Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITAGAP texid 8922
Authors Garcia Peres do Campo
rexidores de Santiago de Compostela
Titles Preito homenaxe a D. Berenguel de Landoria
Date / Place escrito/a Rocaforte 1324-08-27
Language Galego
Text Type: Prosa
Associated Persons Destinatário/a: Berenguel de Landoria (D.), arzobispo de Santiago de Compostela [1317 - 1328?]
Subject Fundo Geral
Língua - galego - prosa
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 17412
City, library, collection & call number Santiago de Compostela: Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago de Compostela, Legajo 3 [Tumbo de Santiago, tumbo C] (BITAGAP manid 2751)
Copied Santiago de Compostela: Aimerico de Anteaic, 1328-06-07
Location in witness [a verificar]
Title(s) Garcia Peres do Campo… Preito homenaxe a D. Berenguel de Landoria, escrito/a 1324-08-27
Incipit & Explicits introdução: Eno nome de Deus amen.
texto: Conusçuda cousa seya a todos que nos Garcia Perez do Campo … a vos señor Arçebispo et a vosos sucesores cada quello pedirdes.
References Martínez Salazar (1911), Documentos gallegos de los siglos XIII al XVI: transcriptos 105-09 , n. LII
Record Status Created 1994-05-22
Updated 2002-02-13