Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 22822
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. impresso
Author Rosalía Cotelo García
Title Corominas e a etimoloxía galega
Source Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Source associated persons Leticia Eirín García (Ed. Lit.)
Xoán López Viñas (Ed. Lit.)
Series Revista de Filoloxía Galega. Monografía, 9
Place / Publisher A Coruña: Universidade da Coruña - Ärea de Filoloxías Galega e Portuguesa
Date / Location 2014: pp. 123-41
Subject Linguística Histórica
Lexicografia - Léxico - Vocabulário
Source of Data for References bibid 17109 Eirín García et al. (2014), Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Record Status Created 2021-04-05
Updated