Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 6014
Format livro. actas de congressos - homenagens. impresso
Title Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval
Associated persons Santiago Fortuño Llorens (Ed. Lit.)
Tomàs Martínez Romero (Ed. Lit.)
Place / Publisher Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I
Date / Location 1999: pp.
Volumes 3
References (most recent first) contém: Pérez Barcala (1999), “La Fábula do rossynhol y la novela sentimental castellana (notas para uma aproximación cronológica)”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 3:157-68
contém: Ramos (1999), “Inuoco el rrey Dom Denis… Pedro Homem e o Cancioneiro da Ajuda”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 1:127-85
contém: Brea (1999), “Las 'Cantigas de romería' de los juglares gallegos”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 1:381-96
contém: Campos Souto (1999), “La revisión de un texto perdido en la memoria: el Libro dos cambeadores da cidade de Santiago”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 1:421-30
contém: Corral Díaz (1999), “El motivo de la besta ladrador en la Demanda do Santo Graal”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 2:85-99
contém: Madureira (1999), “Letra e sentido: a ‘retórica' divina no Orto do Esposo”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 2:375-83
contém: Paredes Núñez (1999), “Caboudanha. En torno a la cantiga B 481, V 64 alfonsí”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 3:125-31
contém: Rodiño Caramés (1999), “Escarnio de amor. Caracterización e corpus”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 3:245-62
contém: Rodríguez Castaño (1999), “A palavra perduda: da teoria à prática”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 3:263-85
contém: Sueiro Pena (1999), “Las bibliotecas monásticas en la Galicia medieval: testimonios documentales”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 3:429-45
contém: Vasvári (1999), “‘La madeira certeira…a midida d'España' de Alfonso X: um gap carnavalesco”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 3:459-69
contém: Vázquez Pacho (1999), “A sanha nas cantigas de amigo”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 3:471-87
contém: Ventura Ruiz (1999), “La gesta de mal-dizer d'Afonso Lopes de Baian: recepció i paródia dels cantars de gesta”, Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval 3:489-502
Subject Recursos electrónicos - Internet
Internet http://www.ahlm.es/IndicesActas/Castellon99.htm
Record Status Created 1999-01-30
Updated 2015-05-01