Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITAGAP texid 8908
Authors Diego Rapado, bispo de Ourense
Concello de Ourense
Titles Ordenanza da feira de San Martiño
Date / Place escrito/a Ourense 1435-12 ?
Language Galego
Text Type: Prosa
Subject Feiras
Administração Civil
Língua - galego - prosa
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 17395
City, library, collection & call number Ourense: Arquivo Histórico Provincial de Ourense, L-001 [Libro de Acordos do Concello, I] (BITAGAP manid 2975)
Copied Ourense: Álvaro Afonso, 1432 - 1437
Ourense: Afonso Henriques, 1469-01-04 - 1470-01-28
Location in witness f. 190r
Title(s) Diego Rapado, bispo de Ourense… Ordenanza da feira de San Martiño, escrito/a 1435-12 ?
Incipit & Explicits introdução: [ 190r] […] o dᵵo señor obp̃o & o dᵵo cabijdoo & conçello
texto: [ 190r] q̃ a dᵵa feyra q̃ se fesese et se começase a faser … [ 190r] … saluo a engros et as dusias sua dᵵa peña.
References Enjo Babío et al. (2006), “Ordenanzas municipales de Ourense en el siglo XV: estudio introductorio”, Cuadernos de Estudios Gallegos 223 , n. nota 68
Ferro Couselo (1967), A vida e a fala dos devanceiros: escolma de documentos en galego dos séculos XIII ao XVI 1:2:117 , n. 103
Record Status Created 1994-04-11
Updated 1997-05-20