Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10023
Authors Genovesos
Titles Lletra tramesa quan es revoltaren contra el duc de Milà
Date / Place escrit 1436
Language català
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Corresponsal: Fillipo Maria Visconti, Gran duc de Milano [1412 - 1447]
Subject CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8846
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. ccxxxvijv-ccxxxviiijv
Title(s) Genovesos, Lletra tramesa quan es revoltaren contra el duc de Milà, escrit 1436
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxvijv] Letra tramessa per los jenoueses quant se reballaren al Jllustre Senyor duch de mjlla
text: [ ccxxxviiij] Sabem molt jllustre prjncep que dels nostres moujments no hauras admjracio … [ ccxxxviijv] … se vol hauer ab nosaltres dada en jenoua a xxviij de deembre Any Mil cccc xxxvj. Nicholau
ID no. of Witness 2 cnum 9041
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7809 (BITECA manid 2173)
Copied 1591 ca. - 1600
Location in witness ff. 167-168v
Title(s) Genovesos, Lletra tramesa quan es revoltaren contra el duc de Milà, escrit 1436
Incipit & Explicits text: [ 167] SAbem molt illustre princep que dels nostres mouime[n]ts no hauras admiracio … [ 168v] … se vol hauer ab nosaltres dada en Jenoua a xxviij de dehenbre Any Mil CCCC xxxvj. Nicolau
Record Status Created 2006-06-20
Updated 2008-12-19