Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITAGAP libid 280
City and Name Santiago de Compostela: Archivo Histórico Diocesano
Former Name Archivo Diocesano
Arquivo Histórico Diocesano de Santiago
Address Mosteiro de San Martiño Pinario
Praza da Inmaculada, 5
Santiago de Compostela, Galicia 15704 - 590
Espanha
Telephone (+34) 981 58 38 84 (Telefone)
References (Most recent first) López Alsina (1988), “Arquivo Diocesano de Santiago”, Inventario das fontes documentais da Galicia medieval. I: 43-45
Lucas Álvarez (1991), “Paleografía gallega. Estado de la cuestión”, Anuario de Estudios Medievales: 21:426
Domato Búa et al. (1977), Inventario del Fondo General del Archivo Histórico Diocesano
Subject Recursos electrónicos - Internet
Internet https://www.ahds.es/ página principal visto 2023-06-24
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 5361 Fondo Xeral: Arquivo Parroquial de Santiago de A Coruña, Livro 2 | Olim Serie Congregaciones Religiosas, 411 | Olim Fondo Parroquial. Caixa 411 MS: A Coruña: Bartolomé de Montecelo, 1615 - 1897. Colectivo… Ordenanzas e Estatutos do Concello da Coruña [veciños], traduzido/a 1336?.
manid 4030 Fondo Xeral, Curia Romana e Varia, Legaxo 4, s/n MS: 1423-08-08. Fernán Beserra, Testamento, escrito/a 1423-08-08.
manid 3698 Fondo Xeral, 43 [Livro Vermello] MS: 1435. Desconhecido, Rendas do Arçobispado de Santiago em Galiza (tr. Lope de Mendoza y Saavedra, arcebispo de Santiago de Compostela), escrito/a 1435.
manid 3562 Fondo Xeral, 93, n. 3:1 MS: Santiago de Compostela: Afonso Osorio, 1311-08-09. Rodrigo de Padrón, arzobispo de Santiago de Compostela… Avinza e Postura sobre a Sobrancería da Cidade de Santiago, escrito/a 1311-08-09.
manid 2977 Fondo Xeral, 93, n. 3:2 MS: Santiago de Compostela: Paio Fagundes, 1337-01-27. Rodrigo de Padrón, arzobispo de Santiago de Compostela… Avinza e Postura sobre a Sobrancería da Cidade de Santiago, escrito/a 1311-08-09.
manid 6238 [a verificar] MS: Isoma:, 1402-04-16. Álvaro Núñez de Isoma, bispo de Mondoñedo… Xuramento de preito e homenaxe para a Casa Forte da Ínsua prestados a D. Lopo de Mendoza, arcebispo de Santiago de Compostela, escrito/a 1402-04-16.
Record Status Created 1994-03-31
Updated 2023-06-24