Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 9002
Format livro. colecção de estudos. impresso
Title Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval
Associated persons Juan Casas Rigall (Ed. Lit.)
Eva Maria Díaz Martínez (Ed. Lit.)
Series Lalia Maior, 15
Place / Publisher Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela
Date / Location 2002: pp.
References (most recent first) recensão por: Martínez Morán (2003), “Recensão: Casas Rigal et al. (2002). Iberia cantat…”, Revista de Poética Medieval 12:181-85
recensão por: Whetnall (2006), “Recensão: Casas Rigall et al., eds. (2002). Iberia cantat…”, Bulletin of Hispanic Studies 83:133-34
contém: Tavani (2002), “O provenzal dos trobadores galego-portugueses e o problema da heterodoxia expresiva”, Iberia cantat 61-74
contém: Arbor Aldea (2002), “Vervo antigo e sententia na lírica galego-portuguesa: unha achega puntual”, Iberia cantat 75-92
contém: Pérez Barcala (2002), “Tipoloxía da palavra-rima galego-portuguesa”, Iberia cantat 93-108
contém: Rábade Vilar (2002), “Ler entre liñas, escribir nas marxes: O ‘saber alegre' nos tratados poéticos peninsulares da Baixa Idade Media”, Iberia cantat 109-116
contém: Ron Fernández (2002), “O gap na lírica galego-portuguesa: ¿unha proxección conceptual acertada?”, Iberia cantat 117-28
contém: Lappin (2002), “Lujuria, tentación e impotencia. Desde san Hugo de Avalón a las Cantigas de Santa María”, Iberia cantat 129-52
contém: Domínguez (2002), “Lírica y cruzadas en el ámbito hispanomedieval. Una lectura de las cantigas gallego-portuguesas desde la Literatura Comparada”, Iberia cantat 153-86
contém: Corral Díaz (2002), “A poesía profana amorosa de Alfonso X”, Iberia cantat 213-46
contém: Beltran (2002), “Del cancioneiro al cancionero: Pero Vélez de Guevara, el último trovador”, Iberia cantat 247-86
contém: Gómez Bravo (2002), “Práctica poética y cultura manuscrita en el Cancioneiro geral de Garcia de Resende”, Iberia cantat 445-58
contém: Morán Cabanas (2002), “Um curioso manual de etiqueta no Cancioneiro geral: as trovas do Coudel-Mor Fernão da Silveira”, Iberia cantat 459-72
Source of Data for References bibid 10387 Martínez Morán (2003), “Recensão: Casas Rigal et al. (2002). Iberia cantat…”, Revista de Poética Medieval
bibid 10745 Whetnall (2006), “Recensão: Casas Rigall et al., eds. (2002). Iberia cantat…”, Bulletin of Hispanic Studies
Record Status Created 2003-03-01
Updated 2010-09-21