'Èxode (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1195 Desconegut, Llibre de la Confraria de Madona Santa Maria dels preveres de Tortosa, escrit 1345 ca.
texid 1196 Desconegut, Llibre de la Confraria dels garbelladors del Pla de Barcelona, escrit 1400 - 1500
texid 10983 Desconegut, Llibre de la Çuna e Xara dels moros, traduït 1485 ad quem
texid 5244 Desconegut, Llibre de la cura dels ulls (tr. Guillem Corretger…), traduït 1340 [?] - 1360 [?]
texid 11250 Desconegut, Llibre de la mustaçaferia de Vic, compilat 1421 a quo? - 1440 ad quem?
texid 5106 Desconegut, Llibre de les semblances de tots los hòmens, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 2324 Desconegut, Llibre de les solemnitats de Barcelona, compilat 1423 - 1701
texid 9928 Desconegut, Llibre de manescalia, compilat 1401 [?] - 1450 [?]
texid 2874 Desconegut, Llibre de manescalia, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 1197 Desconegut, Llibre de medicina i recetari, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2451 Desconegut, Llibre de notícies de la ciutat de València
texid 2428 Desconegut, Llibre de sant Amador, traduït 1486 a.
texid 1198 Desconegut, Llibre de sent Soví, compilat 1324 [?]
texid 1199 Desconegut, Llibre de Sidrac el filòsof (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
texid 1201 Desconegut, Llibre de totes maneres de confits, escrit 1400 - 1410
texid 2528 Desconegut, Llibre de totes maneres de potatges de menjar
texid 2440 Desconegut, Llibre de tres, escrit 1380 - 1396
texid 1386 Desconegut, Llibre de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1203 Desconegut, Llibre del Consolat dels mercaders catalans de Bruges, promulgat 1330-08-15 - 1355-04-21
texid 5419 Desconegut, Llibre del mestre racional, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 11251 Desconegut, Llibre del Mostassaf d'Igualada, compilat 1399 - 1482
texid 1204 Desconegut, Llibre del Mostassaf de Castelló, promulgat 1458 - 1538
texid 2876 Desconegut, Llibre del Mostassaf de la vila de Catí, compilat 1322 ca. - 1374 ca.
texid 11249 Desconegut, Llibre del Mustaçaf d'Eivissa, compilat 1400 ? - 1475 ?
texid 1205 Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371
texid 10819 Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat i el regne de Mallorca, escrit 1501 - 1599
texid 11252 Desconegut, Llibre del mustaçaf de la vila de Perpinyà, compilat 1400 ? - 1450 ?
texid 2693 Desconegut, Llibre dels aucels de caça, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 4713 Desconegut, Llibre dels fets dels apòstols (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1440 [?]
texid 5349 Desconegut, Llibre dels salms (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1510 [?]
texid 4720 Desconegut, Llibre dels salms, traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1387 Desconegut, Llibre dels set savis de Roma (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1300
texid 5264 Desconegut, Llibre dels usos dels psalms, traduït 1340 [?] - 1360 [?]
texid 2983 Desconegut, Lloança al príncep, escrit 1400 - 1450
texid 1212 Desconegut, Llum de filosofia, escrit 1450 a quo
texid 3677 Desconegut, Llunari (1320-1330), compilat 1301 [?] - 1320 [?]
texid 2952 Desconegut, Lo Cavall (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 11031 Desconegut, Lo celebrament de la santa creu, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
texid 3671 Desconegut, Lo menyscap de la moneda, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4246 Desconegut, Lo noble archipestre, escrit
texid 4607 Desconegut, Lo nom propi ha guanyat, escrit 1478 d.
texid 5333 Desconegut, Lo pel·licà vestit de sa natural manera, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 5701 Desconegut, Lo primer libre és nomnat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5704 Desconegut, Lo quart libre és nomenat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 5397 Desconegut, Lo que Nostre Senyor feu en aquest món que es troba representat en la misa, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5705 Desconegut, Lo quint Deuteronomi és apel·lat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4606 Desconegut, Lo Rey del cel, escrit 1478 d.
texid 11463 Desconegut, Lo romans de las hores de la crot
texid 5703 Desconegut, Lo ters libre és apellat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 3768 Desconegut, Loar vull la vida de vos, sent Basili, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5434 Desconegut, Loem vos ab alegria, escrit
texid 4646 Desconegut, Loem vostra virtut santa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2858 Desconegut, Lohém l'ostia sagrade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5079 Desconegut, Los grans turments qui recitar poria, escrit
texid 11275 Desconegut, Los mandamientos de los theatinos, más humanos que divinos, compilat 1577-03-05
texid 4650 Desconegut, Los navegants en mar de crims molt alta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5493 Desconegut, Los proverbis de Salamó (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 2856 Desconegut, Los qui passeu per la uia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 1046 Desconegut, Los set gotxs recomptarem, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
texid 11256 Desconegut, Los set pecats mortals, escrit 1400 ad quem
texid 10527 Desconegut, Los .xij. jocs, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4648 Desconegut, Lucia, verge molt pura, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1042 Desconegut, Lucidari, escrit 1400 - 1500
texid 2416 Desconegut, Lunari, compilat 1329 a quo
texid 2994 Desconegut, Lunari, escrit 1350 ca
texid 3617 Desconegut, Lunari, escrit 1350 ca.
texid 2852 Desconegut, Lunari, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4196 Desconegut, Ma voluntat he donada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4856 Desconegut, Madona, xantan vos diria, escrit 1340 [?] - 1360 [?]
texid 2632 Desconegut, Magníficat (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1417 [?]
texid 2583 Desconegut… Mal haja qui se n'irà, escrit
texid 3798 Desconegut, Mala dompna, fals vos suy e ginyós, escrit 1440 ad quem
texid 5622 Desconegut, Mala fuy tan fresqueta, escrit 1338 ca. ad quem
texid 2476 Desconegut, Mala hosta, bona hosta, compilat 1346-12-29 a quo
texid 3468 Desconegut, Mals que reinen al món, escrit 1520 ad quem
texid 4051 Desconegut, Manda amor y su justicia, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 2483 Desconegut, Manera d'emprar la taula de còmput eclesiàstic, compilat 1301 - 1400
texid 4062 Desconegut, Manera de denunciar els peregrins els miracles, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 5480 Desconegut, Manera de digerir i de purgar les quatre humors, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2321 Desconegut, Manera de pagar el lloger de béns, promulgat 1301 - 1400 [?]
texid 9905 Desconegut, Mara de Déu, tot lo món alegrau, escrit
texid 9917 Desconegut, Mare de Déu, escrit
texid 4197 Desconegut, Mare de Déu, sus los cels subirana, escrit
texid 5395 Desconegut, Mare sou tan estimada, escrit
texid 4651 Desconegut, Margarita molt benigna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2713 Desconegut, Maria, dona, Déu vos sal, escrit 1490 - 1520 [?]
texid 3757 Desconegut, Martir molt sant, fortissim y admirable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4885 Desconegut, Màrtir sant Sabastià feu, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 4883 Desconegut, Màrtir sou de gran valia, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 4121 Desconegut, Martiri et do, escrit 1409 a quo
texid 5164 Desconegut, Màximes morals, escrit 1370 [?] - 1390 [?]
texid 3683 Desconegut, Màximes morals (fragments), escrit 1380 - 1440
texid 2797 Desconegut, Màximes polítiques
texid 3715 Desconegut, Mayre de Diu, stiell de l'albe pura, escrit 1439 ad quem
texid 2295 Desconegut, Medicina per a fístula de lacrimar, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 2296 Desconegut, Medicina per a la ciàtica, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 10620 Desconegut, Medicina per treure la fleuma del ventre
texid 4967 Desconegut, Medicines apropiades a la ruptura de la pedra, compilat 1401 - 1450
texid 5532 Desconegut, Medicines que són bones per jaure ab fembra e que multipliquen l'esperma, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5533 Desconegut, Medicines que tollen de jaure ab fembra, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 1215 Desconegut, Meditacions de la mort, escrit 1390 - 1410
texid 1081 Desconegut, Meditacions de la Passió, escrit 1301 - 1400
texid 1271 Desconegut, Meditacions sobre la Passió, escrit 1400 [?] - 1438 ad quem
texid 3089 Desconegut, Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa, compilat 1475 ca.
texid 5180 Desconegut… Memorial per a confessar-se, escrit 1401 [?] - 1450
texid 5150 Desconegut, Memorial per fermar los publicats per contumàcia, promulgat 1380 [?] - 1400
texid 4611 Desconegut, Merce prey vos vença, escrit
texid 2666 Desconegut, Mèrits del dejuni durant dotze o quinze divendres, escrit 1450 ad quem
texid 5636 Desconegut, […] mes amar Déus es noblea, escrit 1402 ad quem
texid 5626 Desconegut, Més mi mandava Moysès faser, escrit 1400 ad quem
texid 4847 Desconegut, Més sapiats si jo avia a fer [sobre astronomia], escrit 1440 ca.
texid 5402 Desconegut, Meyns preu “si puch” cant se pot far, escrit
texid 2790 Desconegut, Mi senyor rey de Castilla, escrit 1462 - 1463
texid 1217 Desconegut, Ministres o sufraganis dels set pecats capitals, compilat 1301 [?] - 1462 a quo
texid 3730 Desconegut, Miracle d'un bisbe devot de la Verge, escrit 1439 ad quem
texid 3718 Desconegut, Miracle d'un cavaller molt guerrer i robador, escrit 1439 ad quem
texid 3734 Desconegut, Miracle d'un cavaller que tenia dos escuders, escrit 1439 ad quem
texid 3729 Desconegut, Miracle d'un estudiant que vivia vanament, escrit 1439 ad quem
texid 3735 Desconegut, Miracle d'un frare del regne de Castella que succeï a París, escrit 1439 ad quem
texid 3725 Desconegut, Miracle d'un marit i muller qui procrearen un fill, escrit 1439 ad quem
texid 3724 Desconegut, Miracle d'un marit i muller qui procrearen una filleta, escrit 1439 ad quem
texid 3733 Desconegut, Miracle d'un monjo molt devot de la Verge, escrit 1439 ad quem
texid 3723 Desconegut, Miracle d'un monjo que vivia luxuriosament, escrit 1439 ad quem
texid 3731 Desconegut, Miracle d'un religiós devot de la Verge, escrit 1439 ad quem
texid 3736 Desconegut, Miracle d'una bona dona, escrit 1439 ad quem
texid 3717 Desconegut, Miracle d'una dona de Gascunya, escrit 1439 ad quem
texid 3726 Desconegut, Miracle d'una dona vídua, escrit 1439 ad quem
texid 3728 Desconegut, Miracle d'una donzella molt bella, escrit 1439 ad quem
texid 5099 Desconegut, Miracle de la verge del Roser, escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
texid 3737 Desconegut, Miracle de sant Joan Crisòstom, escrit 1439 ad quem
texid 3095 Desconegut, Miracle de un hom cristià lo qual fou pres en terra de moros devot de sant Julià, escrit 1454 a quo
texid 3732 Desconegut, Miracle del rei Robert, escrit 1439 ad quem
texid 11221 Desconegut, Miracle que féu sant Jordi, escrit 1350 ? - 1400 ?
texid 3719 Desconegut, Miracle que passà a Anglaterra, en un monestir dedicat a la Verge, escrit 1439 ad quem
texid 3722 Desconegut, Miracle que succeí a Constantí, emperador, escrit 1439 ad quem
texid 3721 Desconegut, Miracle que succeí a Pavia, en lo monestir de sant Salvador, escrit 1439 ad quem
texid 3720 Desconegut, Miracle que succeí a Pisa, a l'església de sant Cassià, escrit 1439 ad quem
texid 2001 Desconegut, Miracles
texid 2453 Desconegut, Miracles de la Verge, compilat 1301 - 1400
texid 1220 Desconegut, Miracles de la Verge, compilat 1301 - 1439
texid 1218 Desconegut, Miracles de la Verge, escrit 1301 - 1400
texid 1219 Desconegut, Miracles de la Verge, escrit 1351 - 1450
texid 11212 Desconegut, Miracles de sant Antoni?
texid 2048 Desconegut, Miracles de sant Onofre
texid 2034 Desconegut, Miracles del gloriós màrtir mosenyer sant Julià, escrit 1454 a quo
texid 1854 Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem
texid 4654 Desconegut, Mirant que del rey Jesús, ver Messies, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4656 Desconegut, Mirant que vencés la fort gent pagana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5080 Desconegut, Mirau tots la gran dolor, escrit
texid 2991 Desconegut, Misa de ajudar a dir, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3088 Desconegut, Miscel·lània agrícola (tr. Desconegut), escrit 1301 - 1400
texid 2335 Desconegut, Miscel·lània jurídico-administrativa, escrit 1443 ca. - 1460 ca.
texid 1221 Desconegut, Misèria del hom i dels beneficis de Déu
texid 5388 Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem
texid 2040 Desconegut, Missatgês, prech vos que aneu, escrit 1400 - 1500
texid 5233 Desconegut, Misses de sant Amador (tr. Desconegut), traduït 1486 a.
texid 5328 Desconegut, Misses de sant Pau ermità
texid 4088 Desconegut, Misteri d'Elx
texid 4089 Desconegut, Misteri d'Elx
texid 4087 Desconegut, Misteri d'Elx
texid 3038 Desconegut, Misteri de la benaventurada santa Cecília, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 11464 Desconegut, Misteri de la Passió de Jesucrist
texid 2712 Desconegut, Misteri de la Passió, escrit 1290 - 1300
texid 4861 Desconegut, Misteri de la Passió, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 10084 Desconegut, Model de requesta de batalla amb certes condicions, escrit 1450 ca.
texid 2819 Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem
texid 4199 Desconegut, Molt humil Mara de Déu, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 5347 Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa
texid 5353 Desconegut, Molts miracles pogues fer, editat 1546 ad quem
texid 3467 Desconegut, Mon cor, mon voler, mon desig
texid 1008 Desconegut, Mort d'Aristòtil (tr. Desconegut), traduït 1430 - 1450 ca.
texid 4200 Desconegut, Mossén Joan, pus sou desnaturat
texid 4201 Desconegut, N'archipestre, si Déus bona ventura, escrit
texid 5293 Desconegut, Na dolça res, be m'es greu, escrit 1310 [?] - 1350 [?]
texid 4857 Desconegut, Na Francina, la beneita, escrit
texid 9906 Desconegut, Nat és en aquest dia, escrit
texid 3007 Desconegut, […] ne dix laltrir un dia, escrit 1375 - 1400
texid 4000 Desconegut, No crech al món sia tant linda dama, escrit 1450 ca.
texid 3596 Desconegut, No és meravella, escrit 1440 - 1460
texid 4094 Desconegut, No le us diré qual és ma senyora, escrit 1430 a.
texid 4202 Desconegut, No puch dormir soleta, no, escrit 1429 ad quem
texid 4203 Desconegut, No puch guarir de la nafra preyon, escrit 1429 ad quem
texid 3998 Desconegut, No pug dir, sert, virtut o gentilesa, escrit 1450 ca.
texid 2052 Desconegut, No sens turment dolor incomprensible
texid 4207 Desconegut, Noble senyor e dels pus magnifichs, escrit
texid 5637 Desconegut, No·m doneu tanta tristura, escrit 1514 ad quem [?]
texid 4205 Desconegut, No·m sé si s'és mon servell, escrit 1458 - 1461
texid 4008 Desconegut, No·m sé si só en mar, cel o en terra, escrit 1450 ca.
texid 1252 Desconegut, No·n pot donar cert conort, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2869 Desconegut, Normes per al dejuni, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4204 Desconegut, No·s cos huma qui bastas a comprendre, escrit
texid 5183 Desconegut, Nostre senyor Déu Ihesuchrist, escrit 1401 - 1436 ad quem
texid 2508 Desconegut, Nostre senyor Déus, escrit 1400 - 1500
texid 4859 Desconegut, Nostre Senyor e mossèn sent Pere, escrit 1397 a quo
texid 5184 Desconegut, Nostre senyor Ihesuchrist fou punch, escrit 1401 - 1436 ad quem
texid 11258 Desconegut, Nota sobre el compte de la lluna per a les sagnies, escrit 1466 ad quem
texid 11261 Desconegut, Nota sobre el comte de la lluna per a les sagnies, escrit 1466 ad quem
texid 11426 Desconegut, Nota sobre els arbres fruiters i la fruita, escrit 1430 ad quem
texid 2751 Desconegut, Nota sobre els lluïsmes de la ciutat de Barcelona, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 4961 Desconegut, Nota sobre els noms dels reptadors, escrit 1400 - 1430
texid 2672 Desconegut, Nota sobre la luxúria
texid 2762 Desconegut, Nota sobre simples mèdics vegetals, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2774 Desconegut, Nota virtutem Fraxini
texid 2215 Desconegut, Notes genealògiques sobre els reis de Navarra, escrit 1410 ad quem
texid 2278 Desconegut, Notes sobre assumptes de l'Escriptura, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3690 Desconegut, Notícies d'història universal, compilat 1462 ad quem
texid 1222 Desconegut, Notícies històriques sobre reis d'Aragó, escrit 1440 - 1500
texid 3061 Desconegut, Notícies sobre conquestes i sobre reis d'Aragó, escrit 1291 ad quem
texid 2288 Desconegut, Notulae cancellarii supra librum de pulsibus Philareti
texid 2579 Desconegut, Nou mises que ha de dir una dona prenyada, compilat 1401 - 1500
texid 2474 Desconegut, Nou puygs pugé, compilat 1310-08-08 a quo
texid 11241 Desconegut, Nou Testament (tr. Bonifaci Ferrer), traduït 1400 ? - 1417 ad quem
texid 11430 Desconegut, Nou Testament (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1400 [?]
texid 4206 Desconegut, No·us vullau metr'en amar, escrit
texid 11460 Desconegut, Novas rimades
texid 5401 Desconegut, Nunc dimitis vos señora, escrit 1400 - 1500 [?]
texid 4247 Desconegut, Nuyl temps no nasch corona, escrit
texid 4250 Desconegut, O altitut del trezaur glorios, escrit
texid 4658 Desconegut, O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4675 Desconegut, O Barbera santa, de fe digne ciri, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4208 Desconegut, O! be puch dir que mala sort, escrit
texid 4690 Desconegut, O bisbe molt sant, de vida perfeta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4689 Desconegut, O ciri de fe perfet y molt digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4688 Desconegut, O ciri de fe y clara lanterna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1270 Desconegut, O, Cors mesquí e pecador!, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1465 Desconegut… O creatura rahonable (tr. Pere Miquel Carbonell i de Soler…), traduït 1497 ad quem
texid 4210 Desconegut, O cruel ventura mia!, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4664 Desconegut, O Déu eternal, virtut infinida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5091 Desconegut, O Déu immens de Israel, escrit
texid 4640 Desconegut, O dignes reys de molt gran excel·lencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4684 Desconegut, O Dimas beneyt, antorcha encesa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4615 Desconegut, O excellent Egipciaqua digne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4660 Desconegut, O gran arquebisbe qui'l mon tot enrama, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4674 Desconegut, O gran cavaller, molt fel e insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5094 Desconegut… O gran sacerdot humil y benigne, escrit
texid 9911 Desconegut, O las! Hi què·m faré?, escrit
texid 4655 Desconegut, O Lazer insigne, perfet y molt noble, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4649 Desconegut, O Lucia sancta, per Déu molt amada!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4691 Desconegut, O maire primera per Déu elegida, escrit 1450 [?] - 1500
texid 9916 Desconegut, O mara de glòria!, escrit
texid 5297 Desconegut, O, mare beneyta de humana natura, escrit
texid 4680 Desconegut, O Marta beneyta, per Déu molt amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4653 Desconegut, O martir sant y pur ab gran mundicia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4866 Desconegut, O!, o!, o!, gran marevella!, escrit
texid 4663 Desconegut, O pare benigne y molt venerable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5714 Desconegut, O pare sant, de Déu vera factura, escrit
texid 5088 Desconegut, O, princep gran sant Miquel glorios, escrit
texid 4251 Desconegut, O Rey dels reys e Senyor dels senyors, escrit
texid 4625 Desconegut, O salvador de natura humana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5090 Desconegut, O, sanct glorios de molt gran valia, escrit
texid 4638 Desconegut, O sant arquebisbe, de grans laors digne!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4647 Desconegut, O sant confessor de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4632 Desconegut, O sant excellent, molt clara lanterna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4636 Desconegut, O sant excel·lent, perfet y digníssim!, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4682 Desconegut, O sant excellent que'l mon illumina, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3761 Desconegut, O sant excellent Thomas Conturberi, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4677 Desconegut, O sant gloriós, beneyt sant Machari, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4683 Desconegut, O sant glorios, perfet y molt digne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4681 Desconegut, O sant gloriós, qui·l món tot enrama, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4634 Desconegut, O sant gloriós, vexell y retreta, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4685 Desconegut, O sant glorios, Ypolit insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4644 Desconegut, O santa molt digna de gran reverencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4630 Desconegut, O santa [molt] digna, humil Magdalena, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4212 Desconegut, O tu, vida mundana, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4661 Desconegut, O ver prothomartir de fe admirable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3755 Desconegut, O ver prothomartir de molta constancia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4659 Desconegut, O Vera Creu, de grans laors molt digna, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4652 Desconegut, O verge beneyta y martir insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 9892 Desconegut, O verge Maria!, escrit
texid 4623 Desconegut, O verge molt digna, per Déu molt amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4657 Desconegut, O verge prudent, humil Juliana, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2685 Desconegut, O verge santa Maria, escrit 1448
texid 2423 Desconegut, O virgen bien aventurada
texid 4860 Desconegut, O visconte de Narbona, escrit 1412 a quo
texid 5595 Desconegut, O! vosaltres honrats senyors, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2464 Desconegut, Obituari
texid 4772 Desconegut, Obituari dels bisbes de Barcelona, escrit 1385 a quo
texid 1571 Desconegut, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol, editat 1488-08-31
texid 10065 Desconegut, Obra d'alquímia d'Hermes, traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1496 Desconegut, Obra de la Sacratíssima Concepció, editat 1486-12-08
texid 10061 Desconegut, Obres científiques atribuïdes a Ptolomeu
texid 3788 Desconegut, Obres de misericòrdia espirituals (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1450
texid 1224 Desconegut, Ofici de Diumenge de Rams, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4154 Desconegut, Ofici de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2781 Desconegut, Ofici de santa Maria Magdalena, escrit 1500 ad quem
texid 4628 Desconegut, Oh digne prelat de gran reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5433 Desconegut… Oh piadosa querella, escrit
texid 4676 Desconegut, Oh sant excellent de vida molt pura, escrit 1450 [?] - 1500
texid 1225 Desconegut, Opuscle sobre la Passió, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2003 Desconegut, Opusculum ex dictis et sententiis venerabilium doctorum, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 2654 Desconegut, Oració a Déu
texid 11322 Desconegut, Oració a Déu demanant aconseguir la glòria de paradís, escrit 1301 ? - 1400 ?
texid 2943 Desconegut, Oració a Déu, escrit 1527 a quo - ed.
texid 11321 Desconegut, Oració a Déu pels mèrits de la mort del seu fill, escrit 1301 ? - 1400 ?
texid 2655 Desconegut, Oració a Jesucrist amb la Verge Maria com a mitjançera, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4788 Desconegut, Oració a Jesucrist, escrit 1300 [?] - 1330 [?]
texid 11320 Desconegut, Oració a Jesucrist, escrit 1301 ? - 1400 ?
texid 3777 Desconegut, Oració a Jesucrist, escrit 1400 - 1500
texid 1216 Desconegut, Oració a Jesucrist, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2795 Desconegut, Oració a Jesucrist, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 5279 Desconegut, Oració a Jesucrist, escrit 1451 [?] - 1500 [?]
texid 5227 Desconegut, Oració a Jesucrist, escrit 1490 [?] - 1530 [?]
texid 5719 Desconegut, Oració a Jesucrist, per als moments de tribulació, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2659 Desconegut, Oració a la beata santa Caterina, escrit 1400 - 1500
texid 2254 Desconegut, Oració a la creu, escrit 1500 [?] - 1600 [?]
texid 2145 Desconegut, Oració a la Mare de Déu
texid 5100 Desconegut, Oració a la Mare de Déu del Roser, escrit 1450 [?] - 1535 ad quem
texid 2793 Desconegut, Oració a la Verge, escrit 1401 - 1500
texid 3790 Desconegut, Oració a la Verge Maria, escrit 1350 - 1450
texid 5231 Desconegut, Oració a la Verge Maria, escrit 1490 [?] - 1530 [?]
texid 4114 Desconegut, Oració a la Verge Maria per no morir sens confessió, escrit 1400 - 1500
texid 5649 Desconegut, Oració a la Verge Maria, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 4101 Desconegut, Oració a mossèn sant Tomàs, escrit 1400 - 1500
texid 5653 Desconegut, Oració a nostre Senyor Déu, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 5652 Desconegut, Oració a nostre Senyor Déu, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 1147 Desconegut, Oració a sant Nicolau, escrit 1301 - 1400
texid 1935 Desconegut, Oració a santa Apolònia, compilat 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2796 Desconegut, Oració a santa Caterina, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 5650 Desconegut, Oració a tots els àngels, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 5651 Desconegut, Oració a tots els sants de Paradís, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2855 Desconegut, Oració. Contra mal temps, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 10587 Desconegut, Oració de conversos, escrit 1450 [?] - 1510 [?]
texid 10621 Desconegut, Oració de curació per a tot mal
texid 2942 Desconegut, Oracio de l'Àngel Custodi, escrit 1527 a quo - ed.
texid 2941 Desconegut, Oració de la verge Maria, escrit 1400 - 1500
texid 4116 Desconegut, Oració de Monsenyer sant Bernat, escrit 1400 - 1500
texid 4103 Desconegut, Oració de monsenyor sant Restitut, escrit 1400 - 1500
texid 2792 Desconegut, Oració de Nostra Dona santa Maria, escrit 1301 - 1400
texid 1226 Desconegut, Oració de Nostre Senyor Jesucrist, escrit 1301 - 1400
texid 10609 Desconegut, Oració de protecció contra tot mal
texid 2539 Desconegut, Oració de sant Agustí, escrit 1400 - 1500 [?]
texid 10820 Desconegut, Oració de sant Cebrià, compilat 1501 - 1510
texid 4115 Desconegut, Oració de sant Cebrià, escrit 1400 - 1500
texid 5101 Desconegut, Oració de sant Cebrià per guarir de malalties, escrit 1370 [?] - 1400 [?]
texid 2660 Desconegut, Oració de sant Onofre, escrit 1450 ad quem
texid 5453 Desconegut, Oració de sant Onofre, escrit 1500 ad quem [?]
texid 10864 Desconegut, Oració de sant Restituït per conservar la vista, escrit 1401 - 1500 Duran
texid 10583 Desconegut, Oració dels dijous, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 2623 Desconegut, Oració dels dilluns, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 5572 Desconegut, Oració dels dimarts, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 10582 Desconegut, Oració dels dimecres, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 10849 Desconegut, Oració dels divendres, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 10611 Desconegut, Oració dels vaiuots
texid 11303 Desconegut, Oració demanant a Jesucrist ésser il·luminat pels dons de l'Esperit Sant, escrit 1401 ? - 1450 ?
texid 5331 Desconegut, Oració [Deus baynots], escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4756 Desconegut, Oració devota que es diu quan hom deu rebre lo cors de Jesucrist, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 5373 Desconegut, Oració en llatí, compilat 1450 - 1550 [?
texid 2522 Desconegut, Oració en memòria de la santa passió, escrit 1400 - 1500
texid 4155 Desconegut, Oració en rebre el cos de Crist (tr. Desconegut), escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 4769 Desconegut, Oracio facta per materia de complanctu amoris, pronunciat 1438
texid 2425 Desconegut, Oració i devocions per demanar gracies a fer cada dia de la setmana santa, escrit 1500 [?] - 1510 [?]
texid 3793 Desconegut, Oració implorant gràcia, escrit 1400 - 1500
texid 4098 Desconegut, Oració invocant la Ressurrecció, escrit 1400 - 1500
texid 2537 Desconegut, Oració. Jesús fill de Déu lo pare hoges-me, escrit 1400 - 1500
texid 2650 Desconegut, Oració. O Senyor Jesucrist, fill de Déu viu, compilat 1400 - 1500
texid 2768 Desconegut, Oració per a abans de combregar, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5225 Desconegut, Oració per a abans de combregar, escrit 1490 [?] - 1530 [?]
texid 5575 Desconegut, Oració per a aquell a qui el diable tempta de luxúria, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 2769 Desconegut, Oració per a després de combregar, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5226 Desconegut, Oració per a després de combregar, escrit 1490 [?] - 1530 [?]
texid 3037 Desconegut, Oració per a mal de febre, escrit 1401 - 1500
texid 2252 Desconegut, Oració per a mal de queixal, escrit 1350 - 1450 [?]
texid 2682 Desconegut, Oració per a no morir en pecat, escrit 1490 - 1520
texid 11309 Desconegut, Oració per a què la dona tingui un bon embaràs no pugui afollar, escrit 1401 ? - 1450 ?
texid 4109 Desconegut, Oració per aconseguir contricció i gràcia, escrit 1400 - 1500
texid 11306 Desconegut, Oració per aconseguir DCCCM anys de perdons per los pecats mortals e per lo temps perdut, escrit 1401 ? - 1450 ?
texid 11304 Desconegut, Oració per aconseguir diverses gràcies de Jesucrist, repetint-la tantes vegades com gotes va vessar a la passió, escrit 1401 ? - 1450 ?
texid 4117 Desconegut, Oració per aconseguir la salvació, escrit 1400 - 1500
texid 4110 Desconegut, Oració per al mal d'ulls, escrit 1400 - 1500
texid 5576 Desconegut, Oració per castedat, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 10623 Desconegut, Oració per curar el mal de queixal
texid 10622 Desconegut, Oració per curar la ràbia
texid 2770 Desconegut, Oració per demanar a Déu perdó per les culpes, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2771 Desconegut, Oració per demanar ajuda en tribulació, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 11308 Desconegut, Oració per demanar mercè en el moment de la mort per a la remissió dels pecats i protecció davant qualsevol esperit maligne, escrit 1401 ? - 1500 ?
texid 11310 Desconegut, Oració per demanar protecció en els viatges, escrit 1401 ? - 1450 ?
texid 5038 Desconegut, Oració per estancar la sang, escrit 1401 - 1450
texid 5025 Desconegut, Oració per estancar la sang, escrit 1401 - 1450
texid 2544 Desconegut, Oració per estancar la sang, escrit 1401 - 1500
texid 5228 Desconegut, Oració per fer després de l'elevació del cos de Crist, escrit 1490 [?] - 1530 [?]
texid 4779 Desconegut, Oració per fer gràcies després de rebre el cos de Crist, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 2543 Desconegut, Oració per guarir plaga, escrit 1401 - 1500
texid 4108 Desconegut, Oració per protegir els ramats, escrit 1400 - 1500
texid 11382 Desconegut, Oració per protegir-se de les febres, escrit 1451 - 1500
texid 11313 Desconegut, Oració per protegir-se de tribulacions, esperits malignes i penes de l’infern, escrit 141 ? - 1500 ?
texid 11311 Desconegut, Oració per protegir-se dels enemics, de tota mena de mals i especialment per protegir a les dones de un mal part, escrit 1401 ? - 1450 ?
texid 2174 Desconegut, Oració. Per tots aquells quj son en penes de porguatorj
texid 5718 Desconegut, Oració que el benaurat Lluís, rei de França, trameté al rei Carles, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4142 Desconegut, Oració que val a home qui es tenta, escrit 1459 [?]
texid 10518 Desconegut, Oració. Salms que el diable es vantava davant sant Benet de poder dir contínuament i que cap cristià no podia, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 2649 Desconegut, Oració. Senyor ver Déus tot poderós, escrit 1400 ad quem
texid 4837 Desconegut, Oració sobre la Passió de Crist, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 2651 Desconegut… Oració supersticiosa donada a Carlemany per anar a la batalla atribuïda al Pseudo-Sant Lleó papa de Roma (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 2870 Desconegut, Oració trobada al sepulcre de la Mare de Déu, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 11056 Desconegut, Oracions
texid 11204 Desconegut, Oracions a Jesucrist i a Santa Anna, escrit 1480 ?
texid 4059 Desconegut, Oracions d'acció de gràcies per les paraules del sermó i d'altres pregàries, escrit 1400 - 1500
texid 2523 Desconegut, Oracions dels clergues, escrit 1400 - 1500
texid 10038 Desconegut, Oracions dominicals (tr. Desconegut), traduït 1509 ad quem
texid 5720 Desconegut, Oracions, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3689 Desconegut, Oracions i instruccions litúrgiques, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 11326 Desconegut, Oracions jueves, escrit 1451 [?] - 1510 [?]
texid 2631 Desconegut, Oracions molt sollempnes e de gran devoció contra los VII. peccats mortals (tr. Desconegut), traduït 1400 [?] - 1417 [?]
texid 3794 Desconegut, Oracions per ésser escoltat per Déu, escrit 1400 - 1500
texid 2976 Desconegut, Oracions que són en l'esgésia de sant Pau, a Roma, escrit 1401 [?] - 1425 [?]
texid 5398 Desconegut, Oracions que tot cristià ha de dir agenollat davant el Crucifix, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 10528 Desconegut, Oracions supersticioses encapçalades per salms, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4081 Desconegut, Oratio beate barbare, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2047 Desconegut, Oratio beati Onoffri
texid 11453 Desconegut, Oratio de mortalitate
texid 11385 Desconegut, Oratio. Hec est mensura longitudinis corporis Christi, escrit 1300 ? - 1400 ?
texid 11386 Desconegut, Oratio. Jesus in ore in corde. Jesus in omnibus vicibus meis, escrit 1300 ? - 1400 ?
texid 5181 Desconegut, Oratio pro navigantibus, escrit 1502 a quo
texid 1255 Desconegut, Oratio sancta Brigida
texid 3622 Desconegut, Orde que ha de tenir per a dar deseximents un cavaller a altre cavaller, escrit 1490 a.
texid 5156 Desconegut, Ordenació de sagramental, escrit 1401 [?] - 1490 [?]
texid 1227 Desconegut, Ordenança sobre assegurances marítimes, promulgat 1436-08-14
texid 4952 Desconegut, Ordinació de les batalles en camp clos, escrit 1387 ad quem
texid 5583 Desconegut, Ordinació sobre la possessió de les cases, promulgat 1430 [?] - 1460 [?]
texid 2939 Desconegut, Ordinacions: aquell que diu a un altre criminal follia; de plets e injúries; de la capitania de arta, promulgat 1384 ca.
texid 5115 Desconegut, Ordinacions de la Ciutat de Vic, compilat 1453 - 1529-05-23 ad quem
texid 3036 Desconegut, Ordinacions de la vila de Castelló, compilat 1420 a quo - 1496 ad quem
texid 1235 Desconegut, Ordinacions del regne de Mallorca, promulgat 1350 - 1450
texid 11206 Desconegut, Ordinacions gremials i capítols de Mallorca (1), promulgat 1350 ? - 1450 ?
texid 11207 Desconegut, Ordinacions gremials i capítols de Mallorca (2), promulgat 1350 ? - 1450 ?
texid 5326 Desconegut, Ordinacions i privilegis de les valls d'Àneu i d'Espot
texid 10985 Desconegut, Ordinacions sobre les misses matinals de cor de l’any 1513, escrit 1513 - 1514
texid 5144 Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo
texid 5281 Desconegut, Ordinari de Girona, compilat 1550
texid 5283 Desconegut, Ordinari de Vic, escrit 1547 ad quem
texid 5284 Desconegut, Ordinari o Manual per als curats de la diòcesi de Vic, escrit 1568 ad quem
texid 3750 Desconegut, Ornat sou de virtuts tantes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9919 Desconegut, Ou, ou, ou, escrit
texid 1791 Desconegut, Ovidi enamorat (tr. Bernat Metge), traduït 1371 a quo
texid 4213 Desconegut, Palaus d'Onor ples de perilh [?], escrit
texid 2002 Desconegut, Paràfrasi del Salm 70 (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350 [?]
texid 11478 Desconegut, Paraules per fer passar terçana, escrit 1401 ? - 1500 ?
texid 3605 Desconegut, Paraules que el sacerdot dirigeix al malalt en el punt de morir (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 3606 Desconegut, Paraules que el sacerdot diu en un ofici de difunts davant del mort (tr. Desconegut), escrit 1400 - 1500
texid 2669 Desconegut, Paraules que Jesucrist dix en la creu, escrit 1400 ad quem
texid 4668 Desconegut, Pare sou tan venerable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 11307 Desconegut, Passament de la Verge Maria, escrit 1401 ? - 1450 ?
texid 4104 Desconegut, Passió de Jesucrist, adaptat 1401 - 1500
texid 4151 Desconegut, Pater noster poderós, escrit 1487 ca.
texid 5403 Desconegut, Pauch argent gent menat dura, escrit 1424
texid 2155 Desconegut, Pedra filosofal per sol i lluna, traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 9893 Desconegut, Pedro, tocha la tamor, escrit
texid 10615 Desconegut, Per a home que vulguin sentenciar
texid 10612 Desconegut, Per a nafra axarm
texid 10613 Desconegut, Per a treure tota manera de ferro o d'asta que estigui en lo cos d'alguna persona
texid 4842 Desconegut, Per fer l'instrument apel·lat safe, escrit 1440 ca.
texid 4846 Desconegut, Per fer lo instrument desigat [sobre instruments de càlcul astronòmic], escrit 1440 ca.
texid 4257 Desconegut, Per lo gran pes de la manta bastida, escrit
texid 4669 Desconegut, Per obtenir salvació, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5255 Desconegut, Per què s'ha de dejunar els divendres, escrit 1360 [?] - 1390 [?]
texid 4001 Desconegut, Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora, escrit 1450 ca.
texid 4845 Desconegut, Per saber lo loch de Saturnus, compilat 1440 ca.
texid 4216 Desconegut, Per satisfer a vós, qui dau la joya, escrit
texid 5280 Desconegut, Per sercar lo loc on seria, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 2710 Desconegut, Per so com mariner, escrit 1393 a quo
texid 5322 Desconegut, Per sospirar trobe alleujament
texid 4610 Desconegut, Per vos suy en breu turment, escrit 1275 [?] - 1300 [?]
texid 4118 Desconegut, Perdons de la santa pietat de Jesucrist. Miracle que succeí a sant Gregori papa (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
texid 2677 Desconegut, Perquè els Reis d'Orient vingueren en Jerusalem, escrit 1500 ad quem
texid 5635 Desconegut, Perquè molt plaent vos sia, escrit 1466 ad quem
texid 4227 Desconegut… Perquè no falt als trobadors qu·escriure
texid 4214 Desconegut, Pertir me vay lenguint e sospiran
texid 2098 Desconegut… Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2567 Desconegut, Picàtrix (tr. Desconegut), escrit 1401 - 1500
texid 10617 Desconegut, Píndoles per curar diverses malalties
texid 1206 Desconegut… Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte (tr. Desconegut…), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 9930 Desconegut, Plant de Madona Santa Maria, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 2340 Desconegut, Plany de la Verge, escrit 1397 a quem
texid 1082 Desconegut, Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa, escrit 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem
texid 4995 Desconegut, Pólvora per a la vista i el ventrell, escrit 1401 - 1450
texid 5645 Desconegut, Pólvora per al posterol, escrit 1470 a quo
texid 2289 Desconegut, Practica avium aucupantium
texid 9925 Desconegut, Practica de fer l'astrolabi atribuïda a Ptolomeu, escrit
texid 5152 Desconegut, Pràctica de procés de pau e de treva, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
texid 11312 Desconegut, Pràctiques piadoses i formes de pregar recordant la Passió, escrit 1401 ? - 1500 ?
texid 5149 Desconegut, Preconizatio fieri debet cum tubis et voce preconia in hunc modum, escrit 1380 [?] - 1400
texid 3966 Desconegut, Precs dominicals, escrit 1400 - 1500
texid 2703 Desconegut, Predicció astrològica, escrit 1427 ad quem
texid 10969 Desconegut, Prediccions astronòmiques per als anys 1290 a 1295
texid 2054 Desconegut, Prefacio a las profecías, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 2032 Desconegut, Pregàries, compilat 1400 - 1409
texid 11475 Desconegut, Pregàries per aconseguir gràcia, escrit 1401 ? - 1500 ?
texid 2935 Desconegut, Preguntes i respostes sobre condicions i malalties dels cavalls, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2901 Desconegut, Preguntes sobre la litúrgia (tr. Desconegut), escrit 1493 ad quem
texid 9992 Desconegut, Preniu, donzella sagrada
texid 3644 Desconegut, Preparacions per a ben viure e sanctament morir, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 10597 Desconegut, Primer llibre dels Macabeus, traduït 1380 [?] - 1440 [?]
texid 3216 Desconegut, Primerament ligen aquells qui tiren, escrit
texid 3639 Desconegut, Prioritat del rei d'Aragó sobre el de Castella en el concili de Basilea
texid 10822 Desconegut, Privilegi de Girona, promulgat 1401-01-24
texid 1257 Desconegut, Privilegis de la Seca de Barcelona, promulgat 1339 ca.
texid 1258 Desconegut, Privilegis de la vila d'Alguer, promulgat 1400 - 1500
texid 1260 Desconegut, Privilegis i disposicions relatius als argenters de Mallorca, promulgat 1353-02-18 a quo - 1400
texid 5171 Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem
texid 2462 Desconegut, Prodigi que va succeir quan una dona pregava pels difunts, escrit 1700 - 1800
texid 2671 Desconegut, Profecies bíbliques vetotestamentàries sobre la vinguda de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1330 [?]
texid 1977 Desconegut, Profecies, escrit 1420 ca.
texid 5310 Desconegut, Profecies sobre la conquesta de Granada, escrit 1492 [?]
texid 11298 Desconegut, Pròleg al llibre segon de Paralipomenon, traduït 1351 ? - 1375 ?
texid 11428 Desconegut, Pròleg de l'Evangeli segons sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 2039 Desconegut, Proòmens, direts ha mon senyor, escrit 1418 a.
texid 2776 Desconegut, Propietates lune
texid 5523 Desconegut, Propietats de la llengua bovina, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5531 Desconegut, Propietats de la regalèsia, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 2316 Desconegut, Propietats de la sàlvia, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 5528 Desconegut, Propietats de les violes, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5527 Desconegut, Propietats del galangal, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5526 Desconegut, Propietats del lignum àloe, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5524 Desconegut, Propietats del mastec, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 2315 Desconegut, Propietats del romaní, compilat 1340 [?] - 1360 [?]
texid 5520 Desconegut, Propietats del senet, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5525 Desconegut, Propietats del sèver, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5329 Desconegut, Propietats dels dotze signes del zodíac, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 11282 Desconegut, Propietats medicinals de l’òliba, del boc, de la llebre i de la mustela
texid 11318 Desconegut… Proverbia regiminis genetivi secundum magistrum Tomam
texid 4191 Desconegut, Proverbis, compilat 1351 [?] - 1400 [?]
texid 1929 Desconegut, Proverbis del rei Salamó (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 5117 Desconegut, Proverbis, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 1265 Desconegut, Proverbis (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 11388 Desconegut, Psalmi
texid 11387 Desconegut, Psalmi poenitentialis (Ps. 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142)
texid 3092 Desconegut, Psalms penitencials, traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2304 Desconegut, Pues forzado me es partir, escrit 1480 - 1500
texid 2221 Desconegut, Puesto tengo el pensamiento
texid 4670 Desconegut, Puix als cels amb tanta gloria, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4671 Desconegut, Puix, apòstol tan insigne, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4672 Desconegut, Puix de Déu sou tan amada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 2950 Desconegut, Puix de vostra carn sagrada, escrit 1400 - 1536 ad quem (ed.)
texid 4692 Desconegut, Puix del poble sou defensa, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5081 Desconegut, Puix Déu etern, o, Verge preciosa!, escrit 1518 a quo
texid 4884 Desconegut, Puix Déu vos ha dat virtut, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 4693 Desconegut, Puix entre les vergens sou verge stimada, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3758 Desconegut, Puix entre'ls sants sou vos de valor tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4695 Desconegut, Puix fos vencedor d'aquell adversari, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4696 Desconegut, Puix molt clarament se mostra, escrit 1450 [?] - 1500
texid 5092 Desconegut, Puix molt vos plau lo presentar, escrit
texid 3751 Desconegut, Puix per vos, Verge Maria, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3746 Desconegut, Puix que mare tan honrada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5098 Desconegut, Puix que rosa molt suau, escrit 1450 [?] - 1536 ad quem
texid 4889 Desconegut, Puix que tanta gran virtut, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 3748 Desconegut, Puix que tanta reuerencia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4697 Desconegut, Puix sant tan insigne y tan comendable, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3766 Desconegut, Puix seruis ab amor tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4698 Desconegut, Puix sou de Jesús servent tan dignissim, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4887 Desconegut, Puix sou de tot aquest poble, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 3765 Desconegut, Puix sou lum de la fe nostra, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4617 Desconegut, Puix sou sacerdot y bisbe tan digne, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3759 Desconegut, Puix sou sant tan venerable, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4890 Desconegut, Puix sou verge i digna, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 5437 Desconegut… Puix teniu tanta virtut, escrit
texid 4699 Desconegut, Puix veig que dels fels portau la bandera, escrit 1450 [?] - 1500
texid 3756 Desconegut, Puix veig sou dotat de gracia tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4880 Desconegut, Puix vos ama tant Maria, escrit 1490 [?] - 1600 [?]
texid 3763 Desconegut, Puix vostra valor tan gran es y tanta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3754 Desconegut, Puix vostra virtut a tots nos conuida, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3753 Desconegut, Puix vostra virtut lo mon tot esmalta, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 11021 Desconegut, Pulcrum exemplum, escrit 1401 a quo - 1450 ad quem
texid 3994 Desconegut, Pus conexeu vos ám ab fermetat, escrit 1450 ca.
texid 4217 Desconegut, Pus ha dispost la magestat divina
texid 5708 Desconegut, Pus la batayla fo estada (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4218 Desconegut, Pus mon cor hage rescatat, escrit
texid 9896 Desconegut, Pus 'neu de part, Verge, escrit
texid 4219 Desconegut, Pus que d'amar vós fets merxanderia, escrit
texid 5638 Desconegut, Pus que no·m voleu servir, escrit 1517 ad quem [?]
texid 3676 Desconegut, Pus que perdech, li mercader la fes, escrit 1401 - 1410 ca.
texid 4220 Desconegut, Pus que sou de mi amada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2518 Desconegut, Pus que tothom se n'aparta, escrit 1462 - 1463
texid 4221 Desconegut, Pus que vostre fonament, escrit
texid 4222 Desconegut, Pus que vuyt jorns stich, senyora, escrit 1429 ad quem
texid 5490 Desconegut, Puys Daniel fo per mort finat (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem
texid 4609 Desconegut, Puys l'altessa reginal, escrit 1478 d.
texid 3819 Desconegut, Puys per amors fis pretz es mantengutz, escrit 1440 ad quem
texid 4211 Desconegut, Qualitats dels signes astrològics, escrit 1520 ad quem
texid 3069 Desconegut, Quan d'ombra Déu sa curatura, escrit 1498 ad quem
texid 2025 Desconegut, Quant ay lo mon consirat, escrit 1201 - 1300
texid 10964 Desconegut, Quant natural és a tots lo morir
texid 4113 Desconegut, Quantes plagues soferí lo salvador nostre Jesucrist, escrit 1400 - 1500
texid 3102 Desconegut, Quatre maneres de mort, escrit 1401 - 1500
texid 5159 Desconegut, Quattuor Passiones (tr. Desconegut), traduït 1501 a quo
texid 3065 Desconegut, Què cové per venir al terme prefix a la mort, escrit 1370 [?] - 1400 [?]
texid 1245 Desconegut, […] Que si no y prenem qualque consell, escrit 1375 - 1400
texid 5399 Desconegut, Que tots de gran coratge, escrit 1399 a quo
texid 1269 Desconegut, Questa del sant Grasal (tr. Guillem Rexach…), traduït 1355-05-16 - colofó
texid 2898 Desconegut, Qüestions del sacrifici (tr. Desconegut), escrit 1401 - 1493 ad quem
texid 2045 Desconegut, Qüestions sobre els Novíssims (tr. Desconegut), traduït 1486 ad quem
texid 5673 Desconegut… Qui conte rondalles, escrit 1517 ad quem
texid 4602 Desconegut, Qui leyalment serveix amors, escrit 1390 - 1410
texid 2565 Desconegut, Qui no fa verdadera confessió, escrit 1400 - 1500
texid 4700 Desconegut, Qui pot loar molt la gran valor vostra, escrit 1450 [?] - 1500
texid 4119 Desconegut, Qui vol hoyir los .vij. goyts principals, escrit 1400 - 1500
texid 5625 Desconegut, Qui vol visitar, escrit 1400 ad quem
texid 11203 Desconegut, Quinze goigs de la mare de Déu, escrit 1480 ?
texid 5232 Desconegut, Quinze oracions d'admirable virtut, escrit 1490 [?] - 1530 [?]
texid 2711 Desconegut, […] Quj fo ab ells, escrit 1393 ca.
texid 4843 Desconegut, Radix medius motus planetarum, escrit 1440 ca.
texid 2984 Desconegut, Raons fetes contra el rei en Ferran per no voler pagar les imposicions, escrit 1412 - 1416
texid 11339 Desconegut, Raons per les quals obra una medicina, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
texid 4258 Desconegut, Rar no és tu a donar benefici, escrit
texid 5016 Desconegut, Recepta a beuratge per a febre pestilençial de glànoles, escrit 1401 - 1450
texid 2377 Desconegut, Recepta. A confortar la persona, compilat 1401 - 1500
texid 2383 Desconegut, Recepta. A conseruar la vista, compilat 1401 - 1500
texid 4994 Desconegut, Recepta a desfeta d'ulls, escrit 1401 - 1450
texid 5509 Desconegut, Recepta a disoldra humors, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5018 Desconegut, Recepta a dolor de cap, escrit 1401 - 1450
texid 10542 Desconegut, Recepta. A dona que ha la criatura morta, compilat 1490 a quo
texid 10551 Desconegut, Recepta. A dona que no es vol pintar, compilat 1490 a quo
texid 10555 Desconegut, Recepta. A dona que no ha llet, compilat 1490 a quo
texid 5642 Desconegut, Recepta a dona que vaja en part e no puixa parir, escrit 1413 a quo
texid 2376 Desconegut, Recepta. A estancar exir, compilat 1401 - 1500
texid 9966 Desconegut, Recepta a fluix de sang, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4141 Desconegut, Recepta a foc salvatge, escrit 1459 [?]
texid 9960 Desconegut, Recepta a hom que no pot pixar, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2384 Desconegut, Recepta. A hom qui axe dolor al chaxal, compilat 1401 - 1500
texid 4997 Desconegut, Recepta a hom sord, escrit 1401 - 1450
texid 10575 Desconegut, Recepta. A home que no pot orinar si no a gota espesa, compilat 1490 a quo
texid 9948 Desconegut, Recepta a la pedra de la vexiga, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5221 Desconegut, Recepta a madurar postema, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5021 Desconegut, Recepta a mal d'arenes o de pedra, escrit 1401 - 1450
texid 5536 Desconegut, Recepta a mal d'eixir, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 4137 Desconegut, Recepta a mal d'ulls, escrit 1456 [?]
texid 2391 Desconegut, Recepta. A mal de buba, compilat 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4982 Desconegut, Recepta a mal de càncer, escrit 1401 - 1450
texid 4989 Desconegut, Recepta a mal de cap, especialment si el provoca la febre, escrit 1401 - 1450
texid 5013 Desconegut, Recepta a mal de corrença, escrit 1401 - 1450
texid 2390 Desconegut, Recepta. A mal de glanola, compilat 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10556 Desconegut, Recepta. A mal de mugrons, compilat 1490 a quo
texid 9939 Desconegut, Recepta a mal de pedra (2), escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9940 Desconegut, Recepta a mal de pedra (3), escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2381 Desconegut, Recepta. A mal de pedra, compilat 1401 - 1500
texid 9938 Desconegut, Recepta a mal de pedra, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4998 Desconegut, Recepta a mal de quartana, escrit 1401 - 1450
texid 9965 Desconegut, Recepta a mal de ventrell, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5015 Desconegut, Recepta a mala buanya, escrit 1401 - 1450
texid 9949 Desconegut, Recepta a mals de ulls o desfeta o tels d'aquells, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5017 Desconegut, Recepta a mordedura de cà rabiós, escrit 1401 - 1450
texid 5019 Desconegut, Recepta a persona que haja pres verí, l'hagi picat una serp o un escorpí, escrit 1401 - 1450
texid 10561 Desconegut, Recepta. A persona que no pot orinar, compilat 1490 a quo
texid 10491 Desconegut, Recepta a provocar les menstrues, compilat 1401 [?] - 1435
texid 5014 Desconegut, Recepta a tota cremadura, escrit 1401 - 1450
texid 5020 Desconegut, Recepta a tota infladura o cop que hagi rebut home o animal, escrit 1401 - 1450
texid 4976 Desconegut, Recepta a tota trencadura d'os, escrit 1401 - 1450
texid 10566 Desconegut, Recepta. A ulls plorosos, compilat 1490 a quo
texid 9954 Desconegut, Recepta. Banys per mal de ronyons e d'arenes e de la vexiga, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1343 Desconegut, Recepta. Confecció de litarge, compilat 1401 [?] - 1500 [?]
texid 9943 Desconegut, Recepta. Confits que són bons per a trencadura, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4138 Desconegut, Recepta-conjur contra els cucs, escrit 1459 [?]
texid 1321 Desconegut, Recepta contra artetica, compilat 1401 [?] - 1435
texid 5510 Desconegut, Recepta contra dolor de budells (I), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5511 Desconegut, Recepta contra dolor de budells (II), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5512 Desconegut, Recepta contra dolor de budells (III), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5219 Desconegut, Recepta contra dolor de ventre, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5507 Desconegut, Recepta contra el corriment de la relma vella, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 2532 Desconegut, Recepta contra epidèmia, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
texid 5045 Desconegut, Recepta contra fístoles, escrit 1401 - 1450
texid 1458 Desconegut, Recepta. Contra guiches (I), compilat 1490 a quo
texid 10549 Desconegut, Recepta. Contra guiches (II), compilat 1490 a quo
texid 4127 Desconegut, Recepta contra l'espasme de ventre, escrit 1420 [?] - 1421 [?]
texid 4122 Desconegut, Recepta contra l'espasme, escrit 1419 a quo
texid 4140 Desconegut, Recepta contra la desfeta d'ull, escrit 1459 [?]
texid 5034 Desconegut, Recepta contra la selotofadura, escrit 1440 - 1450
texid 4125 Desconegut, Recepta contra la tos, escrit 1419 a quo
texid 5508 Desconegut, Recepta contra mal d'asma, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5037 Desconegut, Recepta contra porcellanes, escrit 1401 - 1450
texid 2149 Desconegut, Recepta. Crastili laxatiu, compilat 1401 - 1500
texid 2369 Desconegut, Recepta. Crastili restrictiu, compilat 1401 - 1500
texid 9962 Desconegut, Recepta d'aigua de vida preciosa, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9961 Desconegut, Recepta de colp de cara, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2367 Desconegut, Recepta de composta, compilat 1400 - 1500
texid 2520 Desconegut, Recepta de cuina, escrit 1400 - 1500
texid 2373 Desconegut, Recepta de dirigea a una lliura de sucra, compilat 1401 - 1500
texid 2374 Desconegut, Recepta de fer un quart de piment a mesura de Barcelona, compilat 1400 - 1500
texid 3091 Desconegut, Recepta de la bona composta (tr. Desconegut), escrit 1301 - 1400
texid 9944 Desconegut, Recepta de porcellanes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2372 Desconegut, Recepta de salsa, compilat 1400 - 1500
texid 9946 Desconegut, Recepta. Empastre per les dites porcellanes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2379 Desconegut, Recepta. Engüent per ablanir nervis e jonoy refredat, compilat 1401 - 1500
texid 9945 Desconegut, Recepta. Engüent per porcellanes, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2388 Desconegut, Recepta. És bo a glanola, compilat 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4984 Desconegut, Recepta, escrit 1401 - 1450
texid 2305 Desconegut, Recepta, escrit 1401 - 1500 [?]
texid 10522 Desconegut, Recepta, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 5321 Desconegut, Recepta, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 5487 Desconegut, Recepta […] Flux de santiri, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 10541 Desconegut, Recepta. La virtut del morritort, compilat 1490 a quo
texid 2263 Desconegut, Recepta medicinal, alquímica, astrològica, disposició supersticiosa o de tipus semblant en curs d'estudi
texid 5306 Desconegut, Recepta. Medicines, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 9942 Desconegut, Recepta. Medicines pels qui han perdut la vista, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2653 Desconegut, Recepta: noble piment als nafrats, compilat 1400 - 1500
texid 2371 Desconegut, Recepta. Oli de blanch d'ou, compilat 1401 - 1500
texid 2370 Desconegut, Recepta. Oli de ros de bota, compilat 1401 - 1500
texid 5007 Desconegut, Recepta per a aquell que té sangonera en la boca, que té altres moltes propietats, escrit 1401 - 1450
texid 4992 Desconegut, Recepta per a aquell qui gita la vianda per la boca, escrit 1401 - 1450
texid 5002 Desconegut, Recepta per a aquell qui haja serp dins del cos, escrit 1401 - 1450
texid 10572 Desconegut, Recepta. Per a berrugues, compilat 1490 a quo
texid 10562 Desconegut, Recepta. Per a bèstia que té […] ungles, compilat 1490 a quo
texid 10552 Desconegut, Recepta. Per a calçar les dents, compilat 1490 a quo
texid 4988 Desconegut, Recepta per a calçar les dents, escrit 1401 - 1450
texid 9967 Desconegut, Recepta per a cames inflades, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10816 Desconegut, Recepta per a cobrar l'oida, escrit 1500 - 1690
texid 9936 Desconegut, Recepta per a colica passi (2), escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9937 Desconegut, Recepta per a colica passi (3), escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5030 Desconegut, Recepta per a colica passi, escrit 1401 - 1450
texid 9935 Desconegut, Recepta per a colica passi, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9986 Desconegut, Recepta per a cortana (altra), escrit 1513 ad quem
texid 9964 Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5266 Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1470 [?] - 1496 [?]
texid 9934 Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 5596 Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 9976 Desconegut, Recepta per a cucs, escrit 1506 ad quem
texid 10532 Desconegut, Recepta per a desfetes d'ulls, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9985 Desconegut, Recepta per a dolor a les cames, escrit 1512 ad quem
texid 5043 Desconegut, Recepta per a dolor d'ulls, escrit 1401 - 1450
texid 10574 Desconegut, Recepta. Per a dolor de orella, compilat 1490 a quo
texid 10573 Desconegut, Recepta. Per a dolor de queixal, compilat 1490 a quo
texid 5538 Desconegut, Recepta per a dona que es vol emprenyar (I), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5541 Desconegut, Recepta per a dona que es vol emprenyar (II), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 4968 Desconegut, Recepta per a dona que li comencen a engorxar les mamelles, escrit 1401 - 1450
texid 5539 Desconegut, Recepta per a dona que no té llet, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5005 Desconegut, Recepta per a dona que vulgui concebre, escrit 1401 - 1450
texid 11364 Desconegut, Recepta per a engüent i altres preparats per a curar el mal de sement (o de sant Ment), escrit 1495 a quo
texid 11365 Desconegut, Recepta per a engüent i altres preparats per a curar el mal de sement (o de sant Ment), escrit 1495 a quo
texid 4145 Desconegut, Recepta per a epidèmies, escrit 1476 [?]
texid 4972 Desconegut, Recepta per a expulsar un fetus mort (I), escrit 1401 - 1450
texid 5004 Desconegut, Recepta per a expulsar un fetus mort (II), escrit 1401 - 1450
texid 10535 Desconegut, Recepta per a fer tinta, escrit 1415
texid 9989 Desconegut, Recepta per a fer tinta, escrit 1498 ad quem
texid 1461 Desconegut, Recepta. Per a fichs (I), confirmat 1490 a quo
texid 10563 Desconegut, Recepta. Per a fichs (II), compilat 1490 a quo
texid 10559 Desconegut, Recepta. Per a foc que es posa en la nafra, compilat 1490 a quo
texid 5521 Desconegut, Recepta per a foscura d'ulls, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5052 Desconegut, Recepta per a gargarisme, escrit 1401 - 1450
texid 2389 Desconegut, Recepta. Per a glanola, compilat 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9988 Desconegut, Recepta per a guarir verrugues, escrit 1513 ad quem
texid 4980 Desconegut, Recepta per a hom qui no sent bé, escrit 1401 - 1450
texid 4993 Desconegut, Recepta per a home desmenjat, escrit 1401 - 1450
texid 4990 Desconegut, Recepta per a home que no pot pixar, escrit 1401 - 1450
texid 4977 Desconegut, Recepta per a home sord, escrit 1401 - 1450
texid 10565 Desconegut, Recepta. Per a home trencat, compilat 1490 a quo
texid 5032 Desconegut, Recepta per a infants qui han cucs, escrit 1401 - 1450
texid 9959 Desconegut, Recepta per a inflor de coll, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4126 Desconegut, Recepta per a l'úlcera de cama, escrit 1420 a quo
texid 10523 Desconegut, Recepta per a la gota, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1276 Desconegut, Recepta per a la gota roja, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 4128 Desconegut, Recepta per a la inmunensa, escrit 1420 [?] - 1421 [?]
texid 5036 Desconegut, Recepta per a la mare, escrit 1401 - 1450
texid 9956 Desconegut, Recepta per a la melsa, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5029 Desconegut, Recepta per a la pedra, escrit 1401 - 1450
texid 5006 Desconegut, Recepta per a la persona que pixa sang, escrit 1401 - 1450
texid 5055 Desconegut, Recepta per a les dones, escrit 1450 - 1500 [?]
texid 5056 Desconegut, Recepta per a les dones que no es poden emprenyar la qual fer vi per a la reina d'Espanya e per a altres nobles dones, escrit 1450 - 1500 [?]
texid 5003 Desconegut, Recepta per a les genives, escrit 1401 - 1450
texid 9974 Desconegut, Recepta per a les lampugues, escrit 1506 ad quem
texid 4979 Desconegut, Recepta per a les pors nocturnes, escrit 1401 - 1450
texid 4123 Desconegut, Recepta per a les taques de la pell, escrit 1419 a quo
texid 4130 Desconegut, Recepta per a llevar el dolor, escrit 1429 [?]
texid 10543 Desconegut, Recepta. Per a llevar […] oli, compilat 1490 a quo
texid 10545 Desconegut, Recepta. Per a llevar taca d'oli de drap de llana o de seda, compilat 1490 a quo
texid 2542 Desconegut, Recepta. Per a los ulls, compilat 1301 - 1400
texid 2294 Desconegut, Recepta per a madona Isabel, escrit 1401 - 1500 [?]
texid 10533 Desconegut, Recepta per a mal d'aljaça, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5035 Desconegut, Recepta per a mal d'esquinènçia, escrit 1401 - 1450
texid 5033 Desconegut, Recepta per a mal d'ulls, escrit 1401 - 1450
texid 4124 Desconegut, Recepta per a mal d'ulls, escrit 1419 a quo
texid 9979 Desconegut, Recepta per a mal de caixal (altra), escrit 1509 ad quem
texid 9978 Desconegut, Recepta per a mal de caixal, escrit 1509 ad quem
texid 10550 Desconegut, Recepta. Per a mal de caure, compilat 1490 a quo
texid 4981 Desconegut, Recepta per a mal de corença, escrit 1401 - 1450
texid 10534 Desconegut, Recepta per a mal de costat, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9975 Desconegut, Recepta per a mal de costat, escrit 1506 ad quem
texid 10554 Desconegut, Recepta. Per a mal de mare, compilat 1490 a quo
texid 10817 Desconegut, Recepta per a mal de mascle, escrit 1500 - 1690
texid 5054 Desconegut, Recepta per a mal de morenes, escrit 1401 - 1450
texid 10605 Desconegut, Recepta per a mal de mumia, escrit 1401 - 1499
texid 10553 Desconegut, Recepta. Per a mal de pedra, compilat 1490 a quo
texid 9952 Desconegut, Recepta per a mal de pedra, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10530 Desconegut, Recepta per a mal de pedra, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9933 Desconegut, Recepta per a mal de pedra, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 1610 Desconegut, Recepta per a mal de pedra, escrit 1475 [?] - 1500
texid 5466 Desconegut, Recepta per a mal de pedra, escrit 1475 [?] - 1501 [?]
texid 9987 Desconegut, Recepta per a mal de queixal (altra), escrit 1513 ad quem
texid 4131 Desconegut, Recepta per a mal de queixal, escrit 1424 [?]
texid 5474 Desconegut, Recepta per a mal de queixal, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 5319 Desconegut, Recepta per a mal de queixal, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 5031 Desconegut, Recepta per a mal de ronyons i passi còlica, escrit 1401 - 1450
texid 9980 Desconegut, Recepta per a mal de sant Nent, escrit 1509 ad quem
texid 5470 Desconegut, Recepta per a mal de sedimen sant [?], escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 2297 Desconegut, Recepta per a mal de trencadura, escrit 1401 - 1500 [?]
texid 4983 Desconegut, Recepta per a malaltia dels ulls, escrit 1401 - 1450
texid 9984 Desconegut, Recepta per a morenes (altra), escrit 1510 ad quem
texid 9983 Desconegut, Recepta per a morenes, escrit 1510 ad quem
texid 4512 Desconegut, Recepta per a ocell que haja aigua al cap, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4378 Desconegut, Recepta per a ocell que sia cascat, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10571 Desconegut, Recepta. Per a pantax, compilat 1490 a quo
texid 9932 Desconegut, Recepta per a pantax, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10564 Desconegut, Recepta. Per a passa còlica, compilat 1490 a quo
texid 9972 Desconegut, Recepta per a persona que no pot exir, escrit 1506 ad quem
texid 10558 Desconegut, Recepta. Per a persona que orina sang, compilat 1490 a quo
texid 4978 Desconegut, Recepta per a persona que té mala color, escrit 1401 - 1450
texid 10548 Desconegut, Recepta. Per a prendre ocells, compilat 1490 a quo
texid 4144 Desconegut, Recepta per a preservar les dents, escrit 1459 [?]
texid 10540 Desconegut, Recepta. Per a pudor de boca, compilat 1490 a quo
texid 5048 Desconegut, Recepta per a purgació, escrit 1401 - 1450
texid 4986 Desconegut, Recepta per a purgar lo cors sense violència, escrit 1401 - 1450
texid 4706 Desconegut, Recepta per a quan l'ocell té la mà inflada per un cop, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 10531 Desconegut, Recepta per a quartana, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5275 Desconegut, Recepta per a quartana, escrit 1475 [?] - 1501 [?]
texid 9982 Desconegut, Recepta per a quartana, escrit 1509 ad quem
texid 4999 Desconegut, Recepta per a qui ha pedra a la vexiga, escrit 1401 - 1450
texid 9977 Desconegut, Recepta per a qui no pot orinar, escrit 1506 ad quem
texid 5049 Desconegut, Recepta per a replecçio, escrit 1401 - 1450
texid 5469 Desconegut, Recepta per a squinència, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 10557 Desconegut, Recepta. Per a tinya, compilat 1490 a quo
texid 11367 Desconegut, Recepta. Per a tinya, escrit 1280 ? - 1320 ?
texid 5039 Desconegut, Recepta per a tinya, escrit 1401 - 1450
texid 4996 Desconegut, Recepta per a tota trencadura o talladura que surti sang, escrit 1401 - 1450
texid 10569 Desconegut, Recepta. Per a trencadura, compilat 1490 a quo
texid 4129 Desconegut, Recepta per a trencadura, escrit 1420 [?] - 1421 [?]
texid 10544 Desconegut, Recepta. Per a treure tinta, compilat 1490 a quo
texid 5522 Desconegut, Recepta per a úlceres de boca, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5644 Desconegut, Recepta per a xinxes, escrit 1463 a quo
texid 5506 Desconegut, Recepta per ablanir les canals dels pits, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 2292 Desconegut, Recepta per al cap i la vista, escrit 1401 - 1500 [?]
texid 5530 Desconegut, Recepta per al dolor de la vulva i altres malalties de la dona, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 4136 Desconegut, Recepta per al dolor, escrit 1456 [?]
texid 2298 Desconegut, Recepta per al dolor que sofreixen els trectats per ventositat, escrit 1401 - 1500 [?]
texid 2291 Desconegut, Recepta per al mal d'ulls, escrit 1401 - 1500 [?]
texid 4133 Desconegut, Recepta per al mal de cap, escrit 1437 [?]
texid 4135 Desconegut, Recepta per al mal de cap, escrit 1453 [?]
texid 5516 Desconegut, Recepta per al mal de morenes, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 4165 Desconegut, Recepta per al mal de ronyons, escrit 1401 - 1450 [?]
texid 4987 Desconegut, Recepta per al mal de ronyons, escrit 1401 - 1450
texid 4973 Desconegut, Recepta per al mal de ronyons, escrit 1401 - 1450
texid 2293 Desconegut, Recepta per al mal de ronyons, escrit 1401 - 1500 [?]
texid 4134 Desconegut, Recepta per al mal de ventre, escrit 1453 [?]
texid 5027 Desconegut, Recepta per al reuma, escrit 1401 - 1450
texid 9981 Desconegut, Recepta per al ventrell, escrit 1509 ad quem
texid 5529 Desconegut, Recepta per als pits, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 10568 Desconegut, Recepta. Per anar camí, compilat 1490 a quo
texid 4975 Desconegut, Recepta per aquell qui té el ventre inflat, escrit 1401 - 1450
texid 2541 Desconegut, Recepta. Per atirar lo sanyal, escrit 1301 - 1400
texid 5537 Desconegut, Recepta per avorrir lo vi, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 10519 Desconegut, Recepta. Per cavall que tingui aristella, escrit 1401 - 1500
texid 5050 Desconegut, Recepta per clarificar la vista, escrit 1401 - 1450
texid 4974 Desconegut, Recepta per combatre la pudor de la boca, escrit 1401 - 1450
texid 9955 Desconegut, Recepta per confortar e adobar la mare de la fembra, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2378 Desconegut, Recepta per confortar la boca del ventrey e lo cap, compilat 1401 - 1500
texid 5028 Desconegut, Recepta per confortar la vista, escrit 1401 - 1450
texid 2157 Desconegut, Recepta per congelar el mercuri (tr. Jaume Mas), escrit 1501 - 1525 ca.
texid 2111 Desconegut, Recepta per curar fals quarter, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 10619 Desconegut, Recepta per curar les porcellanes
texid 5519 Desconegut, Recepta per curar pons (oli), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5041 Desconegut, Recepta per disoldre la glànola, escrit 1401 - 1450
texid 5505 Desconegut, Recepta per disoldre les humors grosses, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 10547 Desconegut, Recepta. Per eixir un fer[..] de nafra, compilat 1490 a quo
texid 10596 Desconegut, Recepta. Per estancar sang de nas, compilat 1490 a quo
texid 5534 Desconegut, Recepta per estrènyer la natura (I), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5535 Desconegut, Recepta per estrènyer la natura (II), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 10986 Desconegut, Recepta per evacuar la rellma del cal e la fleuma del ventrell
texid 9951 Desconegut, Recepta per exir o largament de ventre, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2684 Desconegut, Recepta per fer bona tinta, escrit 1450 - 1500
texid 2551 Desconegut, Recepta per fer cera gomada, compilat 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2765 Desconegut, Recepta per fer composta, escrit 1400 - 1500
texid 4971 Desconegut, Recepta per fer dormir, escrit 1401 - 1450
texid 5024 Desconegut, Recepta per fer drap encerat, escrit 1401 - 1450
texid 5057 Desconegut, Recepta per fer empastre, escrit 1450 - 1500 [?]
texid 5058 Desconegut, Recepta per fer empastre preciós per a tota nafra, escrit 1450 - 1500 [?]
texid 5111 Desconegut, Recepta per fer mostasa, escrit 1401 - 1500
texid 10072 Desconegut, Recepta per fer oli d'arsènic, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5046 Desconegut, Recepta per fer pilloles de Rasis, traduït 1401 - 1450
texid 5289 Desconegut, Recepta per fer piment, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 5540 Desconegut, Recepta per fer pixar la fleuma, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 4838 Desconegut, Recepta per fer pòlvora de duc, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5485 Desconegut, Recepta per fer pomada per adobar les mans i els morros, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 4970 Desconegut, Recepta per fer retornar la parla a qui l'hagi perdut, escrit 1401 - 1450
texid 5218 Desconegut, Recepta per fer “sol”, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5643 Desconegut, Recepta per fer tinta, escrit 1415 a quo
texid 5040 Desconegut, Recepta per fer ungüent blanc, escrit 1401 - 1450
texid 5517 Desconegut, Recepta per fer urinar, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 4839 Desconegut, Recepta per fer vi d'Hipocràs, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5059 Desconegut, Recepta per fístola antiga, escrit 1450 - 1500 [?]
texid 9958 Desconegut, Recepta per foc, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5518 Desconegut, Recepta per gitar la pedra, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 9947 Desconegut, Recepta per glandulis, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3084 Desconegut, Recepta per guarir ca que haja fichs en lo membre, escrit 1401 - 1500
texid 4963 Desconegut, Recepta per guarir el ventre inflat, escrit 1450 - 1475 [?]
texid 5499 Desconegut, Recepta per guarir tenasmon (I), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5500 Desconegut, Recepta per guarir tenasmon (II), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5501 Desconegut, Recepta per guarir tenasmon (III), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5502 Desconegut, Recepta per guarir tenasmon (IV), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3673 Desconegut, Recepta per llevar la dolor, escrit 1401 - 1500
texid 3672 Desconegut, Recepta per lo rocí, escrit 1401 - 1500
texid 5044 Desconegut, Recepta per matar berbol, escrit 1401 - 1450
texid 5504 Desconegut, Recepta per matar cucs (I), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5514 Desconegut, Recepta per matar cucs (III), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 5515 Desconegut, Recepta per matar cucs (IV), escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 10526 Desconegut, Recepta per matar la cuca que està en l'alfals, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 4985 Desconegut, Recepta per obrir forúncols o glànoles, escrit 1401 - 1450
texid 9953 Desconegut, Recepta per pasia còlica, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2386 Desconegut, Recepta. Per posar sobre glanola, compilat 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9941 Desconegut, Recepta per puagra e mal de pedra o de ronyons o de cap, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9950 Desconegut, Recepta per puagra, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2375 Desconegut, Recepta per purgar, compilat 1401 - 1500
texid 2387 Desconegut, Recepta. Per recuperar la paraula, compilat 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5047 Desconegut, Recepta per replecçio, escrit 1401 - 1450
texid 10570 Desconegut, Recepta. Per […]riança, compilat 1490 a quo
texid 10567 Desconegut, Recepta. Per sagnar sang, compilat 1490 a quo
texid 10546 Desconegut, Recepta. Per sanar la vy […..] sis anys, compilat 1490 a quo
texid 5001 Desconegut, Recepta per tallar hom nafrat que no haja sentiment, escrit 1401 - 1450
texid 5471 Desconegut, Recepta per terçanes e quartanes e per tota malautia, escrit 1474 [?] - 1505 [?]
texid 4991 Desconegut, Recepta per treure ferro o fust del cos de l'home, escrit 1401 - 1450
texid 3082 Desconegut, Recepta per treure ronya, escrit 1401 - 1500
texid 5112 Desconegut, Recepta per uruga, escrit 1400 - 1500
texid 2533 Desconegut, Recepta. Píldores, compilat 1350 [?] - 1450 [?]
texid 2382 Desconegut, Recepta. Polvora bona per lo cap per la vista per lo ventrel, compilat 1401 - 1500
texid 9957 Desconegut, Recepta. Pólvora per a les dents, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2306 Desconegut, Recepta. Pólvora per al mal de mara, escrit 1401 - 1500 [?]
texid 3083 Desconegut, Recepta: sagnia i unguent, escrit 1401 - 1500
texid 2380 Desconegut, Recepta. Salsa per lo cap, compilat 1401 - 1500
texid 2250 Desconegut, Recepta. Si vols fer .iii. fioles de vi, compilat 1360 [?] - 1400 [?]
texid 2647 Desconegut, Recepta. Sia plegada a la dona la mare, compilat 1466 ca. - 1500
texid 9973 Desconegut, Recepta supersticiosa per a febres, escrit 1506 ad quem
texid 5011 Desconegut, Recepta. Ungüent de l'emperador que és bo a tota nafra, escrit 1401 - 1450
texid 5008 Desconegut, Recepta. Ungüent per a morenes, escrit 1401 - 1450
texid 5009 Desconegut, Recepta. Ungüent per a ronya e gratilla, escrit 1401 - 1450
texid 5010 Desconegut, Recepta. Ungüent per a ronya, escrit 1401 - 1450
texid 5042 Desconegut, Recepta. Ungüent per a úlcera, escrit 1401 - 1450
texid 2385 Desconegut, Recepta. Ungüent per escampar glanola, compilat 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9963 Desconegut, Recepta. Virtuts de l'aigua de vida preciosa, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2676 Desconegut, Recepta: Virtuts de l'erba túnis, compilat 1360 [?] - 1400 [?]
texid 5254 Desconegut, Receptari de Nàpols, compilat 1490 [?] - 1500 [?]
texid 5259 Desconegut, Receptari de València, escrit 1440 - 1460
texid 4962 Desconegut, Receptari, escrit 1401 - 1430
texid 2420 Desconegut, Receptari, escrit 1401 - 1500
texid 5258 Desconegut, Receptari, escrit 1438
texid 5257 Desconegut, Receptari florentí, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2019 Desconegut, Receptari florentí. Receptes alquímiques i per fer pigments, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 1274 Desconegut, Receptari (I), escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 11240 Desconegut, Receptari (II), escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 2920 Desconegut, Receptari (tr. Desconegut), compilat 1476 ad quem
texid 10492 Desconegut, Receptes, compilat 1401 [?] - 1435
texid 1709 Desconegut, Receptes, compilat 1401 [?] - 1500 [?]
texid 2008 Desconegut, Receptes, compilat 1490 [?] - 1550 [?]
texid 2875 Desconegut, Receptes de manescalia, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 11262 Desconegut, Receptes de medicina, escrit 1466 ad quem
texid 3965 Desconegut, Receptes de medicina i de veterinària, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 9926 Desconegut, Receptes del ms. Ayer 746, escrit
texid 10062 Desconegut, Receptes del ms. Corpus Christi 395
texid 1712 Desconegut, Receptes diverses, escrit 1401 - 1500
texid 4956 Desconegut, Receptes, escrit 1390 - 1430
texid 2151 Desconegut, Receptes, escrit 1401 - 1500
texid 11479 Desconegut, Receptes, escrit 1401 ? - 1500 ?
texid 3647 Desconegut, Receptes i conjurs, escrit 1490 - 1510
texid 2652 Desconegut, Receptes i consells per a diverses malalties, escrit 1401 - 1450 ca.
texid 1009 Desconegut, Receptes i medecines (tr. Desconegut), escrit 1401 [?] - 1440 [?]
texid 5551 Desconegut, Receptes i notes sobre alquímia, compilat 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2871 Desconegut, Receptes i oracions per guarir-se de diversos mals, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1273 Desconegut, Receptes mèdiques, compilat 1401 - 1500
texid 2494 Desconegut, Receptes mèdiques, compilat 1401 - 1500
texid 2825 Desconegut, Receptes mèdiques, compilat 1440 - 1460
texid 2124 Desconegut, Receptes mèdiques, escrit 1350 [?] - 1400 [?]
texid 5430 Desconegut, Receptes mèdiques, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 5000 Desconegut, Receptes per a diverses malalties de la dona, escrit 1401 - 1450
texid 4969 Desconegut, Receptes per a dolors i malalties de les orelles, escrit 1401 - 1450
texid 2419 Desconegut, Receptes per a mal d'esquinençia i d'altres malalties del coll i la boca, escrit 1401 - 1450 ca.
texid 3964 Desconegut, Receptes per als cavalls, escrit 1370 [?] - 1390 [?]
texid 2226 Desconegut, Receptes per als cavalls, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2329 Desconegut, Reçeta para mal de la nube del ojo del cavallo de maestre Lola, forrero de Capua
texid 1278 Desconegut, Recull d'exemples morals
texid 5107 Desconegut, Recull d'oracions, escrit 1380 [?] - 1420 [?]
texid 4598 Desconegut, Recull de proverbis, màximes i sentències, escrit 1375 [?] - 1385 ad quem
texid 11438 Desconegut, Recull miscel·lani sobre aigües i procediments alquímics (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
texid 4871 Desconegut, Refranys aragonesos i catalans, escrit 1301 [?] - 1340 [?]
texid 11371 Desconegut, Regiment dels oficis de la vila d'Alzira, escrit 1470 - 1471
texid 5251 Desconegut, Regiment preservatiu de la pestilència, escrit
texid 11485 Desconegut, Regina excel·lent, escrit
texid 1305 Desconegut, Regina exçel·lent, Verge de pietat, escrit 1350 - 1450
texid 9913 Desconegut, Regina inmaculada, escrit
texid 2868 Desconegut, Regina molt piadosa, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4604 Desconegut, Regina sagrada, escrit
texid 1279 Desconegut, Regla de la Companyia de Sant Miquel Archàngel de la perayria de Terol, escrit 1400 - 1500
texid 2249 Desconegut, Reglas de confesión, escrit 1400 - 1500
texid 1280 Desconegut, Regles de medicina, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 5640 Desconegut, Regles de vida per als ciutadans de València, escrit 1420 ad quem [?]
texid 1939 Desconegut, Regles i oracions de vida cristiana, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1281 Desconegut… Relació d'un viatge a Terra Santa, escrit 1323 a quo
texid 1282 Desconegut, Relació d'una embaixada del capítol de València a Roma, escrit 1400 - 1500
texid 2463 Desconegut, Relació de bisbes, compilat 1445 d.
texid 5597 Desconegut, Relació de la victòria que los algueresos tingueren en lo any 1412, escrit 1412 a quo
texid 3638 Desconegut, Relació dels bisbes i eclesiàstics de Castella i Aragó que havien d'ésser escoltats per acabar amb el gran cisme d'occident, escrit 1417 a.