Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 22434
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. World Wide Web
Author Xosé Bieito Arias Freixedo
Title Trobar mal, malas cantigas, dizer mal, jugar de palabra… Reflexións sobre a (errada) identificación das cantigas de escarnio e mal dizer co concepto 'jugar de palabra' do Título IX da Partida II
Source Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática
Source associated persons Déborah González (Ed. Lit.)
Series ArGaMed. Arquivo Galicia Medieval
Place / Publisher Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Date / Location 2 2020: pp. 11-36
Subject Poesia - Até 1351 - Satírica
Direito - Colecções - Comentários
Recursos electrónicos - Internet
Internet http://www.cirp.gal/pub/docs/argamed/argamed02.pdf volume integral visto 2020-12-08
Source of Data for Works texid 1074 Desconhecido, Arte de Trovar, escrito/a 1350 antes de, ?
Source of Data for Persons bioid 2019 Sueiro Eanes, trovador - jogral
Source of Data for References bibid 22433 González (2020), Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática
Record Status Created 2020-12-08
Updated 2020-12-09