Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITAGAP texid 4883
Authors Martim de Padrozelos, clérigo
Incipit & Explicits texto: Amiga havia queixume [B 1240 : V 845 : T/LP 95,3]
Date / Place escrito/a 1276 ? - 1300 ?
Text Type: Poesia
References (most recent first) Pardo de Neyra (2005), Martin de Padrozelos, o primeiro trobador da lírica galego-portuguesa?: unha aposta pola definición literaria galega do xénero de amigo: situación, contexto, estabelecemento e cronoloxía das primeiras manifestacions líricas da Galiza medieval
Cohen (2003), 500 Cantigas d'Amigo 475
Fernández Graña (1999), “Edición de cantigas de Martin Padrozelos”, Edición y antoación de textos […] 1:256-57
Brea et al. (1996), Lírica profana galego-portuguesa 2:632 , n. 95,3
Subject Lugo: San Salvador de MaoPoesia - Incipit
Poesia - Até 1351 - Lírica
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7197
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4803 [Cancioneiro da Vaticana] [MS V] (BITAGAP manid 1072)
Copied 1490 - 1530
1525 ? - 1526 ? (Ferrari)
Location in witness ff. II:133v-134r
Title(s) Martim de Padrozelos, clérigo, “Amiga havia queixume [B 1240 : V 845 : T/LP 95,3]”, escrito/a 1276 ? - 1300 ?
Incipit & Explicits texto: Amig'auya queixume [V 845]
Poetic Stanza 1 x 6, 2 x 5, 1 x 2
References Monaci (1875), Il canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana 290-91 , n. 845
ID no. of Witness 2 cnum 10290
City, library, collection & call number Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal, COD. 10991 [Cancioneiro da Biblioteca Nacional] [MS B] (BITAGAP manid 1062)
Copied 1491 ca. - 1520 ca.
1525 ? - 1526 ? (Ferrari)
Location in witness f. 263r-v
Title(s) Martim de Padrozelos, clérigo, “Amiga havia queixume [B 1240 : V 845 : T/LP 95,3]”, escrito/a 1276 ? - 1300 ?
Incipit & Explicits texto: Amig'auya q̃ixume [B 1240]
Poetic Stanza 3 x 6, 1 x 2
References Machado et al. (1949-64), Cancioneiro da Biblioteca Nacional (antigo Colocci-Brancuti). Leitura, comentários e glossário 5:354-55 , n. 1188
ID no. of Witness 3 cnum 8408
City, library, collection & call number Berkeley: University of California, Berkeley [Bancroft Library], BANC MS UCB 143 v. 131 (BITAGAP manid 1666)
Copied Roma ?: 1592 ca. - 1608
Location in witness ff. 191v-191-Ar
Title(s) Martim de Padrozelos, clérigo, “Amiga havia queixume [B 1240 : V 845 : T/LP 95,3]”, escrito/a 1276 ? - 1300 ?
Incipit & Explicits texto: Amig'auya queixume de uos
Poetic Stanza 1 x 6, 2 x 5, 1 x 2
Record Status Created 1989-07-26
Updated 2006-09-24