Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITAGAP bioid 2457
Name Pero de Ambroa (Floruit 1253 - 1269)
Sex M
Milestones Floruit 1253 - 1269 (Oliveira)
Floruit 1255 (Souto Cabo)
Associated Persons Cf.: Pero Garcia de Ambroa, trovador
References (most recent first) Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q100327976
Marcenaro (2010), “Alfonso (Infante?) de Castilla y Pero (Garcia?) de Ambroa”, Actas del XIII Congreso Internacional Asociación Hispánica de Literatura Medieval 2:1273-82
Souto Cabo (2006), “Pedro García de Ambroa e Pedro de Ambroa”, Revista de Literatura Medieval 18:225-48
Vieira (1999), "En cas dona Maior". Os trovadores e a corte senhorial galega no século XIII 114-16
Oliveira (1992), “Depois do Espectáculo Trovadoresco. A estrutura dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos sécs. XIII e XIV”, 543-45
Oliveira (1987), “A cultura trovadoresca no ocidente peninsular: trovadores e jograis galegos”, Biblos 19 , n. 10
Álvarez Blázquez (1955), “Pedro Amigo de Sevilla y Pero d'Ambroa (interpretación de una amistad)”, Cuadernos de Estudios Gallegos
Subject Recursos electrónicos - Internet
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q100327976 visto 2021-12-04
Record Status Created 1991-12-20
Updated 2021-12-04