Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 4367
Format livro. colecção de estudos. impresso
Title Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
Associated persons Elvira Fidalgo Francisco (Coord.)
Pilar Lorenzo Gradín (Coord.)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Publicacións do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro
Date / Location 1994: pp.
References (most recent first) recensão por: Herrero Massari (1996), “Recensão: Fidalgo Francisco et al. eds. (1994). Estudios galegos…”, Revista de Filología Románica 13:427-31
recensão por: Simões (1996), “Recensão: Fidalgo Francisco, ed. (1994). Estudios galegos…Tavani”, Rassegna Iberistica
recensão por: Domínguez Alberte (1995), “Recensão: Fidalgo Francisco et al., eds. (1994). Estudios galegos…”, Revista Galega do Ensino 6:231-33
recensão por: Rodiño Caramés (1995), “Recensão: Fidalgo et al (1994). Estudios galegos…”, Boletín Galego de Literatura 13:160-61
contém: Lorenzo (1994), “Giuseppe Tavani. Biobibliografía”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 15-35
contém: Brea (1994), “A voltas con Raimbaut de Vaqueiras e as orixes da lírica galego-portuguesa”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 41-56
contém: Fernández Campo (1994), “Breves suxestións sobre o descort plurilingüe de R. de Vaqueiras (Estrofa V, vv. 33-36)”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 57-64
contém: Fidalgo Francisco (1994), “Joi d'amor na cantiga de amor galego-portuguesa”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 65-78
contém: Lorenzo Gradín (1994), “Repetitio trobadorica”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 79-105
contém: Magán Abelleira (1994), “Algunas consideraciones sobre 'u non jaz al' y otros grupos fraseológicos análogos en gallego medieval”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 107-116
contém: Ron Fernández (1994), “'Ir-se quer o meu amigo d'aqui'. Dialéctica de una actividad”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 117-34
contém: Pérez Barcala et al. (1994), A viaxe paradóxica a Ultramar: da canción de cruzada á cantiga de escarnio 135-51
contém: Álvarez (1994), “Unha ollada moderna sobre a lingua dos nosos devanceiros”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 153-67
contém: Monteagudo Romero (1994), “Aspectos sociolingüísticos do uso escrito do galego, o castelán e o latín na Galicia tardomedieval (ss. XIII-XV)”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 169-85
contém: Domínguez Ferro (1994), “Las armas en las líricas siciliana y gallego-portuguesa medievales”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 205-15
contém: González (1994), “O exemplum na lírica amorosa medieval galega e italiana”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 217-24
contém: Gutiérrez Carou (1994), “Il motivo del fiore meraviglioso nella miracolistica mariana medievale romanza: valore espressivo e simbologia”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 225-36
contém: Pérez Pascual (1994), “O corpus pelagianum na Crónica Xeral de 1404”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 249-56
contém: Tato García (1994), “Una aproximación a la obra gallega de Pedro de Santa Fe”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 257-67
contém: Souto Cabo (1994), “Notícia da História de D. Servando. O original e as cópias”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani 269-73
recensão por: López Valero (1996-97), Recensão: Fidalgo Francisco et al (1994). Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
Held by Berkeley: UCB [Doe Library] PC5411 E77 1994
Source of Data for References bibid 4376 Brea (1994), “A voltas con Raimbaut de Vaqueiras e as orixes da lírica galego-portuguesa”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 8423 Domínguez Alberte (1995), “Recensão: Fidalgo Francisco et al., eds. (1994). Estudios galegos…”, Revista Galega do Ensino
bibid 4379 Domínguez Ferro (1994), “Las armas en las líricas siciliana y gallego-portuguesa medievales”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 4377 Fernández Campo (1994), “Breves suxestións sobre o descort plurilingüe de R. de Vaqueiras (Estrofa V, vv. 33-36)”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 4385 Fidalgo Francisco (1994), “Joi d'amor na cantiga de amor galego-portuguesa”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 4375 González (1994), “O exemplum na lírica amorosa medieval galega e italiana”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 4374 Gutiérrez Carou (1994), “Il motivo del fiore meraviglioso nella miracolistica mariana medievale romanza: valore espressivo e simbologia”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 9525 Herrero Massari (1996), “Recensão: Fidalgo Francisco et al. eds. (1994). Estudios galegos…”, Revista de Filología Románica
bibid 4384 Lorenzo Gradín (1994), “Repetitio trobadorica”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 16908 López Valero (1996-97), Recensão: Fidalgo Francisco et al (1994). Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 4383 Magán Abelleira (1994), “Algunas consideraciones sobre 'u non jaz al' y otros grupos fraseológicos análogos en gallego medieval”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 4381 Pérez Barcala et al. (1994), A viaxe paradóxica a Ultramar: da canción de cruzada á cantiga de escarnio
bibid 4372 Pérez Pascual (1994), “O corpus pelagianum na Crónica Xeral de 1404”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 9531 Rodiño Caramés (1995), “Recensão: Fidalgo et al (1994). Estudios galegos…”, Boletín Galego de Literatura
bibid 4382 Ron Fernández (1994), “'Ir-se quer o meu amigo d'aqui'. Dialéctica de una actividad”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 5396 Simões (1996), “Recensão: Fidalgo Francisco, ed. (1994). Estudios galegos…Tavani”, Rassegna Iberistica
bibid 4371 Tato García (1994), “Una aproximación a la obra gallega de Pedro de Santa Fe”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
bibid 4378 Álvarez (1994), “Unha ollada moderna sobre a lingua dos nosos devanceiros”, Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani
Record Status Created 1995-01-05
Updated 2014-10-13