Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 23163
Format livro. colecção de estudos. Impresso
Title Afonso X e Galicia
Associated persons Mercedes Brea (Ed. Lit.)
Pilar Lorenzo Gradín (Ed. Lit.)
Place / Publisher Santiago de Compostela: Centro Ramón Pinheiro para a Investigación en Humanidades
Date / Location 2021: pp. xv, 530
ISBN/ISSN ISBN-13: 978-84-453-5390-5
References (most recent first) contém: Ron Fernández (2022-05-10), “Parentelas aristocráticas galegas na corte de Castela e León desde Alfonso X. Os Churrichao e os Rodeiro”, Afonso X e Galicia 209-58
contém: Bermúdez Beloso (2021), “Alfonso X e a organización do espazo galego: o final dos tenentes?”, Afonso X e Galicia 1-30
contém: Pérez Rodríguez (2021), “A política eclesiástica de Afonso X no reino de Galicia”, Afonso X e Galicia 31-57
contém: Sánchez Sánchez (2021), “Afonso X, Galicia e Compostela. Igrexa, cidade e poder”, Afonso X e Galicia 59-87
contém: Ríos Rodríguez (2021), “Proyección espiritual de la reina Violante en los reinos de Galicia, León y Castilla”, Afonso X e Galicia 89-113
contém: Cendón Fernández et al. (2021), “Devociones, imágenes y memoria para una reina. Violante, reina de Castilla, y el convento de Allariz”, Afonso X e Galicia 115-75
contém: García-Fernández (2021), “Mulleres nobres entre o reino de Galiza e a corte rexia en tempos de Afonso X: conexións familiares e vínculos culturais”, Afonso X e Galicia 177-208
contém: Lorenzo Gradín et al. (2021), “O espazo poético de Afonso X: trobadores e textos”, Afonso X e Galicia 259-310
contém: Oliveira (2021), “A Galiza e os galegos nos cantares e na corte do Sábio”, Afonso X e Galicia 311-27
contém: González (2021), “Lingua(s) na corte poética de Alfonso X”, Afonso X e Galicia 329-53
contém: Brea (2021), “Afonso X e a codificación do galego como língua poética”, Afonso X e Galicia 355-84
contém: Fidalgo Francisco (2021), “Contribución de Afonso X ao léxico galego. Primeira achega”, Afonso X e Galicia 385-403
contém: Corral Díaz (2021), “A representación feminina nas cantigas de Alfonso X”, Afonso X e Galicia 405-29
contém: Paredes (2021), “Galegp, Galega, outren irá comego. Galicia en las cantigas satíricas de Alfonso X”, Afonso X e Galicia 431-46
contém: Parkinson (2021), “Aberturas e finais: rubricas, refrães, estrofes iniciais e estrofes terminais nas Cantigas de Santa Maria”, Afonso X e Galicia 447-77
contém: Negri (2021), “Afonso X e as Cantigas de Santa María localizadas en Galicia”, Afonso X e Galicia 479-506
contém: Escourido (2021), “Alfonso X, maestro de poesía: verdad y subjetividad en el Códice Rico”, Afonso X e Galicia 507-26
Subject Galiza (região)
Poesia - Até 1351 - Religiosa - Cantigas de Santa Maria
Poesia - Até 1351 - Lírica
Recursos electrónicos - Internet
Internet https://www.cirp.gal/pub/docs/argamed/crpih_2021_afonso_galicia.pdf visto 2022-05-10
Source of Data for Works texid 1111 Alfonso X, Rei de Leão e Castela, Cantigas de Santa Maria, compilado/a 1250 ca. - 1282 ca.
Source of Data for Persons bioid 1069 Alfonso X el Sabio, Rei de Leão e Castela [1252-06-01 - 1284-04-04]
Record Status Created 2021-11-26
Updated 2022-05-11