Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITAGAP bioid 3546
Name Evaristo Martelo Paumán del Nero, Marqués de Almeiras
Sex M
Title Marqués de Almeiras
Milestones Nascimento A Coruña 1853-04-25
Óbito A Coruña 1928-03-31
Owner of manid 1470 MS: A Coruña: Arquivo do Reino de Galicia (Colección de fragmentos de códices), Colección Pergameos, P. Caixa 3-8. 1290 - 1325. Alfonso X, Rei de Leão e Castela, Primeira Partida [Gal.] (tr. Desconhecido), traduzido/a 1286 - 1300.
References (most recent first) Couceiro Freijomil (1951-53), Diccionario bio-bibliográfico de escritores 2:378-79
Record Status Created 1995-08-23
Updated 1995-09-26