Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITAGAP texid 9616
Authors Estevo Peres
Titles Testamento
Manda
Date / Place escrito/a 1260-09-24
escrito/a 1230-09-24 [mal datado]
Language galego
Text Type: Prosa
References (most recent first) Endruschat (2007), Neue 'älteste' Dokumente in portugiesicher Sprache 257-58
Tato Plaza (2005), “Sobre o Testamento de Estevo Pérez. Lectura crítica e nova proposta de datación”, A Lingua Galega: historia e actualidade. Actas do I Congreso Internacional 3:765-84
Clemente (2002-06-27), Entrevista ó profesor Ramón Lorenzo Vázquez
Boullón Agrelo (2005), “Consideracións sobre os primeiros textos escritos en galego na Idade Media”, As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
Boullón Agrelo (2004), “Catálogo dos documentos éditos en galego anteriores a 1260”, Cadernos de Lingua 26:9 e 41
Souto Cabo (2002), “Resposta a Ramón Lorenzo”, Canal Estudios Galegos
Lorenzo (2002), “Resposta a Souto Cabo”, Canal Estudios Galegos
Frank et al. (1997), Inventaire systématique des premiers documents des langues romanes 1:39 , n. nota 123
Tato Plaza (1997), “¿Dous documentos en galego de 1229?”, Actas do XII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística 2:297-302
Souto Cabo (1996), “O Testamento de Estêvão Peres (1230). Aproximação à primeira escrita galego-portuguesa na Galiza”, Revista de Filología Románica 13:123-49
Souto Cabo (1996), “Glossário do Testamento de Estevo Peres”, Agália 45:27-44
Note Mal datado em 1230, figurou em v\arios estudos entre os primeiros textos não literários escritos em galego.
Subject Ourense (Província): Mosteiro de Santa Maria de Oseira
Seia
Fundo Geral
Língua - galego - prosa
Textos mais antigos
Testamentos - Cartas testamentárias
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 18889
City, library, collection & call number Ourense: Arquivo Catedralicio de Ourense, Monast., n. 348 (BITAGAP manid 3318)
Copied Seia: 1260-09-24
Location in witness f. 1r
Title(s) Estevo Peres, Testamento, escrito/a 1260-09-24
Incipit & Explicits texto: [ 1r] Era Ma.CCa.LXa.VIIIa et octo dias ante kalendas octub~ Ego Stefano petri fazu ista mãda … [ 1r] … e mãdu a fernã rodriq̃t q̃ntu hei ĩ noalu.
References Fountain (1999), “A Galician Will from the 13th Century”, Cornell Working Papers in Linguistics 17:161-66
Frank et al. (1997), Inventaire systématique des premiers documents des langues romanes 5:343
Romaní Martínez (1996), “Prosa tabeliónica. Testamento de Estevo Pérez, de 1230 [texto electrónico na Internet]”, Textos de Literatura Galega Medieval
Peres (1996), “Testamento [fac. digital na Internet]”, Historia da Escritura en Galicia , n. 6
Romaní Martínez (1989-93), A colección diplomática do Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de Oseira (Ourense), 1025-1310 1:316-17 , n. 325
Record Status Created 1996-09-06
Updated 2018-12-20