Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 22433
Format livro. colecção de estudos. World Wide Web
Title Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática
Associated persons Déborah González (Ed. Lit.)
Source ArGaMed. Arquivo Galicia Medieval
Place / Publisher Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Date / Location 2 2020: pp. 242
ISBN/ISSN ISSN: 2695-3951
References (most recent first) contém: Arias Freixedo (2020), “Trobar mal, malas cantigas, dizer mal, jugar de palabra… Reflexións sobre a (errada) identificación das cantigas de escarnio e mal dizer co concepto 'jugar de palabra' do Título IX da Partida II”, Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática 11-36
contém: Brea (2020), “Lingua e tradición manuscrita”, Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática 37-64
contém: Correia (2020), “Inovações expressivas no cancioneiro de amigo do trovador Joam Soares Coelho”, Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática 65-82
contém: Lee (2020), “Did Raimbaut de Vaqueiras really know five languages? Notes on the descort, Eras quan vey verdeyar (BdT 392, 4)”, Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática 83-112
contém: Marcenaro (2020), “Per un approcio sociolinguistico alle letterature medievali: appunti preliminari sui trobadores”, Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática 113-56
contém: Monteagudo (2020), “Para a análise grafemática da *Recompilación tardía (*Livro das cantigas)”, Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática 157-94
contém: Ramos (2020), “Cancioneiros e textos imprevisíveis”, Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática 195-231
contém: Vallín (2020), “La cantiga Pois non ei de dona Elvira: una propuesta de autoría”, Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática 233-42
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Poesia - Até 1351 - Satírica
Linguística Histórica
Recursos electrónicos - Internet
Internet http://www.cirp.gal/pub/docs/argamed/argamed02.pdf visto 2020-12-08
Record Status Created 2020-12-08
Updated 2020-12-09