Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITAGAP bioid 2955
Name Raimbaut de Vaqueiras, trovador
Raimbaut de Vacqueiras
Sex M
Milestones Floruit 1190 - 1207 (Massó i Torrents)
Floruit 1180 - 1205 (Riquer)
Floruit 1180 - 1205 (Souto Cabo (2012))
Affiliation trovador
Author of texid 6289 Raimbaut de Vaqueiras, Descordo, escrito/a 1207 ad quem ?
References (most recent first) Lee (2020), “Did Raimbaut de Vaqueiras really know five languages? Notes on the descort, Eras quan vey verdeyar (BdT 392, 4)”, Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática 83-112
Brea (2016), “Otra vuelta a Raimbaut de Vaqueiras y la lírica gallego-portuguesa”, Antes se agotan la mano y la pluma que su historia. Magis deficit manus et calamus quam eius hystoria. Homenaje a Carlos Alvar 1:509-24
Miranda (2016), “Eixo, Cameros e Vaqueiras: sobre a rubrica que acompanha o cantar Ala u jazq la Torona”, Antes se agotan la mano y la pluma que su historia. Magis deficit manus et calamus quam eius hystoria. Homenaje a Carlos Alvar 1:879-94
Souto Cabo et al. (2012), Os Cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens sociocultuais da lírica galego-portuguesa 207-16
Tavani (2008), “Raimbaut de Vaqueiras (?). ‘Altas undas que venez suz la mar'”, Lecturae tropatorum 1:1-33
Brea (1985), “La estrofa V del descort plurilingüe de Raimbaut de Vaqueiras”, Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes
Trompette (1999), Raimbaut de Vacqueiras
Brea (1994), “A voltas con Raimbaut de Vaqueiras e as orixes da lírica galego-portuguesa”, Estudios Galegos en homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani
Brea (1994), “Galego-português e provenzal, como alofonías, na Idade Média”, Poetas alófonos en lingua galega. Actas do I Congreso de Poetas Alófonos en Lingua Galega 62-68
Filgueira Valverde (1984), “'Altas undas' e 'Ondas do mar de Vigo'”, Terceiro Adral 59-63
Brugnolo (1983), Plurilinguismo e lirica medievale. Da Raimbaut de Vaqueiras a Dante
Filgueira Valverde (1979), “Raimbaut de Vaqueiras”, Adral 331-35
Riquer (1975), Los trovadores: historia literaria y textos 2:811-57 , n. 90
Bertolucci Pizzorusso (1963), “Posizione e significato del canzoniere di Raimbaut di Vaqueiras nella storia della poesia provenzale”, Studi Mediolatini e Volgari
Lecoy (1946), “Note sur le troubadour Raimbaut de Vaqueiras”, Études romanes dédiées à Mario Roques par ses amis, collegues et eleves de France
Pillet et al. (1933), Bibliographie der Troubadours 352-61 , n. 392
Massó i Torrents (1907), “Riambau de Vaqueres en els cançoners catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Record Status Created 1993-01-29
Updated 2020-12-08