Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 6552
Format tese. referência secundária. dactilografado / policopiado
Author Fernando R. Tato Plaza
Title O Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (séc. XV)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela
Date / Location 1994: pp.
Subject Tinta - Tintas
Linguística Histórica
Notário - Notários - Notariado [Cartas de]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 3571 MS: Santiago de Compostela: Arquivo Histórico Universitario (Protocolos Notariales / Protocolos Notariais), Protocolo Notarial de Álvaro Pérez (Álvaro Peres). Álvaro Peres, 1457-05-01 - 1457-12-08. Álvaro Peres, Receita para a preparación de tinta, escrito/a 1457?.
Record Status Created 1999-07-26
Updated 2021-03-15