Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 5829
Format livro. edição de texto. Impresso
Title Martín Codax, Mendiño, Joán de Cangas. Día das Letras Galegas 1998
Associated persons Xosé Luís Couceiro Pérez (Ed. Lit.)
Lydia Fontoira (Ed. Lit.)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela
Date / Location 1998: pp.
References (most recent first) recensão por: Fontoira (2002), “Recensão: Couceiro Pérez et al., eds. (1998). Martín Codax…”, Estudos Galegos 3:216-20
contém: Alonso Montero (1998), “Da Academia, do 17 de maio e da poesía medieval”, Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas. Día das Letras Galegas, 1998 11-15
contém: Álvarez et al. (1998), “‘¿Sedía-m'eu?' A propósito do incipit da cantiga de Meendiño”, Día das Letras Galegas 1998 […] 45-64
contém: Brea (1998), “E verra i, mia madre, o meu amig (Martin Codax, 91.5)”, Martin Codax, Mendiño, Johan de Cangas. Día das Letras Galegas 1998 65-76
contém: Couceiro Pérez (1998), “A edición da cantiga de Mendinho”, Día das Letras Galegas 1998 […] 77-95
contém: Fidalgo Francisco (1998), “'Corpo velido, corpo delgado': a descrición física da 'amiga'”, Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas. Día das Letras Galegas, 1998 97-112
contém: Fontoira (1998), “Mendiño e a lírica actual galega. Unha análise puntual”, Día das Letras Galegas 1998 […] 113-20
contém: López Leizán (1998), “Apuntamento sobre a función de suxeito nas sete cantigas de amigo de Martín Codax”, Día das Letras Galegas 1998 […] 121-32
contém: Lorenzo Gradín (1998), “Tres xograres, tres ermidas e un só mar”, Día das Letras Galegas 1998 […] 133-42
contém: Mariño Paz (1998), “Sobre o cambio morfolóxico menço = minto / mença = minta, senço = sinto / sença = sinta”, Día das Letras Galegas 1998 […] 143-50
contém: Martínez Calvo (1998), “¿Fonosimbolismo en Mendinho?”, Día das Letras Galegas 1998 […] 151-60
contém: Martínez Eiras (1998), “Unha nota a Johan de Cangas: aguisar”, Día das Letras Galegas 1998 […] 161-74
contém: Varela Barreiro (1998), “Verrá: os futuros irregulares con vibrante múltiple na Lírica profana”, Día das Letras Galegas 1998 […] 175-88
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Source of Data for Persons bioid 1658 João de Cangas, jogral
bioid 1018 Martín Codax, jogral
bioid 1605 Mendinho, jogral
Source of Data for References bibid 9501 Fontoira (2002), “Recensão: Couceiro Pérez et al., eds. (1998). Martín Codax…”, Estudos Galegos
Record Status Created 1998-09-21
Updated 2004-01-09