Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITAGAP texid 4937
Authors Rodrigo Eanes de Vasconcelos
Incipit & Explicits texto: Aquestas coitas que de sofrer hei [B 368 : T/LP 140,1]
Date / Place escrito/a 1251 ? - 1300 ?
Text Type: Poesia
References (most recent first) Callón (2012), “A enunciación homosexual na lírica galego-portuguesa medieval”, Estudios de Literatura Medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Callón (2011), Amigos e sodomitas: a configuración da homosexualidade na Idade Media 63-67, 166
Cohen (2003), 500 Cantigas d'Amigo 217
Correia (2003), “Fragmento Alojado. A cantiga de seguir de Fernam Rodrigues Redondo, Don Pedro est [o] cunhado del-Rei”, Românica (Fragmento) 12:9-23
Lopes (2002), Cantigas de Escárnio e Maldizer dos Trovadores e Jograis Galego-Portugueses 439
Lopes (2002), Cantigas de Escárnio e Maldizer dos Trovadores e Jograis Galego-Portugueses 439 , n. 375
Brea (2000), “Das 'popularisierende' und das 'aristokratisierende' Register in den galego-portugiesischen cantigas de amigo”, Frauenlieder - Cantigas de amigo: […] 205
Brea et al. (1996), Lírica profana galego-portuguesa 2:883-84 , n. 140,1
Ferreiro (1992), As cantigas de Rodrigu'Eanes de Vasconcelos
Tavani et al. (1986), A poesía lírica galego-portuguesa 321 [ed. 1991]
Subject Poesia - Incipit
Poesia - Até 1351 - Lírica
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9402
City, library, collection & call number Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, COD. 10991 [Cancioneiro da Biblioteca Nacional] [MS B] (BITAGAP manid 1062)
Copied 1491 ca. - 1520 ca.
1525 ? - 1526 ? (Ferrari)
Location in witness f. 84r
Title(s) Rodrigo Eanes de Vasconcelos, “Aquestas coitas que de sofrer hei [B 368 : T/LP 140,1]”, escrito/a 1251 ? - 1300 ?
Incipit & Explicits texto: Aquestas coytas que de sofrer ei [B 368]
Poetic Stanza 3 x 6
References Machado et al. (1949-64), Cancioneiro da Biblioteca Nacional (antigo Colocci-Brancuti). Leitura, comentários e glossário 2:149-50 , n. 309
Record Status Created 1989-07-26
Updated 2016-09-15