Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 17126
Format artigo de revista. referência secundária. impresso
Author Ricardo Pichel Gotérrez
Xavier Varela Barreiro
Title Edición de textos da Galiza medieval e moderna. Algúns proxectos em marcha
Source Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Source associated persons Leticia Eirín García (Direcção de)
Xoán López Viñas (Direcção de)
Series Revista Galega de Filoloxía. Monografía, 9
Place / Publisher A Coruña: Universidade da Coruña - Área de Filoloxías Galega e Portuguesa
Date / Location 2014: pp. 291-318
Subject Recursos electrónicos - Sistemas - Bases de Dados - Projectos - Comentários
Edições - Editar
Internet https://www.academia.edu/11758061/Edici%C3%B3n_de_textos_da_Galiza_medieval_e_moderna_Alg%C3%BAns_proxectos_en_marcha?email_work_card=thumbnail visto 2021-08-30
Source of Data for References bibid 17109 Eirín García et al. (2014), Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
bibid 17215 Pichel Gotérrez (2006-), Corpus de Textos Antigos de Galicia (COTAGAL)
bibid 16998 Suárez González et al. (2014-), LEMA: Libros, memoria y archivos. Cartulario monásticos del noroeste peninsular (siglos XII-XIII)
Record Status Created 2015-01-25
Updated 2021-08-30