Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 22819
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. impresso
Author Ramón Mariño Paz
Title Traxectoria histórica dos resultados galegos do sufixo número-personal latino -tis
Source Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Source associated persons Leticia Eirín García (Ed. Lit.)
Xoán López Viñas (Ed. Lit.)
Series Revista Galega de Filoloxía. Monografía, 9
Place / Publisher A Coruña: Universidade da Coruña - Área de Filoloxías Galega e Portuguesa
Date / Location 2014: pp. 257-90
Subject Linguística Histórica
Source of Data for References bibid 17109 Eirín García et al. (2014), Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Record Status Created 2021-04-05
Updated