Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 7589
Format livro. colecção de estudos. impresso
Title Ondas do Mar de Amigo
Associated persons Tonina Gay Parga (Ed. Lit.)
Place / Publisher Lugo: Publicacións Citania - Xunta de Galicia
Date / Location 1998: pp.
References (most recent first) contém: Fernández Guiadanes (1998), “A letra e a voz ou Colocci e os xograres”, Ondas do Mar de Amigo 9-15
contém: Fernández del Riego (1998), “Aproximación a Martín Codax, Johan de Cangas e Meendinho”, Ondas do Mar de Amigo 17-18
contém: Alonso Girgado (1998), “A cantiga de amigo”, Ondas do Mar de Amigo 19-24
contém: Magán Abelleira (1998), “A Cantiga de amor: diferencias e semellanzas coa cansó provenzal”, Ondas do Mar de Amigo 25-28
contém: Rodiño Caramés (1998), “Xograres e a cantiga de escarnio”, Ondas do Mar de Amigo 29-33
contém: Vázquez Pacho (1998), “A tradición manuscrita da lírica galego-portuguesa”, Ondas do Mar de Amigo 34-40
contém: Ron Fernández (1998), “O cantar dos trobadores no espacio e no tempo”, Ondas do Mar de Amigo 49-61
contém: Rodríguez Castaño (1998), “Comentario ás once cantigas: Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax”, Ondas do Mar de Amigo 63-72
contém: Pozo Garza (1998), “O Erotismo encuberto nas cantigas de amigo”, Ondas do Mar de Amigo 77-80
contém: Villanueva (1998), “As Cantigas de amigo de Martin Codax”, Ondas do Mar de Amigo 91-94
contém: González Pérez (1998), “Mar, amor e romaría”, Ondas do Mar de Amigo 103-08
contém: Rodríguez Barrio (1998), “Trobar”, Ondas do Mar de Amigo 109-14
contém: Graña (1998), “Namóranme os tres”, Ondas do Mar de Amigo 119-21
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Record Status Created 2001-02-05
Updated 2001-02-06