Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 23934
Format livro. actas de congressos - homenagens. Impresso
Title Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer
Associated persons Ricardo Pichel (Ed. Lit.)
Place / Publisher Madrid: Sílex
Date / Location 2022: pp. 756
ISBN/ISSN ISBN-13: 978-84-19077-356
References (most recent first) recensão por: Costas Fragueiro (2023), “Recensão: Pichel, ed. (2022). "Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben". Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer”, Murguía: revista galega de historia
contém: Pichel (2022), Harvey L. Sharrer e a memoria do patrimonio escrito medieval 13-19
contém: Pichel et al. (2022), “Relación bibliográfica”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 21-36
contém: Sharrer (2022), “BITAGAP (Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses): um armazém da memória histórica”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 39-67
contém: Avenoza et al. (2022), “BITECA (Bibliografia de Textos Catalans Antics): passat i futur”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 71-85
contém: Botana Vilar (2022), “O léxico afectivo nas Cantigas de Santa María: preservación de memoria e construción da identidade galaico-portuguesa”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 87-101
contém: Brea et al. (2022), “Transcrición paleográfica da lírica galego-portuguesa: texto primario e recursos auxiliares”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 103-22
contém: Domingues et al. (2022), “Livros de direito na Idade Média portuguesa: a biblioteca do Doutor Luís Martins (1451)”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 123-50
contém: Eirín (2022), “Sobre un trobador 'menor': Nuno Treez”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 151-81
contém: Faulhaber (2022), “PhiloBiblon and the Wiki World: Sustainable Technology”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 183-99
contém: Ferreiro (2022), “En torno da segmentación do adverbio prenominal 'i' nas cantigas”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 201-23
contém: García-Fernández (2022), “Nin santas, nin pecadoras; ou todo e máis. Da condición feminina ás vozes e actuacións das mulleres na documentación medieval galega”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 225-83
contém: Jahares Fernández (2022), “A corte literaria do Conde de Barcelos: o ciclo dos privados”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 285-309
contém: Leite (2022), “Crónicas universais a sul do Minho: A Historia Scholastica como alternativa à General Estoria”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 311-26
contém: Mariño Paz (2022), “O portugués e o galego no discurso lingüístico de Bernardo de Aldrete (1560-1641)”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 327-56
contém: Mejía Ruiz et al. (2022), “El Libro del infante don Pedro de Portugal. Ediciones espãnolas e portuguesas: problemas de transmisión y nuevas aportaciones”, Tenh'eu que me fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 357-72
contém: Monteagudo (2022), “O estrato tardío da compilación trobadoresca. Subsidios para a súa delimitación e caracterización scriptolingüística”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 373-94
contém: Moreira (2022), “Novos dados sobre a transmissão textual do Livro do Deão e do Livro do Conde D. Pedro: as linhagens das Bragançãos e dos Lanhoso”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 395-416
contém: Pedrosa (2022), “El albañil herido, entre Alfonso X y Goya: estrategias para levitar en el vacío de la (pre)modernidad”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 417-66
contém: Rio Riande (2022), “Sobre la tensó entre Afonso Sanchez y Vasco Martinz de Resende y unas trovas escarninas contra don Cristóbal de Moura”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 467-77
contém: Rodriguez Guerra (2022), “Quix e querrei e quero e direivos ũa ren; a sintaxe oracional no Pergamiño Sharrer”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 479-510
contém: Rosa (2022), “A mula voadora, o morto-vivo e os fantasmas entram num bar. Questões em torno de episódios naturais com seres sobrenaturais em textos quinhentistas portugueses”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 511-25
contém: Schaffer (2022), “Vida (e milagres) de Santa Senhorinha de Basto. A late 16th/early 17th century copy (of Fr. Vasco Martins' 1403 text ?), in Portuguese”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 527-49
contém: Snow (2022), “A familia de Afonso X nas Cantigas de Santa Maria”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 551-66
contém: Sobral (2022), “Entre a corte e o mosteiro: traduzir a santidade nos séculos XIII-XIV”, Tenh'eu que mii fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 567-90
contém: Souto Cabo (2022), “Aparescerá porla presente escriptura atá o tempo en que somos. Ainda sobre a Crónica de Santa Íria”, Tenh'eu que me fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 591-644
contém: Arbor Aldea et al. (2022), “A recepción galego-portuguesa da Sexta Partida: dous nous fragmentos inéditos”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 647-65
contém: Askins et al. (2022), “Unha nova ollada ao testemuño galego do Livro das Confissões”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 667-88
contém: Miranda et al. (2022), “A tradución galego-portuguesa da Crónica de Castela. Noticia dun novo testemuño na Biblioteca Nacional de Luxemburgo”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 689-705
contém: Otero Piñeyro Maseda (2022), “Rezos romanceados en documentación de las dominicas de Lugo en el tránsito de la Edad Media a la modernidad. Noticia del hallazgo y notas preliminares”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 707-12
contém: Pichel et al. (2022), “Aqui se começan as rubricas deste liuro. Dous testemuños galegos inéditos da Quinta Partida”, Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer 713-50
Source of Data for References bibid 24531 Costas Fragueiro (2023), “Recensão: Pichel, ed. (2022). "Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben". Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer”, Murguía: revista galega de historia
Record Status Created 2022-12-11
Updated 2024-04-11