Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 22821
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. impresso
Author Xosé Manuel Sánchez Rei
Title Aproximación aos pronomes demostrativos nos primórdios da Idade Moderna
Source Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Source associated persons Leticia Eirín García (Ed. Lit.)
Xoán López Viñas (Ed. Lit.)
Series Revista de Filoloxía Galega. Monografía, 9
Place / Publisher A Coruña: Universidade da Coruña - Área de Filoloxías Galega e Portuguesa
Date / Location 2014: pp. 351-68
Subject Linguística Histórica
Recursos electrónicos - Internet
Internet https://illa.udc.gal/Repository/Publications/Drafts/1431595553559_Aproximacion_aos_pronomes_demostrativos_nos_primordios_da_IM.pdf visto 2021-04-05
Source of Data for Works texid 9509 Pedro Seguín, bispo de Ourense… História Gótica (tr. Pedro Seguín, bispo de Ourense…), escrito/a 1140 - 1169 atribuído
Source of Data for References bibid 17109 Eirín García et al. (2014), Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Record Status Created 2021-04-05
Updated