Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITAGAP texid 4933
Authors João Airas de Santiago
Incipit & Explicits texto: A por que perco o dormir [T/LP 63,15]
Date / Place escrito/a 1271 ? - 1300 ?
Text Type: Poesia
Associated Persons Refere: Ovaia (Santa)
References (most recent first) Vallín (2023), “Gualdrapa y ¿galdrapa? en la lírica gallego-portuguesa y en Villasandino”, Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 172 (nota 6)
Cook (2022), “The cantigas, the court and Bourdieu”, Theory Now. Journal of lliterature, critique and thought 34
Luna Magariños (2022), “O rapto na lírica trovadoresca galego-portuguesa”, Medievalis 117, 119
Arias Freixedo (2019), “Tres cantigas en clave onomástica”, Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio 332-33
Arias Freixedo et al. (2017), Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual 197-99 , n. 42
González Álvarez (2017), “O cuidar na cantiga de amor: unha obsesión”, Cumeira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega 77
Pallares Méndez et al. (2011), Historia das mulleres en Galicia: Idade Media 135
Vieira et al. (2011), "O amor que eu levei de Santiago". Roteiro da lírica medieval galego-portuguesa 36-38
Lopes (2002), Cantigas de Escárnio e Maldizer dos Trovadores e Jograis Galego-Portugueses 195-96 , n. 152
Brea et al. (1996), Lírica profana galego-portuguesa 1:378-79 , n. 63,15
Miranda (1996), “Os trovadores e a região do Porto. Em torno do rapto de Elvira Anes de Maia”,
Sandels (2012), “Elusive beauty, charm and elegance - feminine attractiveness in troubadour poetry”, Studia Neophilologica
Subject Cambrai
Rio Douro (rio)
Minho
Vila Nova de Gaia
Crecente
Lampai
Vila Nova de Gaia
Poesia - Incipit
Poesia - Até 1351 - Lírica
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 6902
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4803 [Cancioneiro da Vaticana] [MS V] (BITAGAP manid 1072)
Copied 1490 - 1530
1525 ? - 1526 ? (Ferrari)
Location in witness f. II:86v
Title(s) João Airas de Santiago, “A por que perco o dormir [T/LP 63,15]”, escrito/a 1271 ? - 1300 ?
Incipit & Explicits texto: A por que perzo o dormir [V 547]
Poetic Stanza 1 x 8, 3 x 7
References Monaci (1875), Il canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana 196 , n. 547
ID no. of Witness 2 cnum 10001
City, library, collection & call number Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, COD. 10991 [Cancioneiro da Biblioteca Nacional] [MS B] (BITAGAP manid 1062)
Copied 1491 ca. - 1520 ca.
1525 ? - 1526 ? (Ferrari)
Location in witness f. 205r
Title(s) João Airas de Santiago, “A por que perco o dormir [T/LP 63,15]”, escrito/a 1271 ? - 1300 ?
Incipit & Explicits texto: A por que perco o dormir [B 960]
Poetic Stanza 4 x 8
References Machado et al. (1949-64), Cancioneiro da Biblioteca Nacional (antigo Colocci-Brancuti). Leitura, comentários e glossário 4:331-32 , n. 903
ID no. of Witness 3 cnum 8107
City, library, collection & call number Berkeley: University of California, Berkeley [Bancroft Library], BANC MS UCB 143 v. 131 (BITAGAP manid 1666)
Copied Roma ?: 1592 ca. - 1608
Location in witness f. 124v-125r
Title(s) João Airas de Santiago, “A por que perco o dormir [T/LP 63,15]”, escrito/a 1271 ? - 1300 ?
Incipit & Explicits texto: A por que perzo o dormir
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 7
Record Status Created 1989-07-26
Updated 2023-04-10