Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10025
Authors Pere Boïl de Ladró
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Pere Maça de Liçana, Senyor de Novelda
Lluís Cornell, Cavaller
Titles Suplicació al rei, deseiximents i respostes
Date / Place escrit 1427
Language català
Text Type: Prosa, Col. cartes
Subject CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8848
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. ccxlv-ccxlii
Title(s) Pere Boïl de Ladró… Suplicació al rei, deseiximents i respostes, escrit 1427
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlv] Soplicaçio feta per part del noblle en pere boyl ladro ala majestat del S. Rey don alfonso afy que li aseguras certs procuradors seus … per als desexjments que volia donar al molt noblle baro don pero maça de liçana ho al gouernador del regne en loch de aquell
text: M2olt excellent senyor per ffurs del Regne de Valencia es ordenat … [ ccxlii] … tramet vos los presents desexjments sots scrits dela mja ma e sagellats ab lo sagell de mes armes partits per A. B. C. scrits en valencia a vj. de abrjl Any Mjl CCCC xxvij Pero boyll Ladro
ID no. of Witness 2 cnum 9043
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7809 (BITECA manid 2173)
Copied 1591 ca. - 1600
Location in witness ff. 169v-170v
Title(s) Pere Boïl de Ladró… Suplicació al rei, deseiximents i respostes, escrit 1427
Incipit & Explicits text: [ 169v] Molt excellent Senyor per furs del Regne de Valencia es ordenat … [ 170v] … tramet vos los presents desexjments sots scrits dela mja ma e Sagellats ab lo sagell de mes armes partits per A. B. C. scrita en Valencia a vj de abril Any Mil CCCC xxvij Pero boyll ladro
Record Status Created 2006-06-20
Updated 2008-12-19